Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Pierworodny wszelkiego stworzenia – Kolosan 1:15

Jezus jako pierworodny wszelkiego stworzenia

W liście do Kolosan 1:15 czytamy:

“On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia

Atanazjańskie wyznanie wiary nie tylko wymusza wiarę w Trój-jedynego  Boga, ale zmusza do uznania rzekomej  „współodwieczność  trzech osób”,  wchodzących w skład Trójcy Świętej. Trynitarze  desperacko powtarzają swoją  „mantrę” w stosunku do Pana Jezusa – „ zrodzony a nie  stworzony” –  jakby to coś zmieniało w kwestii współodwieczności  Pana Jezusa.
Oczywiście  rozumiemy, że słowo „ zrodzony” podkreśla niejako automatycznie pewne istotne prawdy związane z Panem Jezusem, choćby  jego boskie pochodzenie i jedyne w swym rodzaju relacje jakie łączą Go ze swym Bogiem i Ojcem.

Pisaliśmy  już o tym np. w komentarzu :  „Jednorodzony a współwieczny – Jana 3:16 ”.

Czy jednak można zgodzić się z trynitarzami, że mówienie o Panu Jezusie jako o „pierworodnym” odbiera Boską  chwałę i szacunek należny Synowi Bożemu?

Omawiany fragment z Kolosan ma w treści kilka antytrynitarnych argumentów:

Czego uczymy się z listu do Kolosan 1:15

Biblia używa w stosunku do Pana Jezusa określenia greckiego “prototokos” co w wielu przekładach tłumaczy się jako „pierworodny”.

W Wielkim Słowniku Grecko-Polskim Nowego Testamentu, pod redakcją Remigiusza Popowskiego słowo to przetłumaczono  również jako „pierworodny”.

Co oznacza to słowo?

Zwrot “pierworodny” to najczęściej po prostu pierwsze dziecko czy syn urodzony w danej rodzinie. ( zobacz też Objawienie 3:14 )

W stosunku do Pana Jezusa w Nowym Testamencie użyto tego słowa kilka razy:

Mat. 1:25 (NBG) “ale jej nie uznawał, aż urodziła swego syna pierworodnego; i nazwał Jego Imię JEZUS” (pomimo, że w grece występuje słowo “prototokos” wiele przekładów pomija słowo pierworodny.)

Łuk. 2:7 (BW) “I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.”

Rzym. 8:29 (BW) “Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci.”

Kol 1:18 (BW) On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy.”

Hebr. 1:6 (BWP) “Heb 1:6 Kiedy zaś wprowadzał swego Pierworodnego na świat, wtedy polecił: Niech Mu oddają cześć wszyscy aniołowie Boży.”

Obj. 1:5 (BW) “I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją”

Zacytowaliśmy wszystkie te miejsca, żeby czytelnik mógł sam ocenić w jakim kontekście są one zastosowane do Pana Jezusa.

Dwukrotnie jest mowa o pierworodnym syny Marii, trzy krotnie jako ten, który pierwszy powstał z martwych do nieśmiertelnego życia.

Jak w tym kontekście możemy zrozumieć użycie tego słowa w Kolosan 1:15?

Logika podpowiada, że powinniśmy rozpatrywać użycie tego słowa w tym liście podobnie, gdyż uważamy, że Biblię należy tłumaczyć Biblią.

Arkadiusz Wiśniewski w opracowaniu na temat tego wersetu  i jego konstrukcji gramatycznej napisał:

“Dodatkowo, użyta w Kol 1:15 konstrukcja gramatyczna (prototokos + genetivus) mocno wskazuje na włączenie Pierworodnego w grono stworzenia, ponieważ prototokos w tego rodzaju wyrażeniach zawsze jest częścią rzeczownika zbiorowego występującego w genetivie (w tym wypadku jest to część „wszelkiego stworzenia”) …”

W kontekście do tego wersetu możemy przeczytać w Kolosan 1:18 o Jezusie: “aby we wszystkim był pierwszy”!

W tym samym wersecie czytamy również, że  “On jest początkiem“, co harmonizuje z przedstawianą przez nas tezą, że pierworodny ma swój początek.

Jezus Obrazem Boga

Przewodni werset z Kolosan zwraca uwagę na jeszcze inną ważną myśl. Tekst uwypukla, że Pan Jezus jest dla nas „obrazem” Boga. Nie jest Bogiem na ziemi, ale Jego obrazem.

Bóg, jak z tego analizowanego werset wynika jest “niewidzialny“, ale Jezusa, jest odzwierciedleniem Jego istoty.

Wniosek z tego wydaje się być oczywisty obraz, nie może być zarazem oryginałem, czyli TYM  KIMŚ kogo przedstawia!

W Hebrajczyków 1:3 (BW) czytamy o Jezusie, “On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty …”. Stojąc przed lustrem nie stoisz również w lustrze. To co widzisz jest tylko odbiciem.

Jako „pierworodny wszelkiego stworzenia” rozumiemy, że Pan Jezus jest  jedynym, którego Bóg Ojciec powołał do życia sam osobiście. Wszystko inne Bóg Ojciec powoływał do istnienia już poprzez NIEGO. Poprzez swego Syna, co jasno wynika z Kolosan 1: 16,17 (BWP).

” Gdyż w Nim zostało stworzone wszystko: i to, co w niebie, i to, co na ziemi; i to, co widzialne, i to, co niewidzialne; i Trony, i Panowania, i Zwierzchności, i Władze. Bóg stworzył wszystko przez Niego i dla Niego. On zaś sam istniał, nim cokolwiek zaistniało, i wszystko w Nim ma swoje istnienie.”

Tak więc zarówno słowo „zrodzony” jak i „pierworodny wszelkiego stworzenia” podkreśla niezwykłą rolę  jaką pełni Pan Jezus, oraz niezwykłą więź jaka łączy Go z Bogiem Ojcem!

Ojciec i Syn

Biblijny przykład więzi Ojca z „jednorodzonym synem” – jest dla nas ludzi zapewne zrozumiałym przekazem odzwierciedlającym więzi  między Bogiem Ojcem a Synem Bożym. Przeciwnie do filozoficznego, tajemniczego i niezrozumiałego, niezgodnego z Biblią – dogmatu o Trójcy Świętej.

Czy Ojciec może być RÓWNY Synowi? Byłby to przykład niezrozumiały dla ludzi. Użycie zwrotów Ojciec i Syn zwraca uwagę na różnicę zarówno w “czasie” jak również “randze”. Ojciec jest starszy od Syna, ma większe doświadczenie i jemu należy się posłuszeństwo Syna a nigdy odwrotnie.

Trynitarze oczywiście próbują tłumaczyć tekst z Kolosan 1:15  jakoby słowo „pierworodny” oznaczało „pierwszego rangą”, „ najwybitniejszego”  w porównaniu ze stworzeniem. Czy taka próba rozwodnienia biblijnej treści może wybronić atanazjańskie wyznanie wiary od zarzutu sprzeczności z naukami Pisma Świętego?

Nawet przy takim założeniu, warto pomyśleć czy o Bogu można mówić, że jest “pierwszy rangą”, „najwybitniejszy”? Bóg jest absolutem i tego typu określenia w stosunku do Boga nie można stosować.

Świetnie pasują natomiast do bożego Dziedzica i tego, komu Bóg powierzył władzę i panowanie ponad wszystkie inne stworzenia w tym aniołów.

Zachęcamy. Przeanalizuj z Biblią w ręku wszystkie wcześniejsze (niż Kolosan 1:15) występowanie i znaczenie słowa „pierworodny” i sam wyciągnij wnioski.

Podsumowując, podkreślamy. Nie chcemy spierać się o słowa: „ zrodzony czy stworzony”. Jeden i drugi zwrot odniesiony do Pana Jezusa  wykazuje w sposób jasny i oczywisty, że dogmat o „współodwieczności  osób w Trójcy Świętej” jest sprzeczny z naukami Pisma Świętego.

Jezus ma bowiem początek gdyż jest zrodzony, w przeciwieństwie do Boga, który nie jest zrodzony, i który nigdy początku nie miał.

Subscribe
Powiadom o

62 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
4 lipca 2024 19:16

Ja w komentarzu do Apok.3:14 przywoływałem i wyjaśniałem sens Kol.1:15. O tym, że można go rozumieć na trzy sposoby. [ nawet wiecej] Niekoniecznie jak w przytoczonych wywodach. Na pewno jednak i tak można, jak jest podane w artykule. Przywołujecie tu stwierdzenie, że jest “obrazem” swego ojca. Jednak obraz to nie oryginał. Najlepszy nie jest oryginałem.Jednak, gdy zajrzymy do komentarza W.Barclaya przeczytamy, że syn jest kopią ojca. A gdy zapytamy, czym jest kopia przeczytamy, że “jest dokładnym powtórzeniem wykonanego wcześniej dzieła…z… Czytaj więcej »

przemek
Editor
12 sierpnia 2021 08:05

W argumentacji zwolenników Trójcy Świętej nagminnie pojawia się zwrot jakoby nie można było biblijnie stosować zamiennie zwrotu “zrodzony a stworzony”. Według trynitaryzmu zwrot zrodzony w stosunku do Pana Jezusa ma uzasadniać, że “Pan Jezus jest równie odwieczny jak Bóg Ojciec”. Według zwolenników Trójcy to też ma być argument, że osoba “zrodzona” nigdy nie była “stworzona”. Nie chcąc wchodzić w akademickie dyskusje proszę odczytajcie i przemyślcie 1Piotra1:3. Czyż taką samą argumentację trynitarną odnieślibyście do “istot zrodzonych” opisanych w 1 Piotra 1:3?… Czytaj więcej »

Koneser
6 kwietnia 2021 15:03

Adminie długo zastanawiałem się czy zareagować na Twój wpis ? Jednak zareaguję! Nie piszę po to aby sprzeczać się , czy przekonywać kogokolwiek… i o czymkolwiek. Głębiny Boga, jak powiada Pismo, bada ktoś inny niż ja. Ten który je bada, przynosi je do serc swoich synów i objawia im szerokość , wysokość i głębokość….. Kto zna Boże tajemnice /małą ich część /, zna je przez objawienie. Kto nie zna ich, a wydaje mu się że je zna przez analizę “litery… Czytaj więcej »

Koneser
31 marca 2021 18:42

No i wszystko wyszło na wierzch. Delikatnie… w białych rekawiczkach …ale jednak jadowicie..

Koneser
31 marca 2021 16:08

To forum pełni rolę podobną nieco do działania denominacji. W czym ? Odnoszę wrażenie ze grono to/prawdopodobnie bardzo wąska grupa/ pomierzyła juz Boga z dokładnoscią do milimetra. Grono zna nawet nr.buta jaki Pan Bóg nosi./ jezeli nosi/ Wchodzisz do denominacji obojętnie jakiej i już Ci wciskają swoją interpretację Słowa Bożego. Przeważnie jest tyle interpretacji Słowa ile jest denominacji. Wchodzisz tam …i póżniej jest baaarrrdddzzzoooo trudno o samodzielne myślenie. Wychodzisz z tego “zaklętego” kręgu i musi minąć wiele lat zanim umysł… Czytaj więcej »

Koneser
31 marca 2021 10:24

Małe sprostowanie ! Mój ostatni wpis jest zainspirowany wypowiedzią Luke One, którego pomyliłem z administratorem. Bardzo przepraszam za pomyłkę.

Koneser
31 marca 2021 09:19

Czytam Pańskie “wydumki” i szczerze mówiąc niewiele z tego rozumiem. Prosciej byłoby gdyby odpowiedzial Pan w prosty i logiczny sposób na zadawane pytania!!! Jest logiczne i nie muszę sie tutaj podpierać jakąś szczególną ekwilibrystyką slowną, że nie ma ojcostwa bez synostwa i odwrotnie.Ja stałem się ojcem ponieważ spłodziłem syna. Moje Ojcostwo bierze początek wraz z pojawieniem się syna, podobnie jego synostwo związane jest ściśle z moim ojcostwem. JEDYNAK to syn nie mający innych braci. Pierworodny to jest najstarszy syn mający… Czytaj więcej »

Koneser
30 marca 2021 21:02

Hebr. 1:6 (BWP) “Heb 1:6 Kiedy zaś wprowadzał swego Pierworodnego na świat, wtedy polecił: Niech Mu oddają cześć wszyscy aniołowie Boży” Jestem ciekaw jak rozwiążecie sprzeczność JEDNORODZONEGOJan1/18 i PIERWORODNEGO ? Jak rozwiążecie Jednosć w dwojakim znaczeniu ? ‘ Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto mnie widział, widzial Ojca”/widoczna 1 osoba/ i fragment 1 Mojż2/21-24 /Jedność ale 2 osobowa/ Ta 2 sytuacja ma miejsce przy stwarzaniu człowieka. Nie ma tam nawet śladu Trójcy. Jezeli ktoś potraktuje ten opis jako “cień” wygląda… Czytaj więcej »

Luke One
14 października 2020 17:10

1.”jednorodzony” (monogenes) nie ma nic wspólnego z zaistnieniem w czasie Chrystusa/jego “urodzeniem sie” /”stworzeniem” okresla bowiem “kogoś jedynego/jedynego w swoim rodzaju”-czyim Ojcem byłby Bóg-Ojciec Odwieczny (wielokrotnie nazywany tak w Biblii) gdyby “choć przez chwile” Chrystus nie istniał? 2.”pierworodny” (prototokos a nie “pierwo-stworzony” tj protoplastos jak w Mdr 10) odnosi sie w Biblii tylko do Jezusa a piero-stworzony do np. Adama.Czy Jezus gdyby był stworzeniem mógłby stwarzac? Użyte w Biblii stwierdzenie “pierworodny wobec każdego stworzenia” oznacza dziedzica ktory dziedziczy wszystko po… Czytaj więcej »

Dan
28 marca 2019 09:23

Chcialbym zwrocic uwage,na inna strone medalu,a mianowicie taka, ze Biblia jest napisana w sposob holograficzny. Poprzez analogie to holografu, oznacza to, ze pewne czesci Biblii w skali mikroskopowej ( przypowiesc, jakies zdarzenie, zwiazek przyczynowo-skutkowy itp) opdowiadaja podobnym czesciom w skali makroskopowej. Innymi slowy, fundamentem Biblii jest “cykl”, a nie “postep”.Cykl oznacza, ze mamy do czynienia z podobienstwami i na przyklad mozemy znac przyszlosc na podstawie przeszlosci. Przyklad: dobry Samarytanin zostawia potrzebujacego w karczmie i zapowiada, ze wraca po dwoch dniach… Czytaj więcej »

prace na zlecenie
24 listopada 2018 16:42

Gratulacje dla autora. Interesujący artykuł,
a to w dzisiejszych czasach rzadkość!

Marek
4 lipca 2018 11:34

Niebo jest pełne bałwochwalców 🙁 Zakładając że Jezus “jest tylko człowiekiem” albo “jest tylko stworzeniem”, wychodzi na to że kto oddaje Mu cześć albo modli się do Niego jest bałwochwalcą: 25 Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. (Rom. 1:25 PWB) A co znajdujemy w apokalipsie Jana: 12 I mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć,… Czytaj więcej »

viko
26 kwietnia 2018 13:24

Artykuł ciekawy ale ja jak zwykle chcę ukazać że można inaczej zinterpretować pewne fragmenty. Zatem pod kątem antytrynitarian temat ciekawie opracowany. Dlaczego np Duch Święty nigdzie w Biblii nie zostali nazwani „PIERWORODNYMI ?? Być może też dlatego że to jemu (synowi) przypadło stwarzanie świata pomimo że pismo nadal mówi że ziemia jest dziełem rąk Boga Jahwe Ps 102,25. Dlatego jest to kolejny argument trynitarian iż oni są jedno. A osoby Boskie mają konkretne funkcje i tak np Duch ani Ojciec… Czytaj więcej »

dwuznik Barbara
18 marca 2017 16:58

Zibi ma racje. Jezus jest pierworodnym nowego stworzenia,Jezusowi zostal poddany nowy przyszly swiat,Hbr 2:5 a nie stary,stary swiat,ktory Bog stworzyl poddal Bog pierwszemu Adamowi Rodz 1:28. Aby dostapic zbawienia my takze musimy zostac na nowo stworzeni w Chrystusie i musimy sie stac nowym czlowiekiem.Caly NT dotyczy nowego nie starego,kto oglada sie za siebie i tkwi w terazniejszosci nie moze tego zrozumiec. Stary czlowiek musi umrzec we chrzcie Gal 2:19,Rz.6:11, Kol 3:3,Kol 3:9Ef 4:22,Ef 2:1. a musi narodzic sie nowy czlowiel,obywatel… Czytaj więcej »

dwuznik
5 grudnia 2015 10:03

Witam Niestety nie jest prawda zdanie,ze Jezus jest jedynym,ktorego Bog Ojcjec powolal do istnienia osobiscie,takze Adama syna bozego Pan Bog powolal do zycia osobiscie. Adama Bog stworzyl /Rodz 1:27,2:8,5:1,2,/aJezusa zrodzil o czy biblia jasno mowi. “Synem moim jestes jam cie dzis zrodzil”, werset ten jasno mowi ze Bog Jesusa zrodzil i dlatego tez nazwany jest jednorodzonym a nie jednostworzonym. Co do tego,ze trojca nie istnieje to prawda albowiem jak mowi biblia jeden jest Bog ojciec i jeden Pan- Jezus Chrystur,syn… Czytaj więcej »

Przemek
Editor
23 czerwca 2015 10:21

Dla trynitarzy tekst z Kolosan o Jezusie jako “pierworodnym wszelkiego stworzenia” jest bardzo niewygodny i próbują go “rozwodnić” sugerując “niuanse, języka greckiego – jakoby osłabiające wydzwięk tych słów”. Słowo pierworodny miałoby oznaczać pierwszego rangą. Jednak na pewnej stronie czytałem ciekawą argumentację wykazującą bezsensowność takich działań trynitarzy. Pozwólcie, że zacytuję: “Nawet jeżeli Jezusowi przypisać miano pierworodnego tylko ze względu na rangę to i tak jest pierworodnym wobec inny z jakiejś grupy osób czy rzeczy. Z Biblii nic nie wynika żeby można… Czytaj więcej »

j23
8 kwietnia 2015 20:54

“Tak jak ta sama osoba nie może być względem siebie: swym ojcem i synem w jednej osobie!” Nawet nauka tego nie może wykluczyć a co dopiero mówić o wierze a co dopiero o Bogu!!! Polecam poczytać i zainteresować się trochę naukowych opracować czy coś takiego według nauki jest możliwe Polecam autorów: Michio Kaku, Stephen Hawking, J.D. Barrow, Brian Greene, Martin Rees i twórców teorii kwantowej oraz wielu innych wybitnych fizyków. Nawet dla tuzów fizyki powyższe nie stoi w sprzeczności z… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły