Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Czy Ducha Świętego można dzielić i rozdawać? – Liczb 11:17

Dzielenie Ducha Świętego

Czy Duch Święty to odrębna od Boga osoba?

Gdyby przyjąć takie założenie, to jak mamy rozumieć dzielenie tego Ducha?

Rozważania rozpocznijmy od przeczytania fragmentu z Księgi Liczb 11:17  BT (4 Mojżeszowa ).

“Wtedy Ja zstąpię i będę z tobą mówił; wezmę z ducha, który jest w tobie, i dam im, i będą razem z tobą dźwigać ciężar ludu, a ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać.”

W tym fragmencie  Mojżesz  posiada Ducha Świętego, ale Bóg zabiera  „nieco„ tego Ducha i rozdziela go na 70 osób! Co wynika z kontekstu? Zobaczmy wersety  24-25

“I wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa Pana. Następnie zwołał siedemdziesięciu starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu.  
  A Pan zstąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak i wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa Pana. Następnie zwołał siedemdziesięciu starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu. “

Bóg jak czytamy podzielił Ducha, którym Mojżesza hojnie obdarował i podzielił go na 70 mężczyzn. Ci mężczyźni potrzebowali go, gdyż mieli za zadanie pomagać Mojżeszowi. Jak z tego wynika duch między innymi  inspirował do prorokowania, ogłaszania chwały Boga i sprawnego kierowania ludem  bożym. W Księdze Liczb 11:25 (BWP) czytamy:

“I zstąpił Jahwe wśród obłoków, i przemawiał do Mojżesza, a potem wziął znad Mojżesza ducha i przekazał go siedemdziesięciu starszym. A skoro tylko spoczął na nich duch, zaczęli prorokować. Ale później już się to nie powtórzyło”

Dzielenie tego Ducha jasno pokazuje, że nie ma tu mowy o osobie. Jest tu mowa o Bożym natchnieniu pomagającym w rozstrzyganiu trudnych spraw i prorokowaniu. Dysponentem Ducha nie jest jak widzimy tenże Duch, ale Bóg który go rozdziela.

Czytając o  działaniu Ducha Świętego w czasach  starożytnych, odnajdujemy sporo analogii do czasów apostolskich.

Duch Święty w czasach apostolskich

W Dziejach Apostolskich 2:1-11 czytamy o zesłaniu Ducha Świętego pod postacią ogników, które się rozdzieliły:

“I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.”

Dlaczego przy założeniu że jest trzecią osobą Boga, Duch Święty się nie ukazał pod postacią osoby, ale ogników i podzielił się na 120 osób?

Omawiany tekst z księgi Liczb i Dziejów Apostolskich stanowi dobitny dowód obalający tezy trynitarzy!

Dlaczego tak twierdzimy?

Otóż inne osoby  rzekomej Trójcy Świętej  NIGDY  NIE  PODLEGALI  PODZIAŁOWI NA  CZĘŚCI!

Czy czytałeś w Biblii aby Bóg wziął „ nieco„  Jezusa i podzielił to  „nieco” na  70 czy 120  osób?

Faktem jest, że Jezus może być obecny wszędzie tam gdzie zbiera się w Jego imieniu dwóch lub trzech, ale nie dzieje się to na zasadzie podziału Jezusa ale możliwości występowaniu w wielu miejscach jednocześnie.

Bóg dysponuje Duchem Świętym

Z Pisma Świętego wynika, że Bóg Ojciec dowolnie rozporządza, dzieli, daje jak również zabiera  Ducha Świętego!

Czy byłoby to możliwe gdyby Duch Święty był trzecią osobą boską równą co do mocy i odwieczności jak Bóg Ojciec?

Można zgodnie z Biblią powiedzieć, że Bóg dysponuje Duchem Świętym i obdarza nim kogo zechce.

W Łukasza 11:13 (BW) czytamy.

„Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.„

Czy Duch Święty nie powinien dysponować sam sobą?

O dzieleniu Ducha Świętego czytamy również w 1 Jana 4:13 (KUL)

“Przez to poznajemy, że w Nim przebywamy, a On w nas, że ze swojego Ducha nam udzielił.”

W Biblii Tysiąclecia II czytamy w tym miejscu, że “udzielił nam ze swego Ducha” (udzielił nam [porcję] z Ducha swego [ek tou pneumatos autou]).

Bóg nie udziela innym porcji z osoby, ale raczej udziela swej mocy jak również zrozumienia.

Wyciągając wnioski z fragmentu Liczb 11:17,24-25  sam  sobie odpowiesz na pytanie:

Czy  trynitarne  „ujęcie” Ducha Świętego jako osoby jest zgodne z Biblią?

Subscribe
Powiadom o

4 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Ania
1 marca 2024 22:17

Odnosze sie do tej wypowiedzi: Omawiany tekst z księgi Liczb i Dziejów Apostolskich – stanowi dobitny dowód obalający tezy trynitarzy! Dlaczego tak twierdzimy? Otóż inne osoby rzekomej Trójcy Świętej NIGDY NIE PODLEGALI PODZIAŁOWI NA CZĘŚCI! Wiec sadze, ze to nieprawda. Pan Jezus powiedzial, ze bedzie zawsze tam gdzie 2 lub 3 sie w Jego imieniu spotkaja. Podejrzewam, ze na swiecie w kazdym dniu od kiedy zyl Pan Jezus ZAWSZE istnialo wiele grup.. moze nawet tysiace grup, ktore w tym samym czasie spotykaly sie w imieniu Jezusa.… Czytaj więcej »

Bolp
5 sierpnia 2015 19:12

Podobny opis dzielenia i rozdawania “na części” Ducha Świętego mamy w 2Królewskiej 2:9-10. Zwolennicy “osobowości” Ducha Świętego powinni zastanowić się czy znają jakikolwiek (choć jeden) opis biblijny aby OSOBA DUCHOWA BYŁA DZIELONA NA : “nieco” lub “2/3części”? Na przykład aby Bóg wysłał “nieco” anioła lub aby “2/3 Pana Jezusa” będącego już w niebie, dokonało takiego lub innego dzieła. Jeśli nic takiego NIGDY nie występuje w związku z OSOBAMI duchowymi a nagminnie występuje w związku z Duchem Świętym, to czy nie… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły