Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Unia hipostatyczna – co mówi Biblia?

Czy jako chrześcijanin spotkałeś się już z taką nauką?

W Biblii próżno by jej szukać, ale dla wielu kościołów trynitarnych jest jednym z podstawowych terminów chrystologicznych. Unia hipostatyczna zwana również unią osobową, głosi, że po rzekomym wcieleniu, w Jezusie splatają się ze sobą dwie natury: boska i ludzka.

Jednym słowem po narodzinach, Jezus był w pełni Bogiem jak również w pełni człowiekiem.

Leon Wielki, papież z lat 400-461, jako jeden z ojców tego dogmatu, twierdził, że bez uznania tego, że we wcielonym Synu Bożym nastąpiło zjednoczenie dwóch natur, boskiej i ludzkiej ….  zbawienie w Chrystusie jest nie możliwe!

W 451 roku Sobór chalcedoński uznał, że:

” … należy wyznawać, iż Jezus Chrystus, będąc jedną osobą, posiada dwie natury boską i ludzką (diofizytyzm), a ich zjednoczenie dokonało się:

bez zmiany natur (immutabiliter gr. atreptos), to znaczy spotkanie ze sobą natury boskiej i ludzkiej w Jezusie Chrystusie nie zmieniło w żaden sposób ani ludzkiej, ani boskiej natury. Każda pozostała sobą ze specyficznymi dla siebie właściwościami.
bez pomieszania (inconfuse gr. asynchytos), to znaczy obydwie natury Jezusa Chrystusa po zjednoczeniu nie uległy pomieszaniu ze sobą. Nie powstała więc jakaś trzecia bosko-ludzka natura. Pozostały dwie odrębne natury, boska i ludzka, a każda z nich zachowała specyficzne dla siebie właściwości.
bez rozdzielenia (indivise gr. adiairetos), to znaczy mimo obecności dwóch natur w Jezusie Chrystusie po Wcieleniu nie było dwóch osób, lecz jedna Jezusa Chrystusa, w której spotkało się ze sobą bóstwo i człowieczeństwo. Nie wolno więc rozdzielać Jezusa Chrystusa Boga od Jezusa Chrystusa człowieka.
bez rozłączenia (inseparabiliter gr. achoristos), to znaczy, że po Wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa natura ludzka nie odłączyła się od boskiej. Tak więc Jezus Chrystus również po wniebowstąpieniu pozostał w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem.”

Szkoda tylko, że nie podano chociażby jednego fragmentu Pisma, który by taką naukę jasno przedstawiał. Napisano tomy rozpraw na temat nauk, o których nawet nie wspominał nasz nauczyciel Jezus.

Paweł natomiast wyraźnie napisał w Hebrajczyków 13:8,9 (BW):

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom …”

Przyjmując w wyrażony na cytowanym soborze pogląd, że  „obydwie natury Jezusa Chrystusa po zjednoczeniu nie uległy pomieszaniu ze sobą” nie można tego pogodzić innym stwierdzeniem, że „mimo obecności dwóch natur w Jezusie Chrystusie po Wcieleniu nie było dwóch osób„!

Jeżeli po wcieleniu nie było dwóch osób, a natury nie uległy zmieszaniu to dochodzimy do podobnej paranoi jak w przypadku dogmatu o Trójcy, gdyż  w definicji Trójcy również czytamy podobną niedorzeczność:

„… tak więc Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem. Mimo to nie ma trzech Bogów, tylko jeden jest Bóg.

Jeżeli do tego dodamy (Sobór Chalcedoński), że „po Wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa natura ludzka nie odłączyła się od boskiej. Tak więc Jezus Chrystus również po wniebowstąpieniu pozostał w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem.” to  mamy już istne szaleństwo. Rzekoma Trójca bowiem powiększa się (lub rozszerzyła się) o człowieka.

Twierdzenie takie jest sprzeczne z wyraźnym nauczaniem z 1 Koryntian 15:50 (BT):

„Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne”

Czy  zatem Trójca przechodzi metamorfozę i  zmienia się, przyjmuje do swojego grona, człowieka z krwi i kości. Przed przyjściem na Ziemię Jezusa, rzekoma Trójca wygląda bowiem inaczej. Syn Boży nie był człowiekiem i po wniebowstąpieniu Jezusa do nieba z ciałem jeszcze inaczej wygląda, gdyż nie jest to już ten sam Syn, który opuścił niebo – gdyż wraca jako człowiek a może 2 osoby – trudno powiedzieć.

A co mówi na ten temat Pismo Święte? Czy nauka o tym jakoby Pan Jezus będąc na ziemi miał dwie natury, jest do pogodzenia z biblijnym przekazem?

Jeżeli tak uważasz wskaż mówiący o tym fragment Pisma Świętego.

Warto zastanowić się nad kilkoma fragmentami, które w sposób oczywisty przeczą temu.

Czy w momencie narodzin Bóg stał się niemowlęciem, ssącym pierś Marii? Czy był nieświadomym otaczającego go świata, czy może cały czas drugą osobą Trójcy?

A później, jak czytamy u Łukasza 2:52 (BW) „Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi.” Czy to możliwe biorąc pod uwagę wiecznego i mądrego Boga, żeby Mu mądrości przybywało i łaski?

Kolejna trudność pojawia się podczas chrztu Jezusa. Czy w zgodzie z nauką o „wcielonym Bogu” można twierdzić, że Pan Jezus otrzymał dopiero podczas chrztu od Boga „Ducha Świętego”?

W Łukasza 3:22 czytamy (BW):

„I zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica, i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.”

Co otrzymał Jezus? Czy trzecią osobę Boga, czy raczej moc niezbędną do rozpoczęcia działalności na Ziemi, zgodnie z zapowiedzią z Izajasza 61:1-3?

Czy jest to normalne, że „Bóg wcielony” nie miał Ducha Świętego i musiał „czekać na to” aby Bóg Ojciec Go mu dał?

Jeżeli  założymy, że Syn, jako druga osoba Boga wcielił się w Jezusa, to czy tak narodzony Jezus rzeczywiście jest w pełni człowiekiem, o którym pisze Jan w 1 liście 4:2.

Jeżeli założymy, że Syn żył w niebie a następnie  wcielił się w człowieka to niebezpiecznie zbliżamy się do nieznanej w Biblii hinduskiej nauce o Inkarnacji.  Nie w Biblii ale w  hinduizmie występuje  inkarnacja, która odnosi się np. do „awatara” czyli formy, w której rzekomo bóg zstępuje do materialnego świata w śmiertelnej ludzkiej postaci.

Czy o takim Jezusie naucza Pismo Święte?

Kolejna kwestia: Gdy założymy, że  stając się człowiekiem Syn ogołocił samego siebie z bytności w Niebie, to jak wyglądał Bóg jako Trójca, podczas zamieszkiwania na ziemi Jego Syna?

Trzeba by przyjąć również, że czas pobytu na ziemi musi odnosić się do czasu w niebie co rodzi poważne trudności z uwagi na to, że u Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat!

Ważną dla chrześcijan jest również zrozumienie roli Jezusa jako pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi. Jeżeli zgodnie z unią hipostatyczną Jezus jest wcielonym Bogiem, to kto jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi zgodnie ze słowami z 1 Tymoteusza 2:5 (BT)

 ” Albowiem jeden jest Bóg,  jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

Ilu prostych ludzi jest w stanie zrozumieć  unię hipostatyczną? Jak się to ma do słów z Łukasza 10:21 (BT) gdzie czytamy:

„… Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed uczonymi i mądrymi, a objawiłeś ludziom prostym. Tak, Ojcze, albowiem tak się Tobie podobało.”

Czy rzeczywiście ta nauka skierowana jest do prostych wiernych?

Jak widzimy, przyjęcie tego niebiblijnego dogmatu o Jednym Bogu w trzech osobach zmusiło „filozofów” do wprowadzania nowych terminów, których nie znajdziemy w Słowie Bożym  takich jak: Trójca Święta, współistotny „homousios”, czy unia hipostatyczna.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  1 komentarz: Czy Pan Jezus miał dwie natury? Hebrajczyków 13:8,9

  • Unia hipostatyczna gmatwa jeszcze bardziej definicję Trójcy Świętej. Może mi ktoś spróbuje wytłumaczyć jak to możliwe aby „wszystkie trzy osoby Trójcy Świętej były względem siebie bezwzględnie i idealnie RÓWNE pod każdym względem ” – skoro tylko Pan Jezus rzekomo nawet po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu ma dalej przeplecione natury: boską i ludzką????
   Czy akceptując fakt rzekomej unii hipostatycznej dostrzegasz „identyczność drugiej osoby Troj-jedynego z pozostałymi osobami, które nie mają PRZEPLATANIA dwóch natur, boskiej i ludzkiej”??? Może apologeci trynitaryzmu spróbują coś napisać na ten temat w oparciu o Biblię?

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty