Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Abraham i trzej aniołowie

Rodzaju rozdziały 18,19. Trynitarianie sugerują, że pojawienie się „ trzech mężów” odwiedzających Abrahama- dowodzi istnienia Trójcy Świętej. W 18:1-3  czytamy:

 BT” Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia.   Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi,  rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! „

BW „Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe.   A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi,  Rzekł: Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego.

Czy trzech mężów to Trójca?

Zobaczmy czy na takie twierdzenie są rzetelne biblijne dowody!

 1. Zgodnie z tekstami z Wyjścia 33:20 oraz 1 Tymoteusza 6:16 czy 1 Jana 4,12, Biblia wyraźnie zaprzecza aby Bóg objawiał się bezpośrednio śmiertelnikowi. Z wielu biblijnych opisów wynika, że gdy Pismo mówi o teofanii w Starym Te­stamencie, to nie należy rozumieć jej jako osobiste pojawienie się Jahwe, ale raczej kogoś, kto Go reprezentował i przez kogo Bóg przemawiał.
 2. W oparciu o wyraźne biblijne sugestie z Hebrajczyków 13:2 – nie ma innego biblijnego opisu aby starożytny sługa Boga gościł aniołów (nie anioła, bo takie opisy są , ale aniołów , którzy gościnnie zostali poczęstowani posiłkiem) , nie wiedząc o tym i dzięki temu zostawił nam „wzór gościnności”, możemy postawić pytanie: Kogo gościł Abraham ?… Boga w Trójcy-jedynego czy trzech aniołów, z których jeden reprezentował Boga Jahwe i zostali wysłani do wypełnienia konkretnych zadań, dlatego później się rozdzielili (aby ratować Lota). Czyżby u Lota Bóg objawił się już jako DWÓJCA – tak to przynajmniej analogicznie do swego toku rozumowania powinni twierdzić trynitarze.
 3. Czy Abraham uważał, iż wszyscy trzej mężowie reprezentujący Boga są „ równi co do mocy i równie odwieczni”? Zobacz Rodzaju 18:22 (BT), ten tekst wyraźnie temu zaprzecza. „Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem  Jak  z tego wynika dwie osoby odeszły a Abraham stał dalej przed Panem. Jak założymy, że ci trzej mężowie są Bogiem to jak to możliwe że Abraham stał DALEJ przed Panem? Najwyraźniej tylko jeden z nich reprezentował Boga.

Podsumowując: jeśli trynitarze chcą używać tych fragmentów Biblii jako swego trynitarnego argumentu,  to na nich spoczywa obowiązek udowodnienia „swych racji”! Nie są jednak w stanie tego zrobić – rzucają więc  jedynie pewne spekulacje, aluzje , nie mające potwierdzenia, ani w najbliższym kontekście opisanych wydarzeń , ani w całym Piśmie Świętym.

Bóg posługiwał się najczęściej jednym aniołem (do reprezentowania Go i wypełnienia konkretnej misji), zdarzało się , że wysyłał dwóch lub więcej aniołów, ale to nie ma związku z faktem istnienia Trójcy. Fakty i logika przedstawione powyżej, przeczą temu jakoby fragmenty z Rodzaju 18 i 19 rozdziału miały dowodzić prawdziwości dogmatu o Trójcy Świętej!

Świadczy to raczej o desperackiej próbie znalezienia „ czegokolwiek „ co mogłoby , choć sugerować  istnienie Trójcy – bo w całym Starym Testamencie nic takiego nie można odnaleźć!

Trynitarze twierdzą, że o Trójcy świadczy zwrot Abrahama „Panie”. Czy jednak Abraham po prostu nie zwraca się do jednego z tych mężów?  Gdyby przyjąć, że Abraham zwraca się do tych mężów mówiąc „Panie”  jako do Trójcy, to trzeba przyjąć, że Abraham wierzył w Trójcę a nie w jednoosobowego Boga JHWH. Takie jednak twierdzenie jest sprzeczne z tym, co Abraham mówi o Bogu i resztą Pisma Świętego np. Hebrajczyków 13:2.

„Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę”

Kolejnym nietrafionym argumentem jest to, że jak czytamy w Rodzaju 22:1 (BW) Abraham” … pokłonił się aż do ziemi”. Trynitarze twierdzą, że oddał cześć Bogu. Pomijam to, że tutaj już było dwóch aniołów. Jak wynika z Biblii była to zwykła forma powitania. Z tego fragmentu wynika, że Lot nie wiedział, że są to aniołowie (W wersecie 2 czytamy I rzekł: proszę, panowie moi) a zwyczaj powitania poprzez ukłon Biblia wielokrotnie przytacza. Dla przykładu w  Rodzaju  23:7 czytamy „Wtedy wstał Abraham i pokłonił się ludowi tego kraju, Chetytom,”, a w Rodzaju 33:7 czytamy, że Jakub:

  „Sam natomiast poszedł przed nimi i pokłonił się siedem razy aż do ziemi, zanim zbliżył się do brata swego.”

Niektórzy trynitarze twierdzą również, że tym który przyszedł do Abrahama był Pan Jezus. Gdyby to była prawda to jak wyjaśnić teksty z Hebrajczyków 1:1 gdzie czytamy:

„Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.”

Nie wolno nam zapominać, że Pisma Hebrajskie nie nauczają o Bogu w trzech osobach, ale o jednoosobowym Bogu JHWH.Wszelkie próby więc udowadniania, że Stary Testament mówi o trzech osobach boskich jest bezzasadne.

Nikt z szanowanych komentatorów biblijnych nie sugeruje nawet, że w ST są teksty mówiące o Trójcy, lub takie które chociażby sugerują jej istnienie.

Reasumując po dokładnej analizie tego fragmentu nie znajdujemy w nim nauki o Jednym Bogu w trzech osobach!

Odsyłam zainteresowanych tym tematem również do artykułu Czy Bóg jest troistej natury, gdzie poruszamy argument o dwóch rzekomych Jahwe.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  22 komentarze: Kogo gościł Abraham – Rodzaju 18:1-3

  • „Ikona ta, niekiedy zwana Trójcą Starotestamentową lub Gościnnością Abrahama, oparta jest na historii biblijnej o wizycie u Abrahama trzech aniołów, którzy przepowiedzieli narodziny pierworodnego syna (Rdz 18,1–15). Rublow, zgodnie z kanonem teologii patrystycznej … przedstawił w owych aniołach symbol Trójcy Świętej. ” cyt ks wikppedia ks wj Cichosz.

   Więc wg katolików są to aniołowie a tylko symbolicznie jak i Rublow pszypisujemy tej ikonie (moja ulubiona) znacznie ponadczasowe. Wiecie może które wyznania uważają że w ty fragmencie przedstawiono Trójcę? pozdr bo ja pierwszy raz to słyszę.

   • A co z drugim przykazaniem?
    Wj 20:4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

    • i znów propozycja zmiany tematu ale chętnie odpowiem. może faktycznie eamil?
     . Jeśli Jezus jest dla mnie obrazem Boga w sensie dosłownym to tu już się róznimy bo dla nas został już on na sposób ludzki dostrzegalny.
     Co to ks Wj to istotne dla zrozumienia czasów. Co to tego co na ziemi to się zgadzamy chyba że chodzi o przedstawiania boga nie np świeckich żeczy typu fotografii prawda?
     Co do tego co NA niebie to dotyczyło to kultu bóstw gwiezdnych występujących np w babilonii np Dz 7,43 ..obnosiliście ..Molocha i gwiazdę bożka rampfana.
     Czy pow 4,19 .Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść,..”

     Bo przecież to co W niebie sam Bóg kazał czynić Wj, 25,18
     a nie zaprzeczałby sam sobie.
     Zatem to co w niebie a to czynią katolicy -np figury (jak cheruby) symbolizujące to co niebieskie.
     Róznica polega być może też na tym (nie znam twojej interpretacji) życia świętych w niebie. Dla nas oni są żywi nie martwi. Ks Wj dotyczy więc bogów nie świętych to to do tego martwych nie żywych i dalej tych co NA NIEBIE a nie w niebie.
     Zatem ikona przedstawia symbolicznie Trzech w osobach aniołów. W sumie to krk początkowo też negował wschód za obrazy ale potem zrozumiał sens przekazu. być może często w wykonaniu ludowym śmiesznie to wygląda ale chyba nie gorzej niż goły Dawid tanćzący przed Arką czy Jozue który leżał cały dzień przed „bożkiem Arką przymierza.

     • Twierdzi Pan, że bałwochwalstwo dotyczy tylko obcych Bogów a nie Boga przymierza Jahwe. Jednakże o tych obcych bogach mówi 1-, a nie 2-gie przykazanie dekalogu gdzie czytamy w 2 Moj. 20:3 (BW):

      „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie”

      Natomiast 2 przykazanie dotyczy wyobrażeń Boga i wszelkich przedmiotów i zjawisk otaczanych czcią.

      Jak czytamy w przypisie Biblii Poznańskiej, do tego przykazania chodziło również o wyobrażenia Boga Jahwe.

      „Ten zakaz odnosi się nie tylko do wyobrażeń bożków, lecz również i do obrazów Boga (por. Wj 32; Sdz 17 n; 1 Krl 12,28 n). – Zakaz sporządzania wyobrażeń Boga-Jahwe uwydatniał duchowość Boga, Jego istotową niematerialność.”

      Zapewne zna Pan opis sytuacji kiedy to Mojżesz poszedł na górę po przykazania Boże a Izraelici zapragnęli „widzialnego Boga, który ich wyprowadził z niewoli egipskiej. Ulali ze złota cielca. Czy chodziło o obcego Boga czy o wyobrażenie Jahwe? Jak Pan sądzi?
      Ze sprawozdania biblijnego wynika, że Izraelici dopuścili się bałwochwalstwa, gdyż z biżuterii Izraelitów Aaron odlał posąg cielca mający przedstawiać Boga, który wyprowadził ich z Egiptu, o czym możemy przeczytać w Wyjścia 32:4 (BT)

      „A wziąwszy je z ich rąk nakazał je przetopić i uczynić z tego posąg cielca ulany z metalu. I powiedzieli: „Izraelu, oto bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”.

      Ten posąg miał byś wyobrażeniem Jahwe co wynika z wersetu 5:

      „A widząc to Aaron kazał postawić ołtarz przed nim i powiedział: „Jutro będzie uroczystość ku czci Jahwe„

      Czy Bóg pochwalił Izraelitów za pomysłowość? Nie. Tylko na prośbę (wstawiennictwo) Mojżesza nie zgładził wszystkich bałwochwalców, a i tak od miecza zginęło ponad 3000 osób.
      Niektórzy uważają, że Bóg okazał gniew z uwagi na posąg cielca. Czy uważa Pan, że gdyby Aaron odlał posąg mężczyzny to Bóg zareagował by inaczej?
      Nie, gdyż dostali wyraźny o zakaz sporządzania wizerunków Boga czy to w kształcie mężczyzny czy też w kształcie zwierzęcia.

      Przykład ten pokazuje, że kościół wprowadza niebiblijne nauki (wręcz zakazane przez Boga) a potem zamiast otwarcie takie postępowanie potępić szuka usprawiedliwienia i uzasadnienia ich praktykowania. Z dogmatem o Trójcy schemat jest taki sam. Nie ważne co mówią Pisma, Bóg, Jezus i apostołowie. Uchwala się dogmat przejęty z pogaństwa i szuka w Pismach wersetów, które mają rzekomo go uwiarygodnić.

      • Nie odniósł się Pan do wersetów, tz czy nie kolidują one z pismem.
       A ja zgadzam się z Panem że wówczas jak i dziś Zydzi nie przyjęli by takiego kultu. Jak też nie przyjęli nauki Jezusa. Ale Bóg Jahwe objawiał się stopniowo jak Jezus uczniom. Do pewnego czasu nie wiedzieli ” kim on tak naprawdę jest Mt 8,23 ” bo nie mogli by tego zneść jak mówi pismo. Ale oczywiście jest to jasne w moim trynitarnym spojrzeniu gdzie Jezus jest Bogiem w sensie dosłownym i w niebie „1J 3,2 ujrzymy go takim jakim JEST”
       Ale pod kontem pisma wiem i szanuję że daje ono wiele możliwości interpretacji i w tym również to że Jezus Bóg nie koniecznie może dla kogoś być ten prawdziwy Bóg.

       • A Pan odniósł się do podanego przykładu? Wydaje się, że nie czyta Pan w ogóle odpowiedzi.
        Nie bardzo wiem do których wersetów mam się odnieść. Jeżeli chodzi Panu o cheruby to był to element dekoracji zlecony przez Boga. Nikt tych Cherubów nie otaczał czcią. Myli Pan podstawowe pojęcie dotyczące przedmiotu oraz otaczania go czcią. Czasza do obmywania ofiar również stała na bykach ale nikt ich nie czcił. Podam przykład: Mojżesz kazał sporządzić na polecenie Boga węża miedzianego na którego mieli patrzeć ukąszeni przez węże Izraelici. Czy mieli się do niego modlić lub otaczać czcią? Nie. Ale Pismo mówi, że po pewnym czasie tak właśnie się stało:

        „2Krl. 18:4 On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłukł węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne — nazywając go Nechusztan.”

        Jak z tego wynika sam wizerunek węża nie był bałwochwalstwem (tak samo jak cheruby na arce) ale bałwochwalstwo się zaczęło, gdy Izraelici zaczęli mu składać ofiary i go czcić. Jeżeli chce Pan ciągnąć temat o bałwochwalstwie proszę zapoznać się z artykułem Bałwochwalstwo i tam robić wpisy.
        A jak jest np. z kultem obrazów w kościele katolickim wszyscy czytelnicy wiedzą i nie ma chyba potrzeby tego omawiać.

   • Viko, jako wyedukowany i oczytany trynitarz masz rację co do tego, że oficjalnie autorytety katolickie dostrzegają fakt, że to byli aniołowie a nie starotestamentowe objawienie Trójcy. Można przeczytać o tym choćby w książce : Anny Świderkówny (profesor KUL, ekspert od kultury i języków biblijnych) „Sekrety Biblii” na stronie 71. Zechciej jednak zobaczyć „argumentację” wielu znanych (czasami również uczonych) trynitarzy, apologetyków katolicyzmu, którzy za zgodą różnych agend kościelnych wydają książki, artykuły internetowe gdzie wbrew wyżej wymienionym faktom, przedstawiają odwiedziny Abrahama opisane w Rodzaju 18 rozdziale jako : „starotestamentowe, mgliste objawienie Trójcy Świętej” i biblijny „dowód” na to, że już w Starym Testamencie Bóg rozpoczął objawiać swą „troistość”. Ponieważ jesteś oczytany (a tych najbardziej znanych apologetów piszących za zgodą kościoła po polsku jest trzech czy czterech) nie będę wskazywał konkretnych cytatów bo przy odrobinie chęci sam znajdziesz ich sporo. Powstaje pytanie skoro oficjalnie Kościół wie kto odwiedził Abrahama, że w żadnym przypadku nie jest to argument za trynitaryzmem to po co „uczy” mniej obeznanych z Biblią parafian czegoś zupełnie innego???

    • Kościół dzieli argumenty na te dla parafian i te dla wyższych sfer. Jeżeli dostrzega niewiedzę to wciska kit, co bez problemu dostrzeżemy w internecie.

   • Co do gości Abrahama wyjaśnienie mamy dalej..Rodzaju 18:22 BW

    22) Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem,

    Mężowie nie byli Bogiem, ani trójcą bo po ich odejściu Abraham nadal stał przed Panem..

  • Jestem Marcin, milo mi. Dziekuje za Twoj komentarz. Ciagle poszukuje i zglebiam Pismo, szukam tez zrodel takich jak ta strona, bardzo zreszta bogata w tresci.

   Wers 25 mowi:”Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?”
   Skojarzylem ten fragment z: Jana 5,22: „Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi”.

   Uznaję Jezusa za Boga.

   Dziekuje za Twoja strone. Wracam do lektury pozostalych Twoich artykulow.

   Wszystkiego dobrego, z Bogiem!

   • Nie ma tu żadnej sprzeczności. Jak sam Pan napisał „Ojciec wszelki sąd PRZEKAZAŁ Synowi. Zakładając Pański tok rozumowania Jeżeli Jezus i Jahwe to ta sama osoba to jak mogłaby przekazać sąd?

    Mówimy o Bogu, który może przekazać władzę sądowniczą komu zechce. Mówiąc o BOGU będącym jednością taki zwrot (PRZEKAZAŁ) nie powinien mieć miejsca, gdyż wychodzi w sumie na to, że przekazał sam sobie władzę sądowniczą, którą posiada.. To, że Ojciec przekazuje sąd Synowi świadczy wręcz przeciwko Pana tezie, bo ukazuje dwie osoby z różną władzą. Czy zna Pan werset mówiący, że Jezus czymś „obdarzył” Boga Ojca? Nie , ale wielokrotnie: „… wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie”, „… nie czynię sam z siebie”
    Proszę zwrócić uwagę na słowa z Jana 5:30

    „Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał

    Czy jest coś niezwykłego, że Jezus i Ojciec są nazwani sędziami? Proszę zwrócić uwagę na słowa z Mateusza 19:28:

    „A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście plemion izraelskich.

    Jezus również przekazuje sąd swoim naśladowcom, co przecież nie czyni Go z nimi równym. Mało tego w 1Kor. 6:3 czytamy: „Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe?”

    Z Rzymian 2:16 wynika, że Bóg cały czas jest nadrzędnym Sędzią „Będzie to w dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa.

    Jak widzimy, Bóg sądzi poprzez Jezusa, któremu przekazał władzę sądzenia.

  • Jeden z naszych czytelników powołując się na tekst z Rodzaju, rozdział 18 „Potem ukazał mu się Yahweh w dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe”, stwierdził, że ukazał się Abrahamowi sam Jahwe. Jaki jednak byłby sens, materializowania się Boga przed Abrahamem? Przecież i tak byłoby to przybranie jakiejś postaci. Czyż Bóg nie mógłby to samo osiągnąć przysyłając anioła? Czy zatem byłaby to „jakaś postać” czy anioł to nie zmienia to niczego. Czy Bóg zrezygnował by z bytu doskonałego i STAŁ się na tą chwilę człowiekiem!

   Czy zatem mówił sam bóg czy Jego przedstawiciel?

   Zob. Wyjścia 3:2 „Wtedy ukazał mu się anioł Jahwe w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.”

   I porównajmy z 3:6

   Powiedział jeszcze Jahwe: „Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.”

   Jak z tego Jasno wynika ukazał się anioł Jahwe …. ale przemawiał Bóg. Na jakiej podstawie możemy twierdzić, że tak samo nie było podczas wizyty u Abrahama?

   Podobnie w Rodzaju 32:29 czytamy o tym, że Jakub walczył z Bogiem. Z relacji można wysnuć taki wniosek, ale jak się przeczyta Ozeasza 12:3-5 to otrzymujemy wyjaśnienie, że:

   „Jahwe wiedzie spór z Izraelem, ukarze postępki Jakuba i odpłaci za jego uczynki. Już w łonie matki oszukał on brata, w pełni sił będąc, walczył nawet z Bogiem.

   Walcząc z aniołem, zwyciężył, płakał i błagał o łaskę — spotkał Go w Betel i tam z Nim rozmawiał.”

  • Czy mogę prosić o interpretacje powyższego fragmentu, odnośnie argumentu do rozmów ze Świadkami Jehowy? Otóż na innej stronie wyczytałem, że Abraham gościł owszem dwóch aniołów, ale razem z nimi był Pan, czy można uznać, że jako „Boga nikt nigdy nie widział” więc pod postacią ludzką pojawił się tam Jezus?

   • Jeżeli zgadza się Pan z tym, że Boga nikt nigdy nie widział to zakładając Jezusa jako część Boga w Trójcy byłby widziany przez wielu. Pismo Święte nie każe się domyślać kto był u Abrahama, czytamy bowiem w Hebrajczyków 13:2 wyjaśnienie tego fragmentu: „Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę”. Ten tekst wyjaśnia i niepotrzebne są dalsze spekulacje trynitarne.

    Podobna sytuacja jest przy krzaku gorejącym W Wyjścia 3:2-4 (BW) czytamy:

    „Wtem ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu; i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz: Podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu! Mojżeszu! A on odpowiedział: Oto jestem!”

    Jak z tego fragmentu jednoznacznie wynika anioł występuje jako „posłaniec” Boga, ale słowa które wypowiada nie pochodzą od niego. On niejako te słowa tylko przekazuje w imieniu Boga. Dlatego można powiedzieć że je mówi sam Bóg. Jeżeli ktoś uważa że Bóg osobiście zmaterializował się i wszedł do krzaku to dlaczego czytamy wcześniej o aniele?. Mam nadzieję, że ten fragment wyjaśnia poruszoną kwestię.

  • A gryząc ten fragment z innej strony czy można założyć, że Abraham gościł Boga i dwóch aniołów, a jako, że Boga nikt nigdy nie widział, to czy tym szczególnym gościem mógł być Jezus? Tłumaczenie takie istnieje jako argument do rozmów ze Świadkami Jehowy. Czy możecie to zinterpretować i stwierdzić czy to dobry argument?

   • To są spekulacje. Biblia nie mówi, że gościł 2 aniołów i Jezusa. Pismo Święte przestrzega przed wychodzeniem poza to co napisano. W Hebrajczyków Paweł również nie zasugerował że był tam Jezus w Hebrajczyków 13:2:

    „Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę
    Paweł napisał by że aniołom i Jezusowi lub Trójcy gdyby tak trzeba by było ten tekst interpretować. Czyżby obecnie ktoś był mądrzejszy od apostoła Pawła?

    • Ja uznaję, że to był Jezus.
     Oczywiście to moje zdanie, nie zamierzam nikomu niczego narzucać.

     Biblia Warszawska – Ewangelia św. Jana 8
     8,52 Rzekli mu Żydzi: Teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie zazna na wieki.
     8,53 Czyś Ty większy od ojca naszego, Abrahama, który umarł? Także prorocy umarli. Za kogo się uważasz?
     8,54 Odrzekł Jezus: Jeżeli Ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym.
     8,55 I nie poznaliście go, ale Ja go znam; i gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale Ja go znam i słowo jego zachowuję.
     8,56 Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się.
     8,57 Wtedy Żydzi rzekli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?
     8,58 Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest.
     8,59 Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni.
     ——
     Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca.
     BW – Ewangelia św. Jana 16 16:28
     —–

     • My również nikomu nie chcemy nic narzucać. Przedstawiliśmy argumentu które nas przekonują że to nie był Jezus.

      Nie przedstawił Pan jednak żadnych biblijnych argumentów. W opisie wizyty u Abrahama nie ma wzmianki o tym, że jednym z aniołów był Pan Jezus, więc to daleko idące przypuszczenie.
      W tekście zacytowanym z Jana 8 rozdział nie jest mowa o wizycie Jezusa u Abrahama. Nie o tym toczyła się dyskusja z Żydami. Proszę wczytać się w kontekst:

      an 8:48 Odpowiadając, Żydzi rzekli do niego: Czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona?
      Jan 8:49 Jezus odpowiedział: Ja nie mam demona, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie.
      Jan 8:50 Ja zaś nie szukam własnej chwały. Jest taki, kto jej szuka i sądzi.
      Jan 8:51 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki.
      Jan 8:52 Rzekli mu Żydzi: Teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie zazna na wieki.
      Jan 8:53 Czyś Ty większy od ojca naszego, Abrahama, który umarł? Także prorocy umarli. Za kogo się uważasz?
      Jan 8:54 Odrzekł Jezus: Jeżeli Ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym.
      Jan 8:55 I nie poznaliście go, ale Ja go znam; i gdybym wiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale Ja go znam i słowo jego zachowuję.

      Jak widać żydzi nie rozumieli co do nich mówi gdyż powiedzieli, jak czytamy dalej:

      Jan 8:56 Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się.
      Jan 8:57 Wtedy Żydzi rzekli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?
      Jan 8:58 Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest.

      Jezus nie mówi, że spotkał się z Abrahamem jak Pan sugeruje. Mówi, że „pierwej niż Abraham był, Jam jest. „. Jak widać jasno przytoczony werset ma się nijak do tematu dyskusji. Ciekawie go tłumaczy natomiast Barclay:

      „Z tych wyjaśnień widzimy, że Żydzi na różne sposoby wierzyli jednak w to, że Abraham miał jakąś wizję historii Izraela i czasów Mesjańskich, więc oświadczenie Jezusa, że Abraham oglądał Jego dzień było w istocie oświadczeniem mesjańskim, jakby mówił: „Ja jestem tym Mesjaszem, którego Abraham widział w swoim objawieniu.”

      Warto się zastanowić czy pojawienie się Jezusa w I wieku było jego drugim „przyjściem”. Jeżeli wg. Pana był już na Ziemi to tak trzeba by było to nazwać. Jego zatem oczekiwane przyjście obecnie będzie trzecie?

    • Panowie, tyle pisania i…. nic
     JHWH znaczy ON ISTNIEJE,
     Przeczytajcie jeszcze raz te fragmenty, i zwróćcie uwagę na miejsca w których JHWH na ziemii mówi o JHWH w niebie. (Tam jest dwóch JHWH, i nie tylko tam, sić.)
     Życzę powodzenia w poszukiwaniu PRAWDY.

     • Dla Pana nic dla innych aż za wiele, żeby odrzucić kłamliwe teorie spiskowe jakoby Bóg był Trójcą, a przecież dla Pana Prawda ma znaczenie. Nie podał Pan jednak, żadnego konkretu ani rzeczowego argumentu.
      Każe nam Pan czytać do skutku? Aż uwierzymy, że JHWH jest na ziemi i mówi do JHWH w niebie. Pisze Pan że jest dwóch JHWH a pismo mówi w Powtórzonego Prawa 6:4 (KUL):

      „Słuchaj Izraelu: Jahwe (JHWH), nasz Bóg, jest jeden.”

      Jak by Pan nie zaklinał rzeczywistości to Pismo Święte nie naucza o Bogu w trzech osobach. Nie ma bowiem nawet JEDNEGO wersetu mówiącego, że Bóg „składa się” z trzech (czy dwóch) osób.
      Wiele osób nie znając specyfiki języka hebrajskiego i dla przykładu teofanii dokonuje błędnej oceny tego co Pismo opisuje.

   • Nie mógł być Jezus, bo na świat przyszedł dużo później – Łukasza 1:35..

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty