Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Czy Pan Jezus miał dwie natury? Hebrajczyków 13:8,9

Unia hipostatyczna – co mówi Biblia?

Czy jako chrześcijanin spotkałeś się już z nauką o unii hipostatycznej?

W Biblii próżno by jej szukać, ale dla wielu kościołów trynitarnych jest jednym z podstawowych terminów chrystologicznych. Unia hipostatyczna zwana również unią osobową, głosi, że po rzekomym wcieleniu, w Jezusie splatają się ze sobą dwie natury: boska i ludzka.

Jednym słowem po narodzinach, Jezus był w pełni Bogiem jak również w pełni człowiekiem, a więc Bogiem wcielonym.

Leon Wielki, papież z lat 400-461, jako jeden z ojców tego dogmatu, twierdził, że bez uznania tego, że we wcielonym Synu Bożym nastąpiło zjednoczenie dwóch natur, boskiej i ludzkiej ….  zbawienie w Chrystusie jest nie możliwe!

Sobór Chalcedoński

W 451 roku Sobór chalcedoński uznał, że:

” … należy wyznawać, iż Jezus Chrystus, będąc jedną osobą, posiada dwie natury boską i ludzką (diofizytyzm), a ich zjednoczenie dokonało się:

  • bez zmiany natur (immutabiliter gr. atreptos), to znaczy spotkanie ze sobą natury boskiej i ludzkiej w Jezusie Chrystusie nie zmieniło w żaden sposób ani ludzkiej, ani boskiej natury. Każda pozostała sobą ze specyficznymi dla siebie właściwościami.
  • bez pomieszania (inconfuse gr. asynchytos), to znaczy obydwie natury Jezusa Chrystusa po zjednoczeniu nie uległy pomieszaniu ze sobą. Nie powstała więc jakaś trzecia bosko-ludzka natura. Pozostały dwie odrębne natury, boska i ludzka, a każda z nich zachowała specyficzne dla siebie właściwości.
  • bez rozdzielenia (indivise gr. adiairetos), to znaczy mimo obecności dwóch natur w Jezusie Chrystusie po Wcieleniu nie było dwóch osób, lecz jedna Jezusa Chrystusa, w której spotkało się ze sobą bóstwo i człowieczeństwo. Nie wolno więc rozdzielać Jezusa Chrystusa Boga od Jezusa Chrystusa człowieka.
  • bez rozłączenia (inseparabiliter gr. achoristos), to znaczy, że po Wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa natura ludzka nie odłączyła się od boskiej. Tak więc Jezus Chrystus również po wniebowstąpieniu pozostał w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem.”

Szkoda tylko, że nie podano chociażby jednego fragmentu Pisma, który by taką naukę jasno przedstawiał. Napisano tomy rozpraw na temat nauk, o których nawet nie wspominał nasz nauczyciel Jezus.

Paweł natomiast wyraźnie napisał w Hebrajczyków 13:8,9 (BW):

“Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom …”

Sprzeczne twierdzenia

Przyjmując w wyrażony na cytowanym soborze pogląd, że  “obydwie natury Jezusa Chrystusa po zjednoczeniu nie uległy pomieszaniu ze sobą” nie można tego pogodzić innym stwierdzeniem, że “mimo obecności dwóch natur w Jezusie Chrystusie po wcieleniu nie było dwóch osób“!

Jeżeli po wcieleniu nie było dwóch osób, a natury nie uległy zmieszaniu to dochodzimy do podobnej paranoi jak w przypadku dogmatu o Trójcy. W definicji trynitarnej Trójcy również czytamy podobną niedorzeczność.

“… tak więc Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem. Mimo to nie ma trzech Bogów, tylko jeden jest Bóg.

Paweł w 1 liście do Tymoteusza ostrzega(BW).

“Tymoteuszu! Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki,”

Co ciekawe Sobór Chalcedoński  oznajmił, że “po Wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa natura ludzka nie odłączyła się od boskiej. Tak więc Jezus Chrystus również po wniebowstąpieniu pozostał w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem.” Mamy więc kolejny paradoks nie opisany w Biblii . Rzekoma Trójca “zmienia kształt” i rozszerza się o człowieka. W takim układzie ‘Trójca” nie jest taka sama jak przed wcieleniem Jezusa. Czy Istota Boga uległa zmianie?

Twierdzenie takie jest sprzeczne z wyraźnym nauczaniem z 1 Koryntian 15:50 (BT):

“Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne”

Czyż natura ludzka nie jest przypisana komuś, kto ma ciało i nie jest istotą duchową?

Ewolucja Trójcy?

Czy  zatem Trójca przechodzi metamorfozę i zmienia się? Czy po powrocie Jezusa w ciele rzekoma Trójca nadal jest tym samym Bogiem, czy może uległa przeobrażeniu?

Przed przyjściem na ziemię Jezusa, rzekoma Trójca wyglądała by  inaczej, niż po Jego wniebowstąpieniu. Czy Bóg się zmienił?

A co mówi na ten temat Pismo Święte? Czy znajdujemy w niej naukę o tym jakoby Pan Jezus będąc na ziemi miał dwie natury?

Jeżeli tak uważasz wskaż mówiący o tym fragment Pisma Świętego.

Warto zastanowić się nad kilkoma argumentami, które w sposób oczywisty temu przeczą.

Trudne pytania

Czy w momencie narodzin Bóg stał się niemowlęciem, ssącym pierś Marii? Czy jako niemowlę, był nieświadomym otaczającego go świata, czy może cały czas drugą osobą Trójcy?

W Łukasza 2:52 (BW) czytamy:

Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi.”

Czy to możliwe biorąc pod uwagę wiecznego i mądrego Boga, żeby Mu mądrości przybywało i łaski?

Kolejna trudność pojawia się podczas chrztu Jezusa.

Czy w zgodzie z nauką o “wcielonym Bogu” można twierdzić, że Jezus otrzymał podczas chrztu od Boga “Ducha Świętego”?

W Łukasza 3:22 czytamy (BW):

“I zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica, i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.”

Co otrzymał Jezus? Czy trzecią osobę Boga, czy raczej moc niezbędną do rozpoczęcia działalności na ziemi, zgodnie z zapowiedzią z Izajasza 61:1-3?

Czy jest to normalne, że “Bóg wcielony” nie miał Ducha Świętego i musiał „czekać na to” aby Bóg Ojciec Go mu dał?

Jeżeli  założymy, że Syn, jako druga osoba Boga wcielił się w Jezusa, to czy tak narodzony Jezus rzeczywiście jest w pełni człowiekiem, o którym pisze Jan w 1 liście 4:2.

Jeżeli założymy, że Syn żył w niebie a następnie  wcielił się w człowieka to niebezpiecznie zbliżamy się do nieznanej Biblii, hinduskiej nauce o Inkarnacji.  To nie w Biblii, ale w  hinduizmie występuje nauka o inkarnacji, która to nauka odnosi się do „awatara” czyli formy, w której rzekomo bóg zstępuje do materialnego świata w śmiertelnej ludzkiej postaci.

Czy o takim Jezusie naucza Pismo Święte?

Trudne odpowiedzi

Kolejna kwestia: Gdy założymy, że  stając się człowiekiem Syn ogołocił samego siebie z bytności w Niebie, to jak wyglądał Bóg jako Trójca, podczas zamieszkiwania na ziemi Jego Syna?

Trzeba by przyjąć również, że czas pobytu na ziemi musi odnosić się do czasu w niebie co rodzi poważne trudności z uwagi na to, że u Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat!

Ważną dla chrześcijan jest również zrozumienie roli Jezusa jako pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi. Jeżeli zgodnie z unią hipostatyczną Jezus jest wcielonym Bogiem, to kto jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi zgodnie ze słowami z 1 Tymoteusza 2:5 (BT)

 ” Albowiem jeden jest Bóg,  jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

Ilu prostych ludzi jest w stanie zrozumieć  unię hipostatyczną? A jak się to ma do słów z Łukasza 10:21 (BT) gdzie czytamy:

„… Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed uczonymi i mądrymi, a objawiłeś ludziom prostym. Tak, Ojcze, albowiem tak się Tobie podobało.”

Czy rzeczywiście ta nauka skierowana jest do prostych wiernych, czy raczej do filozofów? Fakt jest taki, że proste nauki biblijne zostały wymieszane z grecką filozofią. W wyniku tego powstały słowa i nowe nauki nie znane pierwszym uczniom Jezusa.

Poza tym twierdzenie, że Bóg musiał stać się człowiekiem, żeby poznać naturę ludzką jest absurdalne. Bóg nas przecież stworzył wraz z naszą naturą!

On utworzył nas i naszą naturę i nie musiał “wcielać” się w człowieka (swoje stworzenie), żeby doznać bycia człowiekiem.

Jak widzimy, przyjęcie tego niebiblijnego dogmatu o Jednym Bogu w trzech osobach zmusiło “filozofów” do wprowadzania nowych terminów, których nie znajdziemy w Słowie Bożym  takich jak: Trójca Święta, współistotny “homoousios“, czy unia hipostatyczna.

Subscribe
Powiadom o

22 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
11 lutego 2023 15:16

Tak naprawdę chyba nie ma wersetów, które mówią, że yios=syn, miał taką samą naturę jak pateros=ojciec. Idzie mi o hypostatis=zasadnicza własność, rzeczywista istota. Do przytaczanych na to dowodów podaje się Heb.1:3 w którym występuje to określenie. Jednak w nim o jednym tzn [synu] czytamy, że jest: “odbiciem jego istoty” w gr.hypostaseos. W wer. tym czytamy, że syn jest odbiciem gr.charakter=wizerunek “istoty”. Niestety nie czytamy tam, że jest identyczny, posiada taką sama istotę, co ojciec. Czytamy, że syn jest “wizerunkiem istoty… Czytaj więcej »

Kasia
22 sierpnia 2022 10:19

Jesli Pan Jezus bedac na ziemi byl i bogiem i czlowiekiem to ja marny czlowiek nie mam szans aby stac sie taka jak On.

makinero
24 listopada 2021 21:44

Jak obrzydliwe jest twierdzenie przez ludzi, że Bóg jest po części człowiekiem.
Nawet sam Jezus powiedział, że duch nie ma kości itd. A Jezus przeciez mial cialo.
A wszyscy czytamy nawet w NT, że Bóg jest duchem. A skoro jest duchem, to nie moze miec fizycznego ciala.

Ostatnio edytowane 2 lat temu by makinero
marek
13 lutego 2021 19:21

umysłowe spekulacje z poziomu materialnego niegdy tego nie da się zrozumieć Bóg jest centrum wszystkiego transcendenty makro jak i mikro jest w każdej duszy czyli logiczne ze każda istota boska jaką był Jezus również był boska osobą manifestacja Boga tu w świecie materialnym

Henryk Suchecki
19 kwietnia 2019 18:28

Ta nauka o dwoistości natur bezpośrednio ma korzenie w preegzystencji Pana Jezusa. Jeśli uznaje się, że istniał fizycznie przed zrodzeniem, to już można mu przypisać wszystko.Kłamstwo charakteryzuje się tym, że musi zapalać kolejne świeczki, które niby oświetlają umysł człowieka, patrz dogmaty krk.

Darek
10 kwietnia 2018 16:11

A jezeli sie odnajda jakies nowe zwoje biblijne I sie okaze ze Jezuz I Bog to zeczywiscie dwie sily duchowe ktore byly od zawsze

viko
3 kwietnia 2018 06:41

“Cyt “bez pomieszania (inconfuse gr. asynchytos), to znaczy obydwie natury Jezusa Chrystusa po zjednoczeniu nie uległy pomieszaniu ze sobą. Pozostały dwie odrębne natury, boska i ludzka, a każda z nich zachowała specyficzne dla siebie właściwości.” zatem nie powstała więc jakaś trzecia bosko-ludzka natura. Autor artykułu prosi o podanie fragmentu biblijnego- zatem niech poda najpierw fragment że posiada jedną naturę. Biblia nie wnika w takie szczegóły jak wnika w nie autor tego artykułu. Przecież część z Was wierzy że Jezus istniał… Czytaj więcej »

Bolp
23 września 2017 12:06

Unia hipostatyczna gmatwa jeszcze bardziej definicję Trójcy Świętej. Może mi ktoś spróbuje wytłumaczyć jak to możliwe aby “wszystkie trzy osoby Trójcy Świętej były względem siebie bezwzględnie i idealnie RÓWNE pod każdym względem ” – skoro tylko Pan Jezus rzekomo nawet po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu ma dalej przeplecione natury: boską i ludzką???? Czy akceptując fakt rzekomej unii hipostatycznej dostrzegasz “identyczność drugiej osoby Troj-jedynego z pozostałymi osobami, które nie mają PRZEPLATANIA dwóch natur, boskiej i ludzkiej”??? Może apologeci trynitaryzmu spróbują coś napisać… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły