Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Kogo gościł Abraham – Rodzaju 18:1-3

Abraham i trzej aniołowie

Trynitarianie sugerują, że pojawienie się „ trzech mężów” odwiedzających Abrahama- dowodzi istnienia Trójcy Świętej. W 18:1-3  czytamy:

 BT” Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia.   Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi,  rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! “

BW “Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe.   A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi,  Rzekł: Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego.

Czy trzech mężów to Trójca?

Zobaczmy czy na takie twierdzenie, są rzetelne biblijne dowody!

Zgodnie z tekstami z Wyjścia 33:20 oraz 1 Tymoteusza 6:16 czy 1 Jana 4,12, Biblia wyraźnie zaprzecza aby Bóg objawiał się bezpośrednio śmiertelnikowi. Z wielu biblijnych opisów wynika, że gdy Pismo mówi o teofanii w Starym Te­stamencie, to nie należy rozumieć jej jako osobiste pojawienie się Jahwe, ale raczej kogoś, kto Go reprezentował i przez kogo Bóg przemawiał.

Tak było przy krzaku gorejącym gdzie czytamy w Wyj. 3:2 że ukazał mu się anioł Jahwe chociaż w Wyj. 3:4-7 wynika, że rozmawiał z Mojżeszem Bóg. Inną, opisaną sytuacją jest walka Jakuba z Bogiem. W Rodz. 32:29 czytamy, że walczył w Bogiem ale Ozeasz 12:5 wyjaśnia, że był to anioł.

W oparciu o wyraźne biblijne sugestie z Hebrajczyków 13:2 – nie ma innego biblijnego opisu aby starożytny sługa Boga gościł aniołów (nie anioła, bo takie opisy są, ale aniołów, którzy gościnnie zostali poczęstowani posiłkiem), nie wiedząc o tym i dzięki temu zostawił nam „wzór gościnności”, możemy postawić pytanie:

Kogo gościł Abraham ? Boga w Trójcy-jedynego czy trzech aniołów, z których jeden reprezentował Boga JHWH. Inni  zostali wysłani do wypełnienia konkretnych zadań, dlatego później się rozdzielili (aby ratować Lota). Czy u Lota Bóg objawił się już jako DWÓJCA – tak to przynajmniej analogicznie do swego toku rozumowania powinni twierdzić trynitarze.

Czy Abraham uważał, iż wszyscy trzej mężowie reprezentujący Boga są „równi co do mocy i równie odwieczni”? Zobacz Rodzaju 18:22 (BT), ten tekst wyraźnie temu zaprzecza. “Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem  Jak  z tego wynika dwie osoby odeszły a Abraham stał dalej przed Panem. Jak założymy, że ci trzej mężowie są Bogiem to jak to możliwe że Abraham stał DALEJ przed Panem?

Co z tego wynika?

Podsumowując: jeśli trynitarze chcą używać tych fragmentów Biblii jako swego trynitarnego argumentu,  to na nich spoczywa obowiązek udowodnienia „swych racji”! Nie są jednak w stanie tego zrobić – rzucają więc  jedynie pewne spekulacje, aluzje, nie mające potwierdzenia, ani w najbliższym kontekście opisanych wydarzeń , ani w całym Piśmie Świętym.

Bóg posługiwał się najczęściej jednym aniołem do reprezentowania Go i wypełnienia konkretnej misji. Zdarzało się , że wysyłał dwóch lub więcej aniołów. Jednakże nie ma to związku z faktem istnienia Trójcy. Fakty i logika, przeczą temu jakoby fragmenty z Rodzaju 18 i 19 rozdziału miały dowodzić prawdziwości dogmatu o Trójcy Świętej!

Świadczy to raczej o desperackiej próbie znalezienia „czegokolwiek„ co mogłoby , choć sugerować  istnienie Trójcy. W całym Starym Testamencie nic takiego jednakże nie można odnaleźć! Przyznają to nawet katoliccy komentatorzy.

Anna Świderkówna (wierząca w “Trójcę”) w książce “Sekrety Biblii” (2012) na stronach 74-75 wyjaśnia:

“Zacznijmy od początku, to jest od Starego Testamentu. Czy w Starym Testamencie jest jakiś zarys objawienia tajemnicy Trójcy Świętej ? Bibliści twierdzą, że nie ma tej tajemnicy tam, gdzie się jej domyślamy, na przykład w postaciach trzech gości, którzy przychodzą do Abrahama (por. Rdz 18), chociaż piękny obraz Rublowa to medytacja o Trójcy Świętej. O trzech gościach wyraźnie jest powiedziane, że Bóg rozmawiał z Abrahamem i jednego anioła posłał w jedno miejsce, a drugiego anioła posłał w drugie.

Do kogo Abraham mówi Panie?

Trynitarze twierdzą, że o Trójcy świadczy zwrot Abrahama “Panie”. Czy jednak Abraham po prostu nie zwraca się do jednego z tych mężów?  Gdyby przyjąć, że Abraham zwraca się do tych mężów mówiąc “Panie”  jako do Trójcy, to trzeba przyjąć, że Abraham wierzył w Trójcę a nie w jednoosobowego Boga JHWH. Takie jednak twierdzenie jest sprzeczne z tym, co Abraham mówi o Bogu i resztą Pisma Świętego np. Hebrajczyków 13:2.

“Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę”

Kolejnym nietrafionym argumentem jest to, że jak czytamy w Rodzaju 22:1 (BW) Abraham” … pokłonił się aż do ziemi”. Trynitarze twierdzą, że oddał cześć Bogu. Pomijam to, że tutaj już było dwóch aniołów. Jak wynika z Biblii była to zwykła forma powitania.

Z tego fragmentu wynika, że Lot nie wiedział, że są to aniołowie. W wersecie 2 czytamy I rzekł: proszę, panowie moi. Taki zwyczaj powitania poprzez ukłon Biblia wielokrotnie przytacza. Dla przykładu w  Rodzaju  23:7 czytamy „Wtedy wstał Abraham i pokłonił się ludowi tego kraju, Chetytom”. W  Rodzaju 33:3 czytamy, że podobnie uczynił Jakub.

  „Sam natomiast poszedł przed nimi i pokłonił się siedem razy aż do ziemi, zanim zbliżył się do brata swego.”

Czy do Abrahama przyszedł Jezus?

Niektórzy trynitarze twierdzą również, że tym który przyszedł do Abrahama był Pan Jezus. Gdyby to była prawda to jak wyjaśnić teksty z Hebrajczyków 1:1 gdzie czytamy:

“Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.”

Wyraźnie ten tekst naucza, że przez Syna Bóg przemówił dopiero po Jego narodzinach.

Nie wolno nam zapominać, że Pisma Hebrajskie nie nauczają o Bogu w trzech osobach, ale o jednoosobowym Bogu JHWH. Wszelkie próby więc udowadniania, że Stary Testament mówi o trzech osobach boskich jest bezzasadne.

Nikt z szanowanych komentatorów biblijnych nie sugeruje nawet, że w ST są teksty mówiące o Trójcy.

Reasumując, po dokładnej analizie Rodzaju 18:1-3, nie znajdujemy w tym fragmencie nauki o Jednym Bogu w trzech osobach!

Odsyłam zainteresowanych tym tematem również do artykułu Czy Bóg jest troistej natury, gdzie poruszamy argument o dwóch rzekomych Jahwe.

Subscribe
Powiadom o

27 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Symbole Trójcy Świętej - Łukasza 3:22 - Biblia a Trójca Święta
25 kwietnia 2020 22:12

[…] Szerzej temat ten wyjaśniamy w artykule „Kogo gościł Abraham” […]

viko
17 kwietnia 2018 10:15

“Ikona ta, niekiedy zwana Trójcą Starotestamentową lub Gościnnością Abrahama, oparta jest na historii biblijnej o wizycie u Abrahama trzech aniołów, którzy przepowiedzieli narodziny pierworodnego syna (Rdz 18,1–15). Rublow, zgodnie z kanonem teologii patrystycznej … przedstawił w owych aniołach symbol Trójcy Świętej. ” cyt ks wikppedia ks wj Cichosz. Więc wg katolików są to aniołowie a tylko symbolicznie jak i Rublow pszypisujemy tej ikonie (moja ulubiona) znacznie ponadczasowe. Wiecie może które wyznania uważają że w ty fragmencie przedstawiono Trójcę? pozdr bo… Czytaj więcej »

stranGer
11 kwietnia 2017 15:10

Jestem Marcin, milo mi. Dziekuje za Twoj komentarz. Ciagle poszukuje i zglebiam Pismo, szukam tez zrodel takich jak ta strona, bardzo zreszta bogata w tresci.

Wers 25 mowi:”Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?”
Skojarzylem ten fragment z: Jana 5,22: “Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi”.

Uznaję Jezusa za Boga.

Dziekuje za Twoja strone. Wracam do lektury pozostalych Twoich artykulow.

Wszystkiego dobrego, z Bogiem!

Maciek
19 czerwca 2015 10:49

Czy mogę prosić o interpretacje powyższego fragmentu, odnośnie argumentu do rozmów ze Świadkami Jehowy? Otóż na innej stronie wyczytałem, że Abraham gościł owszem dwóch aniołów, ale razem z nimi był Pan, czy można uznać, że jako “Boga nikt nigdy nie widział” więc pod postacią ludzką pojawił się tam Jezus?

maciek
18 czerwca 2015 18:45

A gryząc ten fragment z innej strony czy można założyć, że Abraham gościł Boga i dwóch aniołów, a jako, że Boga nikt nigdy nie widział, to czy tym szczególnym gościem mógł być Jezus? Tłumaczenie takie istnieje jako argument do rozmów ze Świadkami Jehowy. Czy możecie to zinterpretować i stwierdzić czy to dobry argument?

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły