Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Unia hipostatyczna – co mówi Biblia?

Czy jako chrześcijanin spotkałeś się już z nauką o unii hipostatycznej?

W Biblii próżno by jej szukać, ale dla wielu kościołów trynitarnych jest jednym z podstawowych terminów chrystologicznych. Unia hipostatyczna zwana również unią osobową, głosi, że po rzekomym wcieleniu, w Jezusie splatają się ze sobą dwie natury: boska i ludzka.

Jednym słowem po narodzinach, Jezus był w pełni Bogiem jak również w pełni człowiekiem.

Leon Wielki, papież z lat 400-461, jako jeden z ojców tego dogmatu, twierdził, że bez uznania tego, że we wcielonym Synu Bożym nastąpiło zjednoczenie dwóch natur, boskiej i ludzkiej ….  zbawienie w Chrystusie jest nie możliwe!

W 451 roku Sobór chalcedoński uznał, że:

” … należy wyznawać, iż Jezus Chrystus, będąc jedną osobą, posiada dwie natury boską i ludzką (diofizytyzm), a ich zjednoczenie dokonało się:

bez zmiany natur (immutabiliter gr. atreptos), to znaczy spotkanie ze sobą natury boskiej i ludzkiej w Jezusie Chrystusie nie zmieniło w żaden sposób ani ludzkiej, ani boskiej natury. Każda pozostała sobą ze specyficznymi dla siebie właściwościami.
bez pomieszania (inconfuse gr. asynchytos), to znaczy obydwie natury Jezusa Chrystusa po zjednoczeniu nie uległy pomieszaniu ze sobą. Nie powstała więc jakaś trzecia bosko-ludzka natura. Pozostały dwie odrębne natury, boska i ludzka, a każda z nich zachowała specyficzne dla siebie właściwości.
bez rozdzielenia (indivise gr. adiairetos), to znaczy mimo obecności dwóch natur w Jezusie Chrystusie po Wcieleniu nie było dwóch osób, lecz jedna Jezusa Chrystusa, w której spotkało się ze sobą bóstwo i człowieczeństwo. Nie wolno więc rozdzielać Jezusa Chrystusa Boga od Jezusa Chrystusa człowieka.
bez rozłączenia (inseparabiliter gr. achoristos), to znaczy, że po Wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa natura ludzka nie odłączyła się od boskiej. Tak więc Jezus Chrystus również po wniebowstąpieniu pozostał w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem.”

Szkoda tylko, że nie podano chociażby jednego fragmentu Pisma, który by taką naukę jasno przedstawiał. Napisano tomy rozpraw na temat nauk, o których nawet nie wspominał nasz nauczyciel Jezus.

Paweł natomiast wyraźnie napisał w Hebrajczyków 13:8,9 (BW):

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom …”

Przyjmując w wyrażony na cytowanym soborze pogląd, że  „obydwie natury Jezusa Chrystusa po zjednoczeniu nie uległy pomieszaniu ze sobą” nie można tego pogodzić innym stwierdzeniem, że „mimo obecności dwóch natur w Jezusie Chrystusie po Wcieleniu nie było dwóch osób„!

Jeżeli po wcieleniu nie było dwóch osób, a natury nie uległy zmieszaniu to dochodzimy do podobnej paranoi jak w przypadku dogmatu o Trójcy, gdyż  w definicji Trójcy również czytamy podobną niedorzeczność:

„… tak więc Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem. Mimo to nie ma trzech Bogów, tylko jeden jest Bóg.

Jeżeli do tego dodamy (Sobór Chalcedoński), że „po Wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa natura ludzka nie odłączyła się od boskiej. Tak więc Jezus Chrystus również po wniebowstąpieniu pozostał w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem.” to  mamy już istne szaleństwo. Rzekoma Trójca bowiem powiększa się (lub rozszerzyła się) o człowieka.

Czy natura ludzka nie jest przypisana komuś, kto ma ciało z krwi i kości i nie jest istotą duchową? Czy można mieć naturę ludzką nie będąc już człowiekiem?

Twierdzenie takie jest sprzeczne z wyraźnym nauczaniem z 1 Koryntian 15:50 (BT):

„Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne”

Czy  zatem Trójca przechodzi metamorfozę i  zmienia się? Czy po powrocie Jezusa w ciele nadal jest tym samym Bogiem czy może Trójca uległa ewolucji?  Przed przyjściem na Ziemię Jezusa, rzekoma Trójca wygląda bowiem inaczej. Syn Boży nie był człowiekiem i po wniebowstąpieniu Jezusa do nieba z ciałem jeszcze inaczej wygląda, gdyż nie jest to już ten sam Syn, który opuścił niebo – gdyż wraca jako człowiek, a może 2 osoby – trudno powiedzieć.

A co mówi na ten temat Pismo Święte? Czy nauka o tym jakoby Pan Jezus będąc na ziemi miał dwie natury, jest do pogodzenia z biblijnym przekazem?

Jeżeli tak uważasz wskaż mówiący o tym fragment Pisma Świętego.

Warto zastanowić się nad kilkoma fragmentami, które w sposób oczywisty temu przeczą.

Czy w momencie narodzin Bóg stał się niemowlęciem, ssącym pierś Marii? Czy był nieświadomym otaczającego go świata, czy może cały czas drugą osobą Trójcy?

A później, jak czytamy u Łukasza 2:52 (BW) „Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi.” Czy to możliwe biorąc pod uwagę wiecznego i mądrego Boga, żeby Mu mądrości przybywało i łaski?

Kolejna trudność pojawia się podczas chrztu Jezusa. Czy w zgodzie z nauką o „wcielonym Bogu” można twierdzić, że Pan Jezus otrzymał dopiero podczas chrztu od Boga „Ducha Świętego”?

W Łukasza 3:22 czytamy (BW):

„I zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica, i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.”

Co otrzymał Jezus? Czy trzecią osobę Boga, czy raczej moc niezbędną do rozpoczęcia działalności na Ziemi, zgodnie z zapowiedzią z Izajasza 61:1-3?

Czy jest to normalne, że „Bóg wcielony” nie miał Ducha Świętego i musiał „czekać na to” aby Bóg Ojciec Go mu dał?

Jeżeli  założymy, że Syn, jako druga osoba Boga wcielił się w Jezusa, to czy tak narodzony Jezus rzeczywiście jest w pełni człowiekiem, o którym pisze Jan w 1 liście 4:2.

Jeżeli założymy, że Syn żył w niebie a następnie  wcielił się w człowieka to niebezpiecznie zbliżamy się do nieznanej Biblii, hinduskiej nauce o Inkarnacji.  To nie w Biblii, ale w  hinduizmie występuje nauka o inkarnacji, która to nauka odnosi się do „awatara” czyli formy, w której rzekomo bóg zstępuje do materialnego świata w śmiertelnej ludzkiej postaci.

Czy o takim Jezusie naucza Pismo Święte?

Kolejna kwestia: Gdy założymy, że  stając się człowiekiem Syn ogołocił samego siebie z bytności w Niebie, to jak wyglądał Bóg jako Trójca, podczas zamieszkiwania na ziemi Jego Syna?

Trzeba by przyjąć również, że czas pobytu na ziemi musi odnosić się do czasu w niebie co rodzi poważne trudności z uwagi na to, że u Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat!

Ważną dla chrześcijan jest również zrozumienie roli Jezusa jako pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi. Jeżeli zgodnie z unią hipostatyczną Jezus jest wcielonym Bogiem, to kto jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi zgodnie ze słowami z 1 Tymoteusza 2:5 (BT)

 ” Albowiem jeden jest Bóg,  jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

Ilu prostych ludzi jest w stanie zrozumieć  unię hipostatyczną? A jak się to ma do słów z Łukasza 10:21 (BT) gdzie czytamy:

„… Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed uczonymi i mądrymi, a objawiłeś ludziom prostym. Tak, Ojcze, albowiem tak się Tobie podobało.”

Czy rzeczywiście ta nauka skierowana jest do prostych wiernych, czy raczej do filozofów? Fakt jest taki, że proste nauki biblijne zostały wymieszane z grecką filozofią, w wyniku czego powstałe słowa i nowe nauki nie znane pierwszym uczniom Jezusa.

Poza tym twierdzenie, że Bóg musiał stać się człowiekiem, żeby poznać naturę ludzką jest absurdalne. Bóg nas przecież stworzył wraz z naszą naturą!

On utworzył nas i naszą naturę i nie musiał „wcielać” się w człowieka (swoje stworzenie), żeby doznać bycia człowiekiem.

Jak widzimy, przyjęcie tego niebiblijnego dogmatu o Jednym Bogu w trzech osobach zmusiło „filozofów” do wprowadzania nowych terminów, których nie znajdziemy w Słowie Bożym  takich jak: Trójca Święta, współistotny „homousios”, czy unia hipostatyczna.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  14 komentarze: Czy Pan Jezus miał dwie natury? Hebrajczyków 13:8,9

  • Ta nauka o dwoistości natur bezpośrednio ma korzenie w preegzystencji Pana Jezusa. Jeśli uznaje się, że istniał fizycznie przed zrodzeniem, to już można mu przypisać wszystko.Kłamstwo charakteryzuje się tym, że musi zapalać kolejne świeczki, które niby oświetlają umysł człowieka, patrz dogmaty krk.

   • Drogi Henryku, to nie jest do końca tak…..Proszę zobaczyć, że większość (liczbowo) antytrynitarzy to osoby wierzące w preegzystencję Pana Jezusa a jednocześnie zdecydowanie argumentująca brak wiary w nauki KRK a więc Trójcę Świętą czy unię hipostatyczną. Warto więc samemu zapoznać się z argumentacją zarówno tych antytrynitarzy wierzących w preegzystencję jak i tych innego zdania. Wtedy w zgodzie ze swą znajomością Biblii jak i swym sumieniem określić się co do swej wiary w tym temacie. Może pomóc w tym przeanalizowanie poniższego komentarza : https://blog.antytrynitarianie.pl/preegzystencja-jezusa/
    Z chrześcijańskim pozdrowieniem : Aby łaska naszego Pana była z Tobą!

    • Tak czy siak jest to poważna różnica w rozumieniu pomiędzy tym czy istniał czy nie . Dla mnie gdyby istniał wykluczałoby kogoś takiego spośród rodzaju ludzkiego . Taka osoba potwierdzałaby reinkarnację. Ponadto każdy baranek składany na ofiarę co roku musiałby charakteryzować się tą nadzwyczajną cechą istnieniem przed swym zrodzeniem, a jak wiem tego nie dowodzono wobec wybranego na ofiarę baranka.

  • A jezeli sie odnajda jakies nowe zwoje biblijne I sie okaze ze Jezuz I Bog to zeczywiscie dwie sily duchowe ktore byly od zawsze

   • Biblia jest kompletna i pozwala poznać osobę Jezusa jak również Boga. Jak sie odnajdą zwoje to kto zagwarantuje, że w nich jest prawda?
    Mamy Słowo Boże więc tam szukajmy prawdy.

  • „Cyt „bez pomieszania (inconfuse gr. asynchytos), to znaczy obydwie natury Jezusa Chrystusa po zjednoczeniu nie uległy pomieszaniu ze sobą. Pozostały dwie odrębne natury, boska i ludzka, a każda z nich zachowała specyficzne dla siebie właściwości.”
   zatem nie powstała więc jakaś trzecia bosko-ludzka natura.
   Autor artykułu prosi o podanie fragmentu biblijnego- zatem niech poda najpierw fragment że posiada jedną naturę. Biblia nie wnika w takie szczegóły jak wnika w nie autor tego artykułu.
   Przecież część z Was wierzy że Jezus istniał przez narodzeniem. Zatem odpowiedź może być w tych pytaniach:
   jeśli istniał to kim był w niebie?
   jaką miał naturę?
   i co z nią się stało w momencie wcielenia? nadal pytam Tych którzy uważają że istniał wcześniej.
   czy jeśli np był kimś w rodzaju anioła to co z jego naturą anielską w momencie wcielenia? itd. proszę o odp. bo to naprawdę ciekawe i ważne w tym temacie bo pokazuje że problem dotyczy także antytrynitarzy. pozdr

   • Czy według Pana można mieć naturę ludzka nie będąc człowiekiem?
    Natura ludzka jest przypisana człowiekowi z krwi i kości. Poza tym, Biblia nic nie mówi o dwóch naturach Pana Jezusa, ale mówi (prosił Pan o wersety, które są w artykule), że Jezus jest ten sam wczoraj i dziś oraz że jest prawdziwym człowiekiem. Czy można być prawdziwym człowiekiem wcielając się w ciało i będąc Bogiem? Biblia nas uczy również w Koryntian ze ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, a bez tego nie można mieć natury przypisanej człowiekowi. Czy zatem można mieć naturę ludzka jeszcze raz zapytam nie będąc człowiekiem?
    Poza tym jeżeli Jezus jako cześć Trójcy posiadł druga naturę to po pierwsze, natura całej trójcy uległa by zmianie a przecież Bóg się nie zmienia, a po drugie czy uważa Pan, (zakładając że Jezus to cześć Boga), że Bóg musiałby przybierać naturę ludzka by ja poznać? Bóg jest naszym Stwórcą wiec doskonale zna naszą naturę, bo ja sam stworzył, i nie musi stać się stworzeniem, żeby nas zrozumieć.
    Co do „wcielania się” Boga w człowieka to pisałem już Panu ze to nauki nie biblijne, ale hinduistyczne o inkarnacji wiec nie będę się powtarzał.
    Jak Pan zauważył jedni z nas wierzą w byt przedłużali Jezusa, a inni uznają że był wybranym przez Boga człowiekiem. Nie znam jednak antytrynitarzy, którzy wierzą we wcielenie czy inkarnację.
    Ci co wierzą w preegzystencję uważają że Jezus na ziemi urodził się jako człowiek, wiec go w tym czasie w niebie nie było. Gdy umarł to jak mówi Pismo oddał swoją duszę na śmierć i został z martwych wzbudzony do ponownego życia w niebie. Jak Pan widzi to wiara w trójce stwarza problem, bo wierząc w nią musielibyśmy przyjąć, że po urodzeniu się Jezusa na ziemi, w niebie pozostaje wówczas „dwojca”. Teoria pozostania w niebie trójcy, z której jedna z osób wciela się w człowieka, czyni z Jezusa „marionetkę” jednej z osób Boga, który steruje wcielonym ciałem z nieba.
    Nie o takim Jezusie uczy Pismo Święte. A uczy że był prawdziwym człowiekiem, a nie ludzko boska himerą.

   • Szanowny Viko, mam kilka pytań do Ciebie : Jaką naturę miał Pan Jezus(Słowo) przed przybyciem na ziemię? Czy rozumiesz Jana 1,14 jako niedopowiedzenie „STAŁO SIĘ ciałem” … ale dalej miało naturę Boga? Po wniebowstąpieniu Jezusa czy można dalej mieć „naturę ludzką bez ciała człowieka”? Jeśli wierzysz, że dwie natury były i są równolegle połączone z osobą Pana Jezusa to trzeba to nazwać jeśli nie pomieszaniem to może spleceniem? Tej tezie przeczy jednak co najmniej kilka tekstów i myśli biblijnych! Ale wszystko w swym czasie. Może zechciej odpowiedzieć na te kilka powyższych pytań. Pozdrawiam. Bolp.

   • Viko, powiedź jak rozumiesz Jana 1;14 ? Gdzie jest tam mowa o dwóch naturach??? Jaką naturę miało Słowo zanim zjawiło się na ziemi? Jaką naturę miał Pan Jezus na ziemi zgodnie z Jana 1: 14? Jaką według Ciebie ma teraz przebywając w niebie??? Czy można mieć naturę ludzką bez ciała człowieka? Jeśli wierzysz we wcielenie to czy rzeczywiście jest to nauka biblijna czy tez raczej hinduistyczna? Jak rozumiesz Hebrajczyków 13; 8 ?
    Jeśli odpowiesz na te pytania to chętnie podyskutuję.

    • Viko , przeczytaj 1Koryntian 15,50 (w niektórych katolickich przekładach biblijnych warto przeczytać przypis do tego wersetu) ” …ciało i krew nie jest w stanie osiągnąć królestwa Bożego (Niebiańskiego) bo….to co skażone (zniszczalne) nie osiągnie nieskazitelności (niezniszczalności)….”
     Jak na tym tle fizyczności (np. potrzeby fizjologiczne ciała , widzisz sprzeczność unii hipostatycznej z nauczaniem biblijnym?) natury ludzkiej, ciała fizycznego, materialnego , które według unii hipostatycznej ciągle posiada Pan Jezus w niebie …..widzisz potrzebę np. budowy „niebiańskiej kanalizacji” aby usuwać to co skażone z miejsca nieskazitelności??? To tylko jedna z myśli biblijnych ukazująca absurd idei unii hipostatycznej o której Biblii nie naucza a zwolennikom trynitaryzmu zajęło ładnych parę wieków po apostołach aby wymyśleć tą naukę. Viko zachęcam Cię do trzymania się apostolskiej reguły z 1 Koryntian 4:6 !!! Trynitaryzm wyraźnie wychodzi poza to co napisano w Biblii! Pozdrawiam.

   • Viko opowiadasz o rzeczach, o których Biblia się nie wypowiada. Są to zatem „bajania” i pobożne, życzenia a nie fakty. Piszesz np.
    „obydwie natury Jezusa Chrystusa po zjednoczeniu nie uległy pomieszaniu ze sobą. Pozostały dwie odrębne natury, boska i ludzka, a każda z nich zachowała specyficzne dla siebie właściwości.””

    Podaj jeden werset na poparcie takiej tezy. Jeżeli nie znasz, to nie podawaj argumentów „z kosmosu”. Jak tak zaczniemy fantazjować bez poparcia Słowa Bożego to stworzymy tylko nowe herezje.

   • Viko, proszę przeczytaj i przemyśl argumentację podaną w poniższym komentarzu ( są tam odpowiedzi na niektóre z Twych pytań) :

    https://blog.antytrynitarianie.pl/jezus-przyszedl-w-ciele/

    Pozdrawiam.

  • Unia hipostatyczna gmatwa jeszcze bardziej definicję Trójcy Świętej. Może mi ktoś spróbuje wytłumaczyć jak to możliwe aby „wszystkie trzy osoby Trójcy Świętej były względem siebie bezwzględnie i idealnie RÓWNE pod każdym względem ” – skoro tylko Pan Jezus rzekomo nawet po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu ma dalej przeplecione natury: boską i ludzką????
   Czy akceptując fakt rzekomej unii hipostatycznej dostrzegasz „identyczność drugiej osoby Troj-jedynego z pozostałymi osobami, które nie mają PRZEPLATANIA dwóch natur, boskiej i ludzkiej”??? Może apologeci trynitaryzmu spróbują coś napisać na ten temat w oparciu o Biblię?

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty