Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Rozważania rozpocznijmy od przeczytania fragmentu z Księgi Liczb 11:17  BT (4 Mojżeszowa )

„Wtedy Ja zstąpię i będę z tobą mówił; wezmę z ducha, który jest w tobie, i dam im, i będą razem z tobą dźwigać ciężar ludu, a ty go sam już więcej nie będziesz musiał dźwigać.”

W tym fragmencie  Mojżesz  posiada Ducha Świętego, ale Bóg zabiera  „nieco„ tego Ducha i rozdziela go na 70 części aby obdzielić nimi 70 osób! Co wynika z kontekstu? Zobaczmy wersety  24-25

„I wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa Pana. Następnie zwołał siedemdziesięciu starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu.  
  A Pan zstąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak i wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa Pana. Następnie zwołał siedemdziesięciu starszych ludu i ustawił ich wokół namiotu. „

Czytając o  działaniu Ducha Świętego (m.in.  inspirującego  do prorokowania, ogłaszania chwały Boga i sprawnego kierowania ludem  bożym) w czasach  starożytnych, odnajdujemy sporo analogii do czasów apostolskich. W Dzieje Apostolskie 2:1-11 czytamy o zesłaniu Ducha Świętego pod postacią ogników, który jak czytamy w wersecie 3 się rozdzieliły:

„I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.”

Dlaczego Duch Święty się nie ukazał pod postacią osoby, ale ogników i podzielił się na 120 osób?

Odnośnie sporu związanego z „ osobowością  Ducha Świętego”, omawiany tekst z księgi Liczb i Dziejów Apostolskich – stanowi dobitny dowód obalający tezy  trynitarzy!

Dlaczego tak twierdzimy?

Otóż inne osoby  rzekomej Trójcy Świętej  NIGDY  NIE  PODLEGALI  PODZIAŁOWI NA  CZĘŚCI!  Czy czytałeś w Biblii aby Bóg wziął „ nieco„  Jezusa i podzielił to  „nieco” na  70 czy 120  osób?

Z Pisma Świętego wynika, że to Bóg Ojciec dowolnie rozporządza , dzieli , daje i zabiera  Ducha Świętego! Czy byłoby to możliwe gdyby Duch Święty był trzecią osobą boską równą co do mocy i odwieczności jak Bóg Ojciec? Można zgodnie z Biblią powiedzieć, że Bóg dysponuje Duchem Świętym i obdarza nim kogo zechce. W Łukasza 11:13 (BW) czytamy.

„Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.„

Czy Duch Święty nie powinien dysponować sam sobą?

O dzieleniu Ducha Świętego czytamy również w 1 Jana 4:13 (KUL)

„Przez to poznajemy, że w Nim przebywamy, a On w nas, że ze swojego Ducha nam udzielił.”

W Biblii Tysiąclecia II czytamy, że „udzielił nam ze swego Ducha (udzielił nam [porcję] z Ducha swego [ek tou pneumatos autou]). Bóg nie udziela innym porcji z osoby, ale raczej udziela swej mocy i zrozumienia.

Wyciągając wnioski z fragmentu Liczb 11:17,24-25  sam  sobie odpowiesz na pytanie:  Czy  trynitarne  „ujęcie” Ducha Świętego jako osoby jest zgodne z Biblią?

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  1 komentarz: Czy Ducha Świętego można dzielić i rozdawać? – Liczb 11:17

  • Podobny opis dzielenia i rozdawania „na części” Ducha Świętego mamy w 2Królewskiej 2:9-10. Zwolennicy „osobowości” Ducha Świętego powinni zastanowić się czy znają jakikolwiek (choć jeden) opis biblijny aby OSOBA DUCHOWA BYŁA DZIELONA NA : „nieco” lub „2/3części”? Na przykład aby Bóg wysłał „nieco” anioła lub aby „2/3 Pana Jezusa” będącego już w niebie, dokonało takiego lub innego dzieła. Jeśli nic takiego NIGDY nie występuje w związku z OSOBAMI duchowymi a nagminnie występuje w związku z Duchem Świętym, to czy nie zaprzecza to nauce o „osobowości Ducha Świętego”? Warto to przemyśleć i wyciągnąć własne wnioski.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty