Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy Jezus ma nad sobą zwierzchnika?

Zanim zaczniemy nasze rozważania zapoznajmy się z jednym z tekstów z 1 Koryntian 11:3.Czytamy tam wg. BT

Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg.

Podobnie ta myśl oddana jest w BW:

A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg

Paweł w sposób jednoznaczny i wyrazisty informuje nas w tym fragmencie, że Pan Jezus ma nad sobą zwierzchnika w postaci Boga! List ten pisany był w czasie, kiedy Jezus przebywał już w niebie wiec nie do przyjęcia, są argumenty niektórych obrońców Trójcy, że chodzi tu o Jezusa człowieka. Wszelkie wątpliwości co do interpretacji tego fragmentu rozwiewa kontekst. Paweł stwierdza bowiem, że „że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż” co dobitnie pokazuje o jakie tu podporządkowanie chodzi. Jeżeli bowiem Bóg i Jezus są równi sobie to i dla nas Jezus nie jest zwierzchnikiem, a dla żon zwierzchnikiem (głową) nie jest mąż  (temat subordynacji oraz uznania przez Pana  Jezusa, Boga Ojca jako  swego zwierzchnika „ głowy” omawialiśmy w komentarzu : Jezus podporządkowany Ojcu – 1 Koryntian 15: 24-28 ).

W Daniela 7:13-14  czytamy wg. BW

I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim„.

Zwróć uwagę na zwrot STAWIONO GO PRZED NIM. Jezus zostaje postawiony przed Bogiem i otrzymuje od niego władze co poświadcza wiele wersetów, chociażby księga Objawienia (BW)

„Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną

Z Biblii jednoznacznie wynika, że Pan Jezus został  wywyższony  przez Boga Ojca, że otrzymał od Boga władzę, oraz że ma nad sobą głowę! Czy można OTRZYMAĆ coś co się MA?

Czy  najwyższy suweren, druga osoba Boga mógłby czekać, aż go ktoś  wywyższy? Czy czekałby, aż ktoś zechce dać mu władzę? Czy pozwoliłby się prowadzić, żeby Go przed kimkolwiek stawiano?
Podobne myśli znajdziemy w Mateusz 28:18,  Dziejach Ap. 2:36,  5:31,  10:42 , Filipian 2:9 , Hebrajczyków 1:3 , Psalmie 2:6-8 …. to  Bóg  JAHWE  ustanowił Pana Jezusa : „ królem” , Chrystusem (czyli Mesjaszem), „ sędzią  żywych i umarłych”.

Zatem kto jest najwyższym suwerenem : wywyższający czy wywyższony?
Dający  władzę czy ją otrzymujący?
Nadający tytuły czy je odbierający?

Czy Bóg JAHWE  kiedykolwiek  modlił się do kogoś o pomoc, czekał aż ktoś Go wywyższy, da mu  władzę lub „spełniał nie swoją wolę”!?
Czyż nie dostrzegasz wyraźnie różnicy  rodzaju i miary suwerenności Boga Ojca a Syna Bożego?
Czyż podobne różnice nie są widoczne wobec  Ducha Świętego? Kto „dysponuje” Duchem Świętym , mogąc dzielić , dawać lub odbierać Ducha Świętego (zobacz Psalm 51:11 )?

Zobacz omawiamy ten temat na blogu w komentarzu „Czy Ducha Świętego dzielić i rozdawać- Liczb 11:17”.
Bardzo  ciekawe wnioski można wyciągnąć z ciągu dalszego omawianego fragmentu księgi Daniela 7:13,14. Jakież absurdalne musi być  trynitarne zrozumienie tegoż tekstu. Jezus staje przed tronem (swoim?) Najwyższego i czeka aż otrzyma „ władzę i królestwo” od Boga Ojca (podobno jako równy co do mocy, majestatu z Bogiem Ojcem  – „od zawsze” ma przecież pełnię władzy! – tak wierzą trynitarze).

Zobacz również  rozdział 7 w wersetach 18 i 27 dowiadujemy się, że podobnie jak  (syn  człowieczy) Jezus Chrystus,  zostaną wywyższone i obdarzone władzą jeszcze inne  istoty , tworzące „ lud  świętych NAJWYŻSZEGO”! Ich zadania  pokrywają się z zadaniami Pana Jezusa – porównaj Objawienie 5:9,10.
Trynitarze czy w oparciu o te wywyższenie i zadania ( pewne tytuły ) pokrywające się z zadaniami (tytułami) Pana Jezusa – chcielibyście „ włączyć lud świętych  w obręb Trój-jedynego”? Może twierdzić, iż ten „ lud świętych” –  „jest równy co do mocy i odwieczności” z Bogiem? 

Czyż naprawdę trudno dostrzec to, że zarówno Pan Jezus („syn człowieczy”)  jak i ów „ lud świętych”  stoją przed  NAJWYŻSZYM  czyli BOGIEM  OJCEM?  Dlatego właśnie są zwani ludem świętych  NAJWYŻSZEGO!!!  TO  BÓG OJCIEC (BÓG  JAHWE) JEST  TYM  „ NAJWYŻSZYM” !!!
Przecież w odróżnieniu od greckiej, pogańskiej filozofii, na której oparto naukę o Trójcy Świętej, to jest naprawdę proste i oczywiste nauczanie wprost z Pisma Świętego!
Podsumowując. Wnikliwi czytelnicy Biblii szybko dostrzegą fakt, iż mówienie o „ równości co do mocy Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego” – to po prostu  kłamstwo!

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Zapraszamy na stronę:
    Nowe posty