Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Abraham i trzej aniołowie

Rodzaju rozdziały 18,19. Trynitarianie sugerują, że pojawienie się „ trzech mężów” odwiedzających Abrahama- dowodzi istnienia Trójcy Świętej. W 18:1-3  czytamy:

 BT” Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia.   Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi,  rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! „

BW „Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe.   A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi,  Rzekł: Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego.

Czy trzech mężów to Trójca?

Zobaczmy czy na takie twierdzenie są rzetelne biblijne dowody!

 1. Zgodnie z tekstami z Wyjścia 33:20 oraz 1 Tymoteusza 6,16 czy 1 Jana 4,12, Biblia wyraźnie zaprzecza aby Bóg objawiał się bezpośrednio śmiertelnikowi. Z wielu biblijnych opisów wynika, że gdy Pismo mówi o teofanii w Starym Te­stamencie, to nie należy rozumieć jej jako osobiste pojawienie się Jahwe, ale raczej kogoś, kto Go reprezentował i przez kogo Bóg przemawiał.
 2. W oparciu o wyraźne biblijne sugestie z Hebrajczyków 13:2 – nie ma innego biblijnego opisu aby starożytny sługa Boga gościł aniołów (nie anioła, bo takie opisy są , ale aniołów , którzy gościnnie zostali poczęstowani posiłkiem) , nie wiedząc o tym i dzięki temu zostawił nam „wzór gościnności”, możemy postawić pytanie: Kogo gościł Abraham ?… Boga w Trójcy-jedynego czy trzech aniołów, z których jeden reprezentował Boga Jahwe i zostali wysłani do wypełnienia konkretnych zadań, dlatego później się rozdzielili (aby ratować Lota). Czyżby u Lota Bóg objawił się już jako DWÓJCA – tak to przynajmniej analogicznie do swego toku rozumowania powinni twierdzić trynitarze.
 3. Czy Abraham uważał, iż wszyscy trzej mężowie reprezentujący Boga są „ równi co do mocy i równie odwieczni”? Zobacz Rodzaju 18:22 BT, ten tekst wyraźnie temu zaprzecza. „Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem  Jak  z tego wynika dwie osoby odeszły a Abraham stał dalej przed Panem. Jak założymy, że ci trzej mężowie są Bogiem to jak to możliwe że Abraham stał DALEJ przed Panem? Najwyraźniej tylko jeden z nich reprezentował Boga.

Podsumowując: jeśli trynitarze chcą używać tych fragmentów Biblii jako swego trynitarnego argumentu,  to na nich spoczywa obowiązek udowodnienia „swych racji”! Nie są jednak w stanie tego zrobić – rzucają więc  jedynie pewne spekulacje , aluzje , nie mające potwierdzenia, ani w najbliższym kontekście opisanych wydarzeń , ani w całym Piśmie Świętym.

Bóg posługiwał się najczęściej jednym aniołem (do reprezentowania Go i wypełnienia konkretnej misji), zdarzało się , że wysyłał dwóch lub więcej aniołów, ale to nie ma związku z faktem istnienia Trójcy. Fakty i logika przedstawione powyżej, przeczą temu jakoby fragmenty z Rodzaju 18 i 19 rozdziału miały dowodzić prawdziwości dogmatu o Trójcy Świętej!

Świadczy to raczej o desperackiej próbie znalezienia „ czegokolwiek „ co mogłoby , choć sugerować  istnienie Trójcy – bo w całym Starym Testamencie nic takiego nie można odnaleźć!

Trynitarze twierdzą, że o Trójcy świadczy zwrot Abrahama „Panie”. Czy jednak Abraham po prostu nie zwraca się do jednego z tych mężów?  Gdyby przyjąć, że Abraham zwraca się do tych mężów mówiąc „Panie”  jako do Trójcy to trzeba przyjąć, że Abraham wierzył w Trójcę a nie w jednoosobowego Boga JHWH. Takie jednak twierdzenie jest sprzeczne z tym co Abraham mówi o Bogu i resztą Pisma Świętego np. Hebrajczyków 13:2 z

„Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę”

Kolejnym nietrafionym argumentem jest to, że jak czytamy w Rodzaju 22:1 (BW) Abraham” …pokłonił się aż do ziemi”. Trynitarze twierdzą, że oddał cześć Bogu. Pomijam to, że tutaj już było dwóch aniołów. Jak wynika z Biblii była to zwykła forma powitania. Z tego fragmentu wynika, że Lot nie wiedział, że są to aniołowie (W wersecie 2 czytamy I rzekł: proszę, panowie moi) a zwyczaj powitania poprzez ukłon Biblia wielokrotnie przytacza. Dla przykładu w  Rodzaju  23:7 czytamy „Wtedy wstał Abraham i pokłonił się ludowi tego kraju, Chetytom,”, a w Rodzaju 33:7 czytamy, że Jakub:

  „Sam natomiast poszedł przed nimi i pokłonił się siedem razy aż do ziemi, zanim zbliżył się do brata swego.”

Nie wolno nam zapominać, że Pisma Hebrajskie nie nauczają o Bogu w trzech osobach, ale o jednoosobowym Bogu JHWH. Reasumując po dokładnej analizie tego fragmentu nie znajdujemy w nim nauki o Jednym Bogu w trzech osobach!

Odsyłam zainteresowanych tym tematem również do artykułu Czy Bóg jest troistej natury, gdzie poruszamy argument o dwóch rzekomych Jahwe.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  11 komentarze: Kogo gościł Abraham – Rodzaju 18:1-3

  • Jestem Marcin, milo mi. Dziekuje za Twoj komentarz. Ciagle poszukuje i zglebiam Pismo, szukam tez zrodel takich jak ta strona, bardzo zreszta bogata w tresci.

   Wers 25 mowi:”Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?”
   Skojarzylem ten fragment z: Jana 5,22: „Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi”.

   Uznaję Jezusa za Boga.

   Dziekuje za Twoja strone. Wracam do lektury pozostalych Twoich artykulow.

   Wszystkiego dobrego, z Bogiem!

   • Nie ma tu żadnej sprzeczności. Jak sam Pan napisał „Ojciec wszelki sąd PRZEKAZAŁ Synowi. Zakładając Pański tok rozumowania Jeżeli Jezus i Jahwe to ta sama osoba to jak mogłaby przekazać sąd?

    Mówimy o Bogu, który może przekazać władzę sądowniczą komu zechce. Mówiąc o BOGU będącym jednością taki zwrot (PRZEKAZAŁ) nie powinien mieć miejsca, gdyż wychodzi w sumie na to, że przekazał sam sobie władzę sądowniczą, którą posiada.. To, że Ojciec przekazuje sąd Synowi świadczy wręcz przeciwko Pana tezie, bo ukazuje dwie osoby z różną władzą. Czy zna Pan werset mówiący, że Jezus czymś „obdarzył” Boga Ojca? Nie , ale wielokrotnie: „… wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie”, „… nie czynię sam z siebie”
    Proszę zwrócić uwagę na słowa z Jana 5:30

    „Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał

    Czy jest coś niezwykłego, że Jezus i Ojciec są nazwani sędziami? Proszę zwrócić uwagę na słowa z Mateusza 19:28:

    „A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście plemion izraelskich.

    Jezus również przekazuje sąd swoim naśladowcom, co przecież nie czyni Go z nimi równym. Mało tego w 1Kor. 6:3 czytamy: „Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe?”

    Z Rzymian 2:16 wynika, że Bóg cały czas jest nadrzędnym Sędzią „Będzie to w dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa.

    Jak widzimy, Bóg sądzi poprzez Jezusa, któremu przekazał władzę sądzenia.

  • Jeden z naszych czytelników powołując się na tekst z Rodzaju, rozdział 18 „Potem ukazał mu się Yahweh w dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe”, stwierdził, że ukazał się Abrahamowi sam Jahwe. Jaki jednak byłby sens, materializowania się Boga przed Abrahamem? Przecież i tak byłoby to przybranie jakiejś postaci. Czyż Bóg nie mógłby to samo osiągnąć przysyłając anioła? Czy zatem byłaby to „jakaś postać” czy anioł to nie zmienia to niczego. Czy Bóg zrezygnował by z bytu doskonałego i STAŁ się na tą chwilę człowiekiem!

   Czy zatem mówił sam bóg czy Jego przedstawiciel?

   Zob. Wyjścia 3:2 „Wtedy ukazał mu się anioł Jahwe w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.”

   I porównajmy z 3:6

   Powiedział jeszcze Jahwe: „Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.”

   Jak z tego Jasno wynika ukazał się anioł Jahwe …. ale przemawiał Bóg. Na jakiej podstawie możemy twierdzić, że tak samo nie było podczas wizyty u Abrahama?

   Podobnie w Rodzaju 32:29 czytamy o tym, że Jakub walczył z Bogiem. Z relacji można wysnuć taki wniosek, ale jak się przeczyta Ozeasza 12:3-5 to otrzymujemy wyjaśnienie, że:

   „Jahwe wiedzie spór z Izraelem, ukarze postępki Jakuba i odpłaci za jego uczynki. Już w łonie matki oszukał on brata, w pełni sił będąc, walczył nawet z Bogiem.

   Walcząc z aniołem, zwyciężył, płakał i błagał o łaskę — spotkał Go w Betel i tam z Nim rozmawiał.”

  • Czy mogę prosić o interpretacje powyższego fragmentu, odnośnie argumentu do rozmów ze Świadkami Jehowy? Otóż na innej stronie wyczytałem, że Abraham gościł owszem dwóch aniołów, ale razem z nimi był Pan, czy można uznać, że jako „Boga nikt nigdy nie widział” więc pod postacią ludzką pojawił się tam Jezus?

   • Jeżeli zgadza się Pan z tym, że Boga nikt nigdy nie widział to zakładając Jezusa jako część Boga w Trójcy byłby widziany przez wielu. Pismo Święte nie każe się domyślać kto był u Abrahama, czytamy bowiem w Hebrajczyków 13:2 wyjaśnienie tego fragmentu: „Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę”. Ten tekst wyjaśnia i niepotrzebne są dalsze spekulacje trynitarne.

    Podobna sytuacja jest przy krzaku gorejącym W Wyjścia 3:2-4 (BW) czytamy:

    „Wtem ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu; i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz: Podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu! Mojżeszu! A on odpowiedział: Oto jestem!”

    Jak z tego fragmentu jednoznacznie wynika anioł występuje jako „posłaniec” Boga, ale słowa które wypowiada nie pochodzą od niego. On niejako te słowa tylko przekazuje w imieniu Boga. Dlatego można powiedzieć że je mówi sam Bóg. Jeżeli ktoś uważa że Bóg osobiście zmaterializował się i wszedł do krzaku to dlaczego czytamy wcześniej o aniele?. Mam nadzieję, że ten fragment wyjaśnia poruszoną kwestię.

  • A gryząc ten fragment z innej strony czy można założyć, że Abraham gościł Boga i dwóch aniołów, a jako, że Boga nikt nigdy nie widział, to czy tym szczególnym gościem mógł być Jezus? Tłumaczenie takie istnieje jako argument do rozmów ze Świadkami Jehowy. Czy możecie to zinterpretować i stwierdzić czy to dobry argument?

   • To są spekulacje. Biblia nie mówi, że gościł 2 aniołów i Jezusa. Pismo Święte przestrzega przed wychodzeniem poza to co napisano. W Hebrajczyków Paweł również nie zasugerował że był tam Jezus w Hebrajczyków 13:2:

    „Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę
    Paweł napisał by że aniołom i Jezusowi lub Trójcy gdyby tak trzeba by było ten tekst interpretować. Czyżby obecnie ktoś był mądrzejszy od apostoła Pawła?

    • Ja uznaję, że to był Jezus.
     Oczywiście to moje zdanie, nie zamierzam nikomu niczego narzucać.

     Biblia Warszawska – Ewangelia św. Jana 8
     8,52 Rzekli mu Żydzi: Teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie zazna na wieki.
     8,53 Czyś Ty większy od ojca naszego, Abrahama, który umarł? Także prorocy umarli. Za kogo się uważasz?
     8,54 Odrzekł Jezus: Jeżeli Ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym.
     8,55 I nie poznaliście go, ale Ja go znam; i gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale Ja go znam i słowo jego zachowuję.
     8,56 Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się.
     8,57 Wtedy Żydzi rzekli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?
     8,58 Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest.
     8,59 Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni.
     ——
     Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca.
     BW – Ewangelia św. Jana 16 16:28
     —–

     • My również nikomu nie chcemy nic narzucać. Przedstawiliśmy argumentu które nas przekonują że to nie był Jezus.

      Nie przedstawił Pan jednak żadnych biblijnych argumentów. W opisie wizyty u Abrahama nie ma wzmianki o tym, że jednym z aniołów był Pan Jezus, więc to daleko idące przypuszczenie.
      W tekście zacytowanym z Jana 8 rozdział nie jest mowa o wizycie Jezusa u Abrahama. Nie o tym toczyła się dyskusja z Żydami. Proszę wczytać się w kontekst:

      an 8:48 Odpowiadając, Żydzi rzekli do niego: Czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona?
      Jan 8:49 Jezus odpowiedział: Ja nie mam demona, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie.
      Jan 8:50 Ja zaś nie szukam własnej chwały. Jest taki, kto jej szuka i sądzi.
      Jan 8:51 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki.
      Jan 8:52 Rzekli mu Żydzi: Teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie zazna na wieki.
      Jan 8:53 Czyś Ty większy od ojca naszego, Abrahama, który umarł? Także prorocy umarli. Za kogo się uważasz?
      Jan 8:54 Odrzekł Jezus: Jeżeli Ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym.
      Jan 8:55 I nie poznaliście go, ale Ja go znam; i gdybym wiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale Ja go znam i słowo jego zachowuję.

      Jak widać żydzi nie rozumieli co do nich mówi gdyż powiedzieli, jak czytamy dalej:

      Jan 8:56 Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się.
      Jan 8:57 Wtedy Żydzi rzekli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?
      Jan 8:58 Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest.

      Jezus nie mówi, że spotkał się z Abrahamem jak Pan sugeruje. Mówi, że „pierwej niż Abraham był, Jam jest. „. Jak widać jasno przytoczony werset ma się nijak do tematu dyskusji. Ciekawie go tłumaczy natomiast Barclay:

      „Z tych wyjaśnień widzimy, że Żydzi na różne sposoby wierzyli jednak w to, że Abraham miał jakąś wizję historii Izraela i czasów Mesjańskich, więc oświadczenie Jezusa, że Abraham oglądał Jego dzień było w istocie oświadczeniem mesjańskim, jakby mówił: „Ja jestem tym Mesjaszem, którego Abraham widział w swoim objawieniu.”

      Warto się zastanowić czy pojawienie się Jezusa w I wieku było jego drugim „przyjściem”. Jeżeli wg. Pana był już na Ziemi to tak trzeba by było to nazwać. Jego zatem oczekiwane przyjście obecnie będzie trzecie?

   • Nie mógł być Jezus, bo na świat przyszedł dużo później – Łukasza 1:35..

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty