Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Największy wróg trynitaryzmu – 2 Tymoteusza 3:16

Co jest największym wrogiem trynitaryzmu?

Możliwe, że to cię zdziwi, ale największym wrogiem doktryny Trójcy jest Pismo Święte czyli Biblia.

Wielu czytelników zapewne zaprzeczy mówiąc: Czyż zwolennicy nauki o Trójcy Świętej nie powołują się i nie posługują Pismem Świętym?

Dlaczego więc sugerujecie, że największym wrogiem tegoż dogmatu jest Biblia?

Faktem jest, że zwolennicy Trójcy próbują wykorzystać niektóre z wersetów na poparcie swojej teorii. Na naszym blogu odnajdziesz kilkadziesiąt takich prób powoływania się trynitarzy, na fragmenty Słowa Bożego rzekomo popierające ich nauki.

Co jednak ważne nie ma ANI JEDNEGO wersetu, w którym występuje słowo Trójca, Trójjedyny Bóg, Przenajświętsza Trójca, Bóg w trzech osobach.

Nie znajdziemy w Słowie Bożym takiej KONCEPCJI, że Bóg składa się z trzech osób, które są sobie równe i odwieczne!

Jednym słowem nie ma w Biblii żadnej trynitarnej formuły!

Formuły mówiącej, że jest jeden Bóg w trzech osobach.

Nie ma również słów, że “ci trzej tworzą jedno”. Tekst z 1 Jana 5:7 okazał się bowiem falsyfikatem.

“Dwójca” czy “Trójca”?

Trynitarze powołują się najczęściej na teksty typu: wyliczeniowego, tyczącego najczęściej dwóch osób z domniemanej Trójcy Świętej. Takim tekstem są chociażby słowa: Ja i Ojciec jedno jesteśmy“.

Spróbuj sam z Biblią w ręku, przestudiować tą wypowiedź. Badając kontekst, okaże się, że wszyscy mamy być jedno jak Ojciec i Jezus. Przeczytaj Jana 17:20-22 by się o tym przekonać:

„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.”

Jak widzimy stwierdzenie “ja i Ojciec jedno jesteśmy” nie ma nic wspólnego z doktryna trynitarną. Chodzi o jednomyślność. Tekst nic nie mówi, że osoby mają być w relacjach między sobą równe co do mocy, majestatu, władzy oraz równie odwieczne!

Czytając Biblię i opierając się tylko na niej, nie „wyczytasz atanazjańskiego wyznania wiary, które jest fundamentem  Trójcy Świętej”!

Czy Biblia uczy o Trójcy?

Wręcz przeciwnie. Podczas czytania Biblii i tylko w oparciu o nią wyczytasz wielokrotnie myśli, które będą negowały w różnych miejscach atanazjańskie wyznanie wiary  takie jak chociażby:

  • Powtórzonego Prawa 32:39 (BT): „Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga …”.
  • Powtórzonego Prawa 6:4 (Biblia Poznańska): „Słuchaj Izraelu! Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jedyny!”
  • Izajasza 42:1 (BT): „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął. On przyniesie narodom Prawo”.
  • Jana 17:3 (BT):„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”.
  • 1 list do Koryntian 8:6 (BT): dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy.
  • Pierwszy list do Koryntian 11:3  (BT):„Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg.
  • 1 do Koryntian 15:24-28 (BT): „Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.”.
  • 2 Tymoteusza 2:5,6 (BT):„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.”

Co z Duchem Świętym?

Kolejną sprawą jest tłumaczenie trynitarzy mówiące o tym jakoby “Duch Święty” opisany w Starym Testamencie, nie był „trzecią  osobą  Trójcy Świętej”, a w Nowym Testamencie nagle się nią stał. Omawiamy to we wpisie: “Czy Duch Święty Starego Testamentu, jest tym samym Duchem Świętym, o którym  wspomina Nowy Testament“?

Tekst przewodni naszych rozważań przypomina, że dla chrześcijan „całe Pismo Święte  jest objawieniem prawdy Bożej”. Całe, czyli Stary Testament i Nowy Testament.

Jedna część Biblii uzupełnia drugą ale jej nie zaprzecza! Nie może być tak, że w jednej części  „Jedynym Bogiem Najwyższym jest JAHWE”, a Duch Święty jest Jego narzędziem, a w drugiej nie ma już Boga Najwyższego a jest Trójca,  w składzie której tenże sam Duch Święty jest trzecią osobą tegoż „Trój-jedynego Boga” . W Malachiasza 3:6 czytamy, że Bóg się nie zmienia!

Jeśli więc czytając Pismo Święte masz wątpliwości co do tego jak Bóg objawił się ludzkości, czy jest Jedyny Najwyższy czy też składa się z trzech równych sobie w obrębie „Trój-jedynego”  to zapisuj sobie podczas czytania Słowa Bożego teksty, które ukazują Ci antytrynitarny lub trynitarny obraz Boga. Następnie porównaj wielkość jednej listy i drugiej. Wyciągnij wnioski, czy odnajdziesz choć jeden tekst w Biblii gdzie wyczytasz bezpośrednie uzasadnienie atanazjańskiego wyznania wiary.

Tekst z 2Tymoteusza 3:16 ukazuje nam, że Pismo Święte jest darem od Boga, byśmy się uczyli, prostowali to co zostało wypaczone. Bóg nie dałby nam w tym celu prezentu, który uniemożliwia jednoznaczne odnalezienie prawd potrzebnych do zbawienia (Jana 17:3).

Nie wykraczać poza Pisma

Warto również sięgnąć do historycznych źródeł informacji aby odpowiedzieć sobie na dwa pytania.

  • Kto, kiedy i gdzie „wprowadził” naukę o „Trójcy Świętej” do dogmatyki wielu kościołów?
  • Czy miało to jakikolwiek związek z naukami zawartymi w Biblii?

Szkoda, że wiele kościołów nie trzyma się prostej zasady z 1 Koryntian 4:6 (BT):

„…, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, …„

Czyniąc tak przekonasz się, że największym wrogiem trynitaryzmu jest Pismo Święte!

Subscribe
Powiadom o

27 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
makinero
20 października 2021 20:19

1 Tymoteusza 3:16 był wielokrotnie fałszowany. Oczywistością jest, że tylko późniejsze wstawki zawierały słowo “Bóg wcielony” w tym wersecie, aby poprzeć doktrynę o “Bogu wcielonym”, które we wcześniejszych rękopisach nie występuje rzecz jasna. To nie jeden przypadek, bo i przy innych wersetach kombinowano, aby Trójca wydawała się prawdziwą nauką. PRZYSŁÓW 58:3 “Niegodziwi już od urodzenia schodzą na manowce, odkąd przychodzą na świat, są krnąbrnymi kłamcami”.

Ostatnio edytowane 2 lat temu by makinero
makinero
19 października 2021 19:56

Trynitarze tacy jak Piotr Andryszczak i inni są kompletnie głusi na argumenty. Cztery Ewangelie poświadczają, że Jezus umarł. Mt 27:50; Mk 15:37; Łk 23:46; Jn 19:30. A przecież natchnione Słowo Boże mówi wyraźnie wielu wersetach, że Bóg nigdy nie umiera, bo jest wieczny, niezniszczalny. Nawet nie da się to sobie wyobrazić, jak najwyższa Osoba we Wszechświecie, mogłaby umrzeć. Skoro Jezus jest równy z Ojcem, to jak to jest, że Jego Syn umiera, a Ojciec nie? To jak to Syn umarł,… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 2 lat temu by makinero
paweł
4 marca 2021 13:46

Bóg jest światłością…Ojciec Niebieski jak dla mnie prościej się nieda co tu jeszcze wyjaśniać…

Henryk Suchecki
19 kwietnia 2019 18:08

Naukę o trójcy w Polsce, większość wysysa z mlekiem matki. Abram musiał opuścić Ur, aby odciąć się od tzw wiary ojców. W tej kwestii nic się nie zmieniło, jeśli ktoś usłyszy głos Najwyższego musi zostawić wszystko, najtrudniej jest odciąć się od dogmatów religijnych. Trzeba wyjść poza mury miasta, bo za murami miasta został poniżony Mesjasz. Tak trudno jest znosić tak zwane ludzkie pohańbienie. Lepiej je znosić je teraz od ludzi niż kiedyś wystawiać się na wstyd i hańbę w oczach… Czytaj więcej »

Przemek
Editor
27 marca 2019 13:23

Adrianie jak zapewne o tym wiesz Pan Jezus uczył o wąskiej drodze i stosunkowo nielicznej ilości prawdziwych uczniów nią idących. Można by było jeszcze powiedzieć nie liczy się ilość bo z reguły to mniejszość miała rację w wielu sporach, dyskusjach i to nie tylko religijnych. Nie ilość a jakość, również biblijnej argumentacji. Nie wiem czy szukałeś informacji o znanych antytrynitarzach (zarówno jednostkach jak i wspólnotach), warto choćby przeczytać informacje z poniższego linka https://antytrynitarianie.pl/antytrynitarze/znani-antytrynitarze/ Pozdrawiam. Przemek.

Adam
22 listopada 2017 13:08

Witam. Szukam zboru antytrynitarnego z okolic Bydgoszczy…lub Poznania…

Przemek
Editor
21 marca 2017 16:31

Ciekawie podsumował temat tych rozważań Arkadiusz Wiśniewski na swej stronie:

“Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziemy określenia na temat Boga choćby trochę przypominające definicję trynitarną. Żadnemu autorowi Nowego Testamentu nawet nie przyszło do głowy definiować Boga za pomocą takich terminów jak: natura, osoba, istota, substancja czy hipostaza. Dopiero znacznie później wielcy kościoła zaczęli używać tych “narzędzi” do “lepienia” swego Stwórcy.”

Szczeremu czytelnikowi Biblii nie uda się zaprzeczyć takim wnioskom !!!

Jolanta PS.1,91,139
7 grudnia 2016 23:00

Chcialam jeszcze dodac, ze wiekszosc wierzacych w Boga, Boga tak na prawde nie zna, gdyz nie czytaja Bozego Slowa-Biblie. Nie maja na to czasu. Nie czytaja zadnych innych czasopism, publikacji, czy nawet takich stron jak ta, gdyz uwazaja je za herezje. Ci ludzie sa tak omamieni ta trojca, ze nie potrafia ani samodzielnie myslec ani czytac tego co jest w Slowie Bozym napisane. Sa zagluszeni i zaslepieni falstywymi naukami przez “swoich liderow lub pastorow”, ktorzy w niczym nie przypominaja postawy… Czytaj więcej »

Jolanta PS.1,91,139
7 grudnia 2016 22:36

Witajcie, wydaje mie sie, ze wszyscy ci, ktorzy ucza o trojcy, sa zjednoczeni w ekumeni KK. Jesliby glosili i naczali Biblijnej Prawdy, nie mogli by dzialac z taka swoboda jak dzialaja. Wszyscy liderzy i pastorzy tych “kosciolow” przechodza specjalne teologiczne szkolenia aby duzo mowic i nic o Prawdzie nie powiedziec. Ludzie lubia sluchac co sie im opowiada, zamiast samemu czytac i sprawdzac co mowi kontekst Biblijny na dany temat. W Ew.Mateusza 23;1-36, Jeschua wyraznie wyrazil swoj poglad o takich nauczycielach.… Czytaj więcej »

przemek
Editor
21 listopada 2016 07:50

Szczególnie entuzjazm do trynitaryzmu dziwi mnie w wielu kościołach czy zborach protestanckich!? Protestanci kierują się przecież fundamentalną zasadą : Sola scriptura (“Tylko Pismo”) oraz z reguły posiadają większą znajomość Biblii niż katolicy. Jak więc da się to pogodzić z przyjęciem atanazjańskiego wyznania wiary? Zasada, że fundamentem mej wiary jest TYLKO PISMO ŚWIĘTE – nijak się ma do trynitarnej definicji Boga! Pozostaje więc tylko zachęcać, czytajcie Biblię, módlcie się o zrozumienie i faktycznie trzymajcie się zasady : Tylko Pismo Święte!

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły