Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Co jest największym wrogiem trynitaryzmu?

Możliwe, że to cię zdziwi, ale największym wrogiem doktryny Trójcy jest Pismo Święte czyli Biblia.

Wielu czytelników zapewne zaprzeczy mówiąc: Czyż zwolennicy nauki o Trójcy Świętej nie powołują się i nie posługują Pismem Świętym?

Dlaczego więc sugerujecie, że największym wrogiem tegoż dogmatu jest Biblia?

Faktem jest to, że zwolennicy Trójcy próbują wykorzystać niektóre z wersetów na poparcie swoich teorii. Na naszym blogu odnajdziesz kilkadziesiąt takich prób powoływania się trynitarzy, na fragmenty Słowa Bożego rzekomo popierające ich nauki.

Co jednak ważne nie ma ANI JEDNEGO wersetu, w którym występuje słowo Trójca, Trójjedyny Bóg, Przenajświętsza Trójca, Bóg w trzech osobach.

Nie znajdziemy w Słowie Bożym takiej KONCEPCJI, że Bóg składa się z trzech osób, które są sobie równe i odwieczne!

Trynitarze powołują się najczęściej na teksty typu: wyliczeniowego, tyczącego maksymalnie dwóch osób z domniemanej Trójcy Świętej takich jak ” Ja i Ojciec jedno jesteśmy” , które to słowa omawiamy szczegółowo.

Jeśli jednak z Biblią w ręku, na spokojnie przestudiujesz tą wypowiedź, badając kontekst, to okaże się, że jest to jeden z marnych argumentów, które to sama Biblia neguje. Wystarczy bowiem zacytować z Pisma Świętego kontekst wypowiedzi Jana 17:20-22 by się o tym przekonać:

„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.”

Jak widzimy stwierdzenie „ja i Ojciec jedno jesteśmy” nie ma nic wspólnego z doktryna trynitarną, a raczej z jednomyślnością. Poza tym ten zwrot, nie dotyczy potwierdzenia trynitaryzmu, a więc „Boga Trój-jedynego”, którego osoby mają być w relacjach między sobą równe co do mocy, majestatu, władzy oraz równie odwieczne!

Inaczej mówiąc czytając Biblię i opierając się tylko na niej ,nie „wyczytasz atanazjańskiego wyznania wiary, które jest fundamentem  Trójcy Świętej”!

Wręcz przeciwnie. Podczas czytania Biblii i tylko w oparciu o nią wyczytasz wielokrotnie myśli, które będą negowały w różnych miejscach atanazjańskie wyznanie wiary  takie jak chociażby:

 • Powtórzonego Prawa 32:39 (BT): „Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga …”
 • Powtórzonego Prawa 6:4 (Biblia Poznańska): „Słuchaj Izraelu! Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jedyny!”
 • Izajasza 42:1 (BT): „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął. On przyniesie narodom Prawo”
 • Jana 17:3 (BT):„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”
 • 1 list do Koryntian 8:6 (BT): dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. ”
 • 1 list do Koryntian 11:3  (BT):„Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg
 • 1 do Koryntian 15:24-28 (BT): „Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.”
 • 2 Tymoteusza 2:5,6 (BT):„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.”

Kolejną sprawą jest dziwne tłumaczenie trynitarzy mówiące o tym jakoby „Duch Święty” opisany w Starym Testamencie, nie był „trzecią  osobą  Trójcy Świętej”, a w Nowym Testamencie nagle się nią stał co omawiamy we wpisie „Czy Duch Święty Starego Testamentu, jest tym samym Duchem Świętym, o którym  wspomina Nowy Testament„.

Tekst przewodni naszych rozważań przypomina, że dla chrześcijan „całe Pismo Święte (a więc i Stary Testament i Nowy Testament) jest objawieniem prawdy Bożej (ale również i o Bogu)”. Jedna część Biblii uzupełnia drugą ale jej nie zaprzecza! Nie może być tak, że w jednej części  „Jedynym Bogiem Najwyższym jest JAHWE”, a Duch Święty jest Jego narzędziem między innymi „mocą”, a w drugiej nie ma już Boga Najwyższego a jest Trójca,  w składzie której tenże sam Duch Święty jest trzecią osobą tegoż „Trój-jedynego Boga” . W Malachiasza 3:6 czytamy, że Bóg się nie zmienia!

Jeśli więc czytając Pismo Święte masz wątpliwości co do tego jak Bóg objawił się ludzkości , czy jest Jedyny Najwyższy czy też składa się z trzech równych sobie w obrębie „Trój-jedynego”  to zapisuj sobie podczas czytania Słowa Bożego teksty, które ukazują Ci antytrynitarny lub trynitarny obraz Boga. Następnie porównaj wielkość jednej listy i drugiej. Wyciągnij wnioski, czy odnajdziesz choć jeden tekst w Biblii gdzie wyczytasz bezpośrednie uzasadnienie atanazjańskiego wyznania wiary.

Tekst z 2Tymoteusza 3:16 ukazuje nam, że Pismo Święte jest darem od Boga, byśmy się uczyli, prostowali to co zostało wypaczone. Bóg nie dałby nam w tym celu prezentu, który uniemożliwia jednoznaczne odnalezienie prawd potrzebnych do zbawienia (Jana17:3).

Warto również sięgnąć do historycznych źródeł informacji aby odpowiedzieć sobie na pytania: Kto, kiedy i gdzie „wprowadził” naukę o „Trójcy Świętej” do dogmatyki wielu kościołów?  (oraz czy miało to jakikolwiek związek z naukami zawartymi w Biblii).

Szkoda, że wiele kościołów nie trzyma się prostej zasady z 1 Koryntian 4:6 (BT):

„…, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, …„

Czyniąc tak przekonasz się, że największym wrogiem trynitaryzmu jest Pismo Święte!

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  20 komentarze: Największy wróg trynitaryzmu – 2 Tymoteusza 3:16

  • Naukę o trójcy w Polsce, większość wysysa z mlekiem matki. Abram musiał opuścić Ur, aby odciąć się od tzw wiary ojców. W tej kwestii nic się nie zmieniło, jeśli ktoś usłyszy głos Najwyższego musi zostawić wszystko, najtrudniej jest odciąć się od dogmatów religijnych. Trzeba wyjść poza mury miasta, bo za murami miasta został poniżony Mesjasz. Tak trudno jest znosić tak zwane ludzkie pohańbienie. Lepiej je znosić je teraz od ludzi niż kiedyś wystawiać się na wstyd i hańbę w oczach tego, który jest Sprawiedliwy. Człowiek który żyje w cieniu Sprawiedliwego pije wody wypływające ze źródła z pod tronu Najwyższego. Tylko te wody gaszą ludzkie pragnienia.

  • Adrianie jak zapewne o tym wiesz Pan Jezus uczył o wąskiej drodze i stosunkowo nielicznej ilości prawdziwych uczniów nią idących. Można by było jeszcze powiedzieć nie liczy się ilość bo z reguły to mniejszość miała rację w wielu sporach, dyskusjach i to nie tylko religijnych. Nie ilość a jakość, również biblijnej argumentacji. Nie wiem czy szukałeś informacji o znanych antytrynitarzach (zarówno jednostkach jak i wspólnotach), warto choćby przeczytać informacje z poniższego linka https://antytrynitarianie.pl/antytrynitarze/znani-antytrynitarze/ Pozdrawiam. Przemek.

  • Witam. Szukam zboru antytrynitarnego z okolic Bydgoszczy…lub Poznania…

   • Witaj, podam Ci szeroki wachlarz grup antytrynitarzy (a właściwie ich miejsc spotkań) w tych okolicach . Poznań : ul. Sokoła 32, ul. Zawady 5, ul. Krańcowa 63
    ul. Dziewińska 40. Bydgoszcz : ul. Zduny 10A, ul. Dworcowa 81A. Są to różne wspólnoty antytrynitarne a piszę to aby nikt nie traktował tej informacji jako reklamowanie tylko jednego miejsca. Wielu błogosławieństw w drodze do Boga Ci życzę!

   • Witajcie. A ja szukam zboru/grupy antytrinitarnej w Wiedniu (tylko nie Swiadkow Jehowy!!!)

    • Witaj Jolanto, z tego co wiem w Wiedniu swój punkt misyjny mają Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego (można porozmawiać po polsku). Myślę jednak, że najlepiej jak poprosisz o kontakt (adres) bezpośrednio (mailem) poprzez stronę internetową Zbory Boże. Wielu błogosławieństw w drodze do Boga również i Tobie życzę!

   • A ja z okolic Krakowa 😇

    • Aniu, chcąc poznać wspólnoty antytrynitarzy w Krakowie, odwiedź takie miejsca jak : ul. Fatimska 63, ul. Kobierzyńska 88A, ul. Duża Góra 7, ul. Nowosądecka 74. Są to miejsca spotkań różnych społeczności religijnych o profilu antytrynitarnym. Wielu błogosławieństw w drodze do Boga również i Tobie życzę! Jeśli masz jakieś biblijne pytania nie wahaj się również mailowo pytać (poprzez stronę czy bloga). Pozdrawiam. Przemek.

  • Ciekawie podsumował temat tych rozważań Arkadiusz Wiśniewski na swej stronie:

   „Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziemy określenia na temat Boga choćby trochę przypominające definicję trynitarną. Żadnemu autorowi Nowego Testamentu nawet nie przyszło do głowy definiować Boga za pomocą takich terminów jak: natura, osoba, istota, substancja czy hipostaza. Dopiero znacznie później wielcy kościoła zaczęli używać tych “narzędzi” do “lepienia” swego Stwórcy.”

   Szczeremu czytelnikowi Biblii nie uda się zaprzeczyć takim wnioskom !!!

  • Chcialam jeszcze dodac,
   ze wiekszosc wierzacych w Boga, Boga tak na prawde nie zna, gdyz nie czytaja Bozego Slowa-Biblie. Nie maja na to czasu. Nie czytaja zadnych innych czasopism, publikacji, czy nawet takich stron jak ta, gdyz uwazaja je za herezje. Ci ludzie sa tak omamieni ta trojca, ze nie potrafia ani samodzielnie myslec ani czytac tego co jest w Slowie Bozym napisane.
   Sa zagluszeni i zaslepieni falstywymi naukami przez „swoich liderow lub pastorow”, ktorzy w niczym nie przypominaja postawy ani nauk Jeschua, Bozego Syna.
   Tylko jeden Bog Jahwe i Jeschua, moga dokonac swym Duchem zmian w ludzkich sercach i umyslach i dokonac duchowego obudzenia i oswiecenia wsrod pastorow i liderow i wsrod zagubionych Bozych owieczek, ktore prowadzone sa na zatracenie zamiast na Zbawienie.

   Dziekujmy Bogu za Jego ogromna Milosc i Cierpliwosc. Amen.
   .

   • Biblia musi być jasna dla każdego a nie tylko teologów. Jeżeli znaleźlibyśmy człowieka na bezludnej wyspie, który nie znałby żadnych religii i dalibyśmy mu do czytania Pismo Święte to czy wyczyta w nim, że Bóg jest Trójcą, że jest jednym Bogiem w trzech osobach? Przykład ten pokazuje, że Trójca jest sztucznym tworem dalekim od tego co zawiera Biblia.

  • Witajcie, wydaje mie sie, ze wszyscy ci, ktorzy ucza o trojcy, sa zjednoczeni w ekumeni KK. Jesliby glosili i naczali Biblijnej Prawdy, nie mogli by dzialac z taka swoboda jak dzialaja. Wszyscy liderzy i pastorzy tych „kosciolow” przechodza specjalne teologiczne szkolenia aby duzo mowic i nic o Prawdzie nie powiedziec. Ludzie lubia sluchac co sie im opowiada, zamiast samemu czytac i sprawdzac co mowi kontekst Biblijny na dany temat.
   W Ew.Mateusza 23;1-36, Jeschua wyraznie wyrazil swoj poglad o takich nauczycielach.

   Jeschua i Jego uczniowie a potem nasladowcy Mesjasza, byli przesladowani i tepieni ze wzgledu na nauki Prawdy, ktore glosili o jedynym prawdziwymm zywym Bogu Jahwe (JHWH). O Zmartwychwstalym Synu Bozym , Jeschua HaMaschijach i o Bozym Krolestwie, ktorego sie spodziewamy i wyczekujemy, a ktorego Krolem jest i bedzie Bozy Syn Jeschua HaMaschijach.

   Przez tych zlych nauczycieli i falszywych prorokow, prosci ludzie sa manipulowani i zastraszani, odrzucajac Jedynego Prawdziwego Boga Jahwe a Jego Syna ustanowiajac Bogiem, do ktorego sie modla. Tak wlasnie zamacil w ludzkich glowach, Bozy przeciwnik Szatan i jego poplecznicy, ale czas ich dzialalnosci sie juz konczy.

   Chwala naszemu Bogu Jahwe i Jego Synowi Jeschua, ktory siedzi po prawicy Boga i swoim Duchem/Tchnieniem i Moca, udziela sily wszystkimi, ktorzy Go szukaja, sluchaja i sa nasladowcami Jego zycia.
   ON-Jeschua jest Droga, Prawda i Zyciem i tylko przez Niego mozemy dostapic zbawienia i stanac oczyszczeni z grzechow przed Obliczem Boga Ojca-Jahwe Zastepow. Amen, Schalom.

  • Szczególnie entuzjazm do trynitaryzmu dziwi mnie w wielu kościołach czy zborach protestanckich!? Protestanci kierują się przecież fundamentalną zasadą : Sola scriptura („Tylko Pismo”) oraz z reguły posiadają większą znajomość Biblii niż katolicy. Jak więc da się to pogodzić z przyjęciem atanazjańskiego wyznania wiary? Zasada, że fundamentem mej wiary jest TYLKO PISMO ŚWIĘTE – nijak się ma do trynitarnej definicji Boga! Pozostaje więc tylko zachęcać, czytajcie Biblię, módlcie się o zrozumienie i faktycznie trzymajcie się zasady : Tylko Pismo Święte!

   • Nie wchodząc w argumentację z Pisma Świętego bo każdy interpretuje podane słowa jak chce (niestety) to zauważmy, iż jakoś większość kościołów protestanckich, katolicki i prawosławny uznaje Jednego Boga w Trzech Osobach, każdy ma swoich teologów i wszyscy są w tym aspekcie zgodni, tylko jakoś świadkowie i kilka pomniejszych grup interpretują to inaczej.

    • To, że większość idzie szeroką drogą nie znaczy, że jest to droga właściwa. Jezus powiedział w Mat 7:13, 14:

     Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.

     Proszę mi wierzyć że warto wejść w argumentację z Pisma Świętego, które nie naucza o Bogu w trzech osobach. Niestety wielu NIE MA CZASU sprawdzać co Biblia naucza i woli zaufać swoim przywódcom duchowym.

     • Taki człowiek pewnie nie umie też czytać, co to za argument?

      • To, że ktoś się znalazł na bezludnej wyspie nie oznacza że nie umie czytać. Jest to przykład. Jezus również podawał przykłady np. o czworakiej roli i wątpię, że chodziło o konkretnego rolnika.
       Argument jest taki, że jeżeli ktoś czyta Pismo Święte bez „okularów trynitarnych” to nie wyczyta z niego o Bogu w trzech osobach.

    • Sam Jezus zaprzecza że jest Bogiem – Marka 10:18. Kto twierdzi że jest inaczej stoi w opozycji do słów Jezusa, stoi po stronie diabła.

     Czy 1 Tym 2:5, Ap. 1:1 mówią o jednej osobie czy o dwóch?

     Skoro Boga nie można kusić (Jakuba 1:13), to dlaczego Jezus był kuszony?
     Stwórca nie miał poczatku, Jezus miał (Łukasza 1:35)

   • Przemku, bo protestanci przestali protestować przeciwko Rzymowi jak to było na początku, oni się z nim łączą, wracają na łono, a protestują chyba jedynie przeciwko prawdzie biblijnej.
    A Sola scriptura to nic innego jak pusty frazes.

    • Dzięki Krystianie za Twą odpowiedź – w sumie się z nią zgadzam. Śle chrześcijańskie pozdrowienia. ps lubię czytać Twe komentarze. Przemek .

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty