Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Prawdziwy Bóg z 1 Jana 5:20

Prawdziwy Bóg z  1 Jana 5:20

Czy werset z 1 Jana 5:20 poświadcza istnienie Trójcy Świętej? Przeczytajmy ten fragment Pisma z 2 różnych przekładów.

BT ” Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.

BW ” Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.

Jakie są trynitarne argumenty oparte na tym tekście?

Trynitarianie odnoszą tekst w całości do Pana Jezusa. Mamy więc ich stały argument, że zwrot „ prawdziwy Bóg” odnoszony do Jezusa ma udowadniać istnienie Trójcy. Sytuacja jest nieco zbliżona do omawianego wcześniej na blogu  tekstu z Tytusa 2:13. Zachęcamy do przeczytania artykułu.

Na pytanie czy Jezusa można nazwać bogiem, odpowiadamy TAK. Natomiast na pytanie czy Jezus jest częścią Trójcy, odpowiadamy NIE. Tekst z 1 Jana 5:20 – nie może być trynitarnym dowodem biblijnym ponieważ nie tyczy trzech osób i ich wzajemnej równości i współodwieczności!

Mamy tu też przykład trynitarnego szukania „poszlak”, które miałyby uwiarygodnić istnienie Trójcy poprzez porównywanie  i uwypuklanie zwrotów, określeń odnoszonych w Biblii równocześnie do Boga Ojca i Syna Bożego.

Czy 1 Jana 5:20 mówi o jednej czy dwóch osobach?

Uzasadnimy dlaczego nietrynitarni chrześcijanie w omawianym powyżej tekście dostrzegają, iż jest tam mowa o Bogu Ojcu oraz o Jezusie , jako o dwóch odrębnych osobach.

Oto omawiany tekst w przekładzie interlinearnym:

Wiemy zaś, że Syn Boży nadchodzi i dał nam myślenie, aby poznawaliśmy Prawdziwego (ton alethinon). I jesteśmy w Prawdziwym (to alethino), w Synu Jego (autou), Jezusie Pomazańcu: ten (houtos) jest  Prawdziwy Bóg (ho  alethinos  theos) i życie wieczne „  (1 Jana 5,20 Gr.-pol. NT wydanie interlinearne)

Nietrudno zauważyć, iż głównym przedmiotem sporu (i kluczem do zrozumienia tekstu) jest ów „houtos”, który w zacytowanym powyżej przekładzie został przetłumaczony na „ten”. Do kogo odnieść ten zwrot? Do Jezusa (jak tego chcą trynitarze), czy do Boga Ojca (tak twierdzą antytrynitarze)? Jakimi  argumentami gramatycznymi i logicznymi, posługują się antytrynitarze? Zaprezentuję niektóre z nich poniżej:

Jak podaje Słownik grecko-polski pod redakcją Zofii Abramowiczówny, zaimek hoútos, tłumaczony często na „ten” (czasem na „taki”), niekiedy może się odnosić do ‛rzeczy ważniejszej z dwóch, a nie bezpośrednio bliższej’ (tom III, strona 346). Dobrze to widać na przykładzie innych wersetów. W Liście 2 Jana, wersecie 7, ten sam apostoł pisze: „Wyszło na świat wielu zwodzicieli — osób, które nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki [hoútos] jest zwodzicielem i antychrystem”. Zaimek wskazujący „taki” oczywiście nie może się tutaj odnosić do najbliższego podmiotu — Jezusa. Chodzi o ludzi, którzy się go zaparli. To oni są zbiorowym „zwodzicielem i antychrystem”

Nawet w dziele A Grammatical Analysis of the Greek New Testament (Analiza gramatyczna greckiego tekstu Nowego Testamentu), opublikowanym przez Papieski Instytut Biblijny, napisano, że hoútos „pojawia się w punkcie kulminacyjnym [wersetów] 18-20, więc zapewne dotyczy jedynego prawdziwego Boga, przeciwstawionego pogańskim bóstwom (w. 21)”.

Kto jest prawdziwym Bogiem

Ojciec Jezusa Chrystusa, istotnie, jest On jedynym prawdziwym Bogiem i Stwórcą. Apostoł Paweł ujął to następująco: „Dla nas wszakże jest jeden Bóg, Ojciec, z którego jest wszystko” (1 Koryntian 8:6 ). Poświadczają taki sens również słowa z Jana 17:3 (BW) gdzie czytamy:

“A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś”

Są to własne słowa Jezusa. Jezus nazywa w tym wersecie swojego Ojca jedynym prawdziwym Bogiem. Co ciekawe użyte tu greckie słowo “monos” = jedyny, jest słowem wyłączającym określającym coś jako jedyne i unikalne! Warto zauważyć, że ten JEDYNY prawdziwy Bóg jest przeciwstawiony Jezusowi, który został przez tego Boga  posłany na ziemię.

Większość antytrynitarzy nie zaprzecza boskości Jezusa, czyli jego boskiej rangi. Nie zgadzają się jednak z filozoficznym znaczeniem tego pojęcia, przypisywanym mu przez rzeczników Trójcy. Kiedy trynitarze mówią o „bóstwie Jezusa”, nie mają na myśli, że jest on „bogiem” lub „boskim”, lecz że jest jedną z trzech współwiecznych osób. Może dlatego w licznych przekładach Biblii werset z Ewangelii według Jana 1:18 oddano, jak następuje:

„Nikt nigdy nie widział Boga; jedyny Syn, który jest w łonie Ojca, ten dał go poznać” (Revised Standard Version; zobacz też przekład ks. K. Romaniuka).

W większości najstarszych manuskryptów greckich występuje tu określenie „jednorodzony bóg”, a nie „jedyny Syn”. Dzieło The Expositor’s Greek Testament przyznaje:

„Powaga MS [manuskryptów] przemawia na korzyść brzmienia θεος [bóg]; tymczasem przekłady oraz ojcowie [Kościoła] skłaniają się raczej w przeciwną stronę”. Dlaczego? Z obawy przed antytrynitarzami, według których „to wyrażenie [‛jednorodzony bóg’] trafnie odróżnia Go [Syna] od Ojca”.

Te  biblijne różnice między Bogiem Ojcem a Synem Bożym, chcą zatrzeć zwolennicy Trójcy. Nie pasuje to im do trynitarnej definicji dogmatu.

Czy JHWH to Jezus?

Podobnie  desperackie próby  udowadniania istnienia Trójcy Świętej poprzez  szukanie analogii i podobieństw w  tytułach i zwrotach odnoszonych jednocześnie do Boga Ojca oraz do Jezusa. W gruncie rzeczy świadczy to braku biblijnego dowodu na istnienie Trójcy Świętej. Świadczy też o próbie „ zacierania  wyraźnie widocznych w Biblii różnic pomiędzy Bogiem Ojcem a Synem Bożym.
Działania trynitarzy związane z 1 Jana 5:20, to trynitarne próby budowania „poszlak„ na istnienie  Trójcy. Ściślej mówiąc próby zrównania, czy też wmówienia innym, że „JHWH  to  JEZUS”.

Trynitarne porównywania takich  zwrotów z 1 JANA 5:20 i Jana 17:3  czy też „ imion„ , „określeń„ , „tytułów” odnoszonych równocześnie do Boga Ojca i Jezusa mają jednak parę błędów logicznych, aby móc je uznać za poszlaki świadczące o istnieniu Trójcy:

  • Trynitarze nie są w stanie udowodnić, że wszystkie  tytuły (zwroty) odnoszące się do Boga Ojca odnoszą się również do Jezusa  a także do Ducha Świętego. Tego przecież powinniśmy logicznie rozumując wymagać, aby uznać, że są to  trynitarne poszlaki. Nie powinno też być takich sytuacji gdzie pewne tytuły (zwroty) odnoszą się  tylko do Boga Ojca, a nigdzie nie są odniesione do Syna Bożego czy też Ducha Świętego.

 

  • Ci którzy  twierdzą: Jezus to JHWH lub JAHWE=JEZUS  zawzięcie dążą do zacierania biblijnych różnic widocznych między Bogiem Ojcem a Synem Bożym. W gruncie rzeczy posługują się  herezją Sabeliańską. Ci którzy to głosz,ą w swej chęci złośliwej walki z antytrynitarzami,  idą drogą  Marcela z Ancyry. Zainteresowanych pogłębieniem tego tematu zapraszam do poszukania np. w internecie dodatkowych informacji o  Marcelim z Ancyry lub  herezji “sabeliańskiej”.  Takie argumenty w większości powinny sprawić to , iż głoszący je zostaliby ekskomunikowani ze swych własnych wspólnot  religijnych, za propagowanie herezji.

 

  • Dla nas najważniejsze powinno być to, co o takim sposobie myślenia  mówił i myślał sam pan Jezus?

Co głosi o Bogu Jezus?

Odczytajmy Marka 10:18 (BW).

“A Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym ? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. “

Czy Jezus pochwalił szukanie analogi i podobieństw w nazywaniu Boga Ojca i Syna Bożego tymi samymi zwrotami? np. „Dobry„ czy „Dobry Nauczyciel„?

Jezus  wyraźnie podkreślił różnicę między  sobą a Bogiem Ojcem! Zapewne  nie spodoba  Mu się podobne  działanie dzisiejszych trynitarian. Działanie mające na celu zacieranie różnic i zrównywanie Syna Bożego z Bogiem Ojcem!
Oczywiście  Jezus był i jest „dobry„ – podobnie jak Bóg Ojciec, ale nie chciał aby takie podobieństwa były przez innych traktowane jako coś co „ zrównuje Go z Bogiem Ojcem”.
Tak też myślą antytrynitarze o wszystkich innych tytułach czy określeniach łącznie ze słowem „Bóg„ czy też „ prawdziwy Bóg”.

Wypowiedź z Marka 10:18 wykazuje , że trynitarianie działając wbrew słowom Pana Jezusa , nie są w stanie  wykazać nawet poszlak odnoszących się do trzech  składowych  trynitarnego dogmatu. Poszlak, które byłyby wstanie potwierdzić jego biblijne pochodzenie.

Podsumowując, omówiliśmy argumenty wysuwane przez trynitarian w celu „wykazania  biblijnych podstaw nauki o Trójcy Świętej„.

Zarówno omówione wersety jak i trynitarne „poszlaki„ w naszej ocenie nie dają podstaw do uznania trynitarnego dogmatu.
Zachęcamy czytelników Bloga do działania zgodnego z 1 Tesaloniczan 5:21. Zachęcamy również do dokonania własnej oceny prezentowanych przez nas argumentów.

Subscribe
Powiadom o

26 komentarzy
Najczęściej głosowano
Od najnowszych Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Jan
1 września 2022 05:38

Bóg zadbał, by nie zabrakło tłumaczenia które oddaje właściwy sens tego wersetu, zatem kto szuka to i znajdzie; 1J 5:20 BR “Wiemy także, iż Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy mogli poznać Prawdziwego [Boga]. Trwamy bowiem w prawdziwym Bogu przez Syna Jego Jezusa Chrystusa. Jest to Bóg Prawdziwy, Żywy i Wieczny.” Tekst pokazuje wyraźnie, że Jezus jest rzeczywiście Tym który objawia Ojca swego a nie siebie. I po to został posłany przez Ojca aby objawić Atrybuty Ojca na sobie. Jezus… Czytaj więcej »

Grzegorz Kaszyński
10 lutego 2022 14:21

Grecki przyimek en ma znaczenie “w”. Ponieważ jest to najczęstsze znaczenie w grece NT, więc przypisuje się mu takie znaczenie podstawowe. Ale nie jest to jedyne możliwe znaczenie, ono ma różne znaczenia, które można poznać, zaglądając do greckiego słownika NT. Czy podanie w przekładzie podstawowego znaczenia en jako “w” będzie najlepszą decyzją translacyjną? Najpierw pragnę podkreślić, że istnieje różnica między interlinearnym przekładem a literalnym przekładem. W przekładzie interlinearnym słowo (leksykalny ekwiwalent w języku odbiorcy) umieszcza się pod słowem z języka… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 2 lat temu by Grzegorz Kaszyński
Nikodem
3 grudnia 2021 09:45

Żeby lepiej zrozumieć kim jest Prawdziwy Bóg, proponuję spojrzeć na 1 Jana 5:20 w powiązaniu z J 17:3 i 1 Tes 1:9, 10. Gdyby czytać ten werset w oderwaniu od całości Biblii to z każdego przekładu można wyłuskać co się chce. Jan 17:3 “A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego PRAWDZIWEGO BOGA I JEZUSA Chrystusa, którego posłałeś.” Kto tu jest Prawdziwym Bogiem? Jezus czy Bóg? Weź zobacz 1 Tes 1:9, 10: “Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego… Czytaj więcej »

Samson
29 lipca 2021 21:36

Witam serdecznie. Właśnie przeczytałem Wasz artykuł i jestem pod wrażeniem prostoty i logiczności w jaki podchodzicie do analizowania takich wersetów i że nie boicie się na podstawie Biblii wyjawiać i pokazywać błędy jakie czynione są przez zwolenników trynitaryzmu. Poza tym jak sami wykazaliście różne przekłady w różny sposób oddają jeden i ten sam werset, co jasno wykazuje jak bardzo światopogląd czy chcą, czy nie chcą tego tłumacze, wpływa na interpretację przy tłumaczeniu ksiąg biblijnych. Do tego te wszystkie tytuły w… Czytaj więcej »

Bol p
22 kwietnia 2021 16:23

Drogi Robercie, ależ my pisaliśmy na blogu, że w Pismie Świętym wielokrotnie zwrot “Bóg” odniesiono do Pana Jezusa! Jednak to nie świadczy o tym, że Bóg jest Trójcą czy też o tym , że Pan Jezus jest “równy co do mocy i odwieczności” Bogu Ojcu (Tylko Bóg Ojciec nazwany jest w Słowie Bożym – “Bogiem Najwyzszym”!) . Nie “zabraniamy”nikomu wierzyć w to co uznaje za słuszne a jedynie zachęcamy do sprawdzenia czy nasza wiara ma solidne fundamenty w Piśmie Świętym.… Czytaj więcej »

Robert
21 kwietnia 2021 20:55

41 Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei?11 42 Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?»12 43 I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. 44 Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki. Jedni mówią trójca jest a inni że nie,hmm. Tomasz mówi Pan mój i Bóg mój i Pan za te słowa nie potępia Tomasza. Problem… Czytaj więcej »

Maciej
28 października 2017 19:44

A po drugie mysz rodzi mysz. Człowiek rodzi człowieka. Bóg rodzi … Ewangelia Jana Jednoridzony Bóg. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Duch Prawdy od Ojca pochodzi. Pan mój i Bóg mój.
Błądzicie bo nie znacie Pism ani mocy Bożej.

Maciej
28 października 2017 19:41

Proste. Bóg Ojciec rodzi odwiecznie Syna bo Jezus jest nazwany Ojcem Odwiecznym. Skoro Duch jest wieczny a pochodzi od Ojca tak samo Syn może odwiecznie być Synem Ojca. Dla Boga bowiem czas istnieje od stworzenia. Przed stworzeniem czasu nie było. Więc Syn ma początek w Ojcu ale przed czasem. Więc istniał pomimo zrodzenia i początku od Ojca zawsze

Bolp
29 września 2015 17:43

Swego czasu ciekawie skomentował omawiany tekst Artur Olczykowski. Oto jego argumentacja: Porównaj teksty biblijne gdzie występuje omawiany zwrot ” Prawdziwy Bóg” oraz daj odpowiedź na pytanie : Kogo tyczy ten zwrot Boga Ojca czy Syna Bożego? Oto teksty: Jana17:3, 2Kronik15:3, Jeremiasza10:10, Rzymian1:25, 1Tesaloniczan1:9 oraz wreszcie 1Jana5:20. Warto wiedzieć, iż apostoł Jan używa takiej samej formy zapisu jeszcze dwukrotnie (warto sprawdzić to w grece) – wskazuje kogoś i nie chodzi mu o ostatnią wymienioną w zapisie osobę! Zobacz 1Jana2:22 oraz 2Jana1:7… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły