Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czy określenie Pana Jezusa zwrotem Syn Człowieczy wnosi coś do tematu Trójcy?

W księdze Liczb 23: 17,19 (porównaj z JANA 9: 35-37), według katolickiego przekładu „Biblii Poznańskiej”  (4 Mojżeszowa) czytamy :

 „ (…) Cóż powiedział  JAHWE? (…) Bóg to nie człowiek, (…)  To nie  s y n   c z ł o w i e c z y”

W Jana 9: 35-37 czytamy o znanym czytelnikom Biblii fakcie, że Pismo Święte wielokrotnie nazywa Jezusa „Synem   Człowieczym” (sam Pan Jezus się z nim identyfikuje a w   Nowym Testamencie jest aż 88 odwołań do Jezusa jako Syna Człowieczego).

Czyż w świetle nauk Biblii druga osoba Wszechmocnego, Najwyższego Boga mogła by być „Synem Człowieczym”?

Czy ten tytuł był „przypisany” kiedykolwiek Bogu Najwyższemu – Bogu Ojcu ( JAHWE )?
Przesłanie biblijne z księgi Liczb jest jasne: Bóg Wszechmocny nigdy  nie był, nie jest i nie będzie „Synem Człowieczym”!!!
Czy Bóg powiedziałby takie słowa jakie czytamy w Liczb 23:17,19,  gdyby „druga Jego osoba – przygotowywała się właśnie do tego aby zostać „synem  człowieczym”!?
Śpieszę dopowiedzieć trynitarianom, rzekomym apologetą chrześcijaństwa, że zwrot „syn człowieczy” odnosi się również do Pana Jezusa zmartwychwstałego, wywyższonego i przebywającego w niebie!

Tak więc próba mętnego tłumaczenia, że „chodziło tu  t y l k o   o  czas kiedy  Pan Jezus był człowiekiem ( „o Jego ludzką naturę”) – jest zupełnie bezpodstawna!!!
Odczytajmy na potwierdzenie Mateusza 16:27 (BT):

„Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.”

oraz Dzieje Apostolskie 7:56 (BT).

 „I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga.

Jak z tych wersetów wynika Pan Jezus w niebie również zachował tytuł „Syna  Człowieczego”!
Tytuł ten posiadali też inni prorocy Boga. Ezechiel „synem człowieczym” został nazwany aż 93 razy (fakt ten przypomina o tym, że Mesjasz miał też być największym z proroków Boga). W księdze Ezechiela 2:1 wg. BT czytamy dla przykładu:

Rzekł On do mnie: Synu człowieczy, stań na nogi. Będę do ciebie mówił.

Powstaje tu kolejne pytanie czy  „prorok”, może być Bogiem  Wszechmocnym lub Jego „ drugą osobą”?
(o Mesjaszu jako proroku większym od Mojżesza czytamy w Powtórzonego Prawa 18:15,18 (BT)

Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał.

Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę.

porównajmy tą wypowiedź z Dziejami Apostolskimi 3:22,23 (BT):

„Powiedział przecież Mojżesz: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie.  A każdy, kto nie posłucha tego Proroka, zostanie usunięty z ludu” 

Warto w tym miejscu zastanowić się:  Czy Bóg „oznajmia swą wolę” czy też „prorokuje”!?

W proroczej Księdze Daniela 7:13 (BT) czytamy również o Synu Człowieczym:

„Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. „

Warto zwrócić uwagę na to, że Syn Człowieczy jest całkowicie odmienną osoba od ‚Przedwiecznego”. Czy zakładając, że Syn Człowieczy jest równy Ojcu w tym fragmencie napisano by, że „wprowadzają Go” przed oblicze Ojca?

W kolejnym wersecie 14 czytamy, że „Powierzono Mu panowanie„. Czy Bogu można cokolwiek powierzy? Czy gdyby Pan Jezus był częścią Trójcy taki zwrot miałby sens?

Chcąc „postawić kropkę nad i” , stawiamy pytanie:
Czy Bóg Ojciec lub  Duch Święty byli gdziekolwiek w Biblii nazwani „ Synem  Człowieczym” lub „prorokiem”?

Analizując podane tu myśli, wersety i pytania, sam sobie odpowiesz na pytanie : Dlaczego nauka o Trójcy Świętej (rzekomej równości trzech osób Trójcy) w świetle nauk Pisma Świętego jest kłamstwem!?

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  1 komentarz: Syn Człowieczy a kwestia Trójcy – Liczb 23:17-19

  • Ciekawe na tle tych rozważań jest to, że czytając księgę Ezechiela (gdzie zwrot „syn człowieczy” odniesiony do proroka Ezechiela występuje bardzo często bo ok. 90 razy ) – nie sposób pozbyć się wrażenia, że występujący zwrot „syn człowieczy” ma na celu szczególne podkreślenie wielkości, świętości Boga Jahwe w porównaniu z ludźmi choćby takimi jak prorok boży – Ezechiel, „syn człowieczy”! Dla czytelników Biblii otwarta zatem jest kwestia czy zwrot „syn człowieczy” odniesiony również do Pana Jezusa, też nie podkreśla pewnych istotnych różnic między Bogiem Ojcem (Jahwe) a Synem Bożym??? Byłoby to jednak sprzeczne z trynitaryzmem akcentującym bezwzględną równość Boga Ojca oraz Syna Bożego! Komu zatem chcesz wierzyć Biblii czy trynitarnej tradycji???

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty