Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Zwrot Święty, Święty, Święty z Izajasza 6:3 a Trójca

Czy użycie trzykrotnie zwrotu Święty u Izajasza 6:3 jest argumentem za Trójcą?

W księdze Izajasza 6:3 możemy przeczytać  wg katolickiej Biblii Poznańskiej.

“I wołał jeden do drugiego: – Święty, Święty, Święty Pan, Jahwe Zastępów! Ziemia cała pełna jest chwały Jego!”

Trynitarze czasami występujący zwrot po trzykroć “Święty”, próbują wykorzystać jako „argument na istnienie Trójcy Świętej”.

Czy jednak jest to mocny, rozsądny, oparty na nauce Pisma Świętego argument? A może jest to desperacko szukana poszlaka mająca potwierdzić podobno „fundamentalną naukę chrześcijaństwa”?
Z logicznego i biblijnego punktu widzenia można by było ten werset uznać jako „poszlakowy argument”. Można by było, gdyby takie po trzykroć Święty słowa, odnosiłyby się również do Syna Bożego oraz Ducha Świętego.

Niczego jednak takiego w Piśmie Świętym nie znajdziemy!

Zadajmy też drugie pytanie: Czy przed III wiekiem n.e. którykolwiek z wiernych sług Boga traktował ten werset jako „objawienie” nowości tyczących bytu czy osobowości Boga w stosunku do tekstu z Powtórzonego Prawa 6:4 ( jeden, jedyny Bóg Jahwe). Czy na przykład jakikolwiek Izraelita uważał, że tekst z Izajasza 6:3 cokolwiek zmienia w rozumieniu Powtórzonego Prawa 6:4? (np. Nagle zaczęto się zastanawiać nad „TROISTOŚCIĄ” Boga lub tym czy aby nie jest Trójcą!??)
Nic takiego nikt nigdy nawet nie sugerował.

Tylko dwa wersety

W Piśmie Świętym zwrot ten użyto dwa razy (Izajasza 6:3 oraz Apokalipsa 4:8) TYLKO  w odniesieniu do Boga  JHWH (Boga Ojca)!
Słowo „święty” ma różne odcienie w swym znaczeniu (hebr. qodesz lub kodesz znaczy oddzielony) i może oznaczać czystość, nieskazitelność czy brak skalania złem.

Biblia zawiera zachęty do tego aby nawet niedoskonali ludzie dążyli do świętości – (zobacz Wyjścia 22:31, Efezjan 1:4). Święci zapewne w większej mierze niż niedoskonali ludzie są też wierni Bogu aniołowie, zobacz np. Dzieje Apostolskie 10:22.

Jak więc na tym tle podkreślić świętość Boga Ojca?

W języku hebrajskim nie ma formy „najświętszy ze świętych” lub „najświętszy z najświętszych”!
Istniała jednak zwyczajowa forma językowa podkreślania „naj” poprzez powtarzanie! Trzykrotne powtórzenie oznacza – „ w najwyższym stopniu”.
Tyczy się to formy przekazu w danym języku, podkreślającej najwyższy stopień świętości Boga Ojca a nie opisu „istoty bytu Boga”!

Co na ten temat piszą trynitarze?

Co ciekawe świadoma jest tego większość trynitarzy, zobacz poniższy cytat:

„Lecz z jakiego powodu pojawia się trzykrotne powtórzenie „święty, święty, święty” (w Teologii nazywanym „trisagionem”)? Trzykrotne powtórzenie imienia czy wyrażenia było dość popularną praktyką wśród Żydów. W Księdze Jeremiasza 7.4, Żydzi przedstawieni przez proroka trzykrotnie wymawiają: „Świątynia Pańska”, wyrażając tym samym mocne przekonanie co do swojego uwielbienia, mimo iż było to obłudne i nieszczere. [co ciekawe świątynia była jedna i nie chodziło o objawienie faktu, iż są trzy świątynie] Księga Jeremiasza 22.29, Księga Ezechiela 21.27 oraz 1 Księga Samuela 18.23 zawiera podobne, trzykrotne wyrażenia. Zatem, gdy aniołowie zebrani wokół tronu Bożego wołają do siebie, „Święty, święty, święty”, okazują tym samym siłę i pasję związaną z prawdą wielkiego, świętego Boga, co w sposób charakterystyczny wyraża jego majestat i dostojeństwo!”

(cytat z trynitarnego, protestanckiego źródła  internetowego – „gotquestions.org” , tekst w nawiasach [ ] – nasz)

Dlaczego więc część trynitarzy próbuje bazować na braku rzetelnej wiedzy wielu chrześcijan? Dlaczego próbuje się wmówić im, że Izajasza 6:3 – to dowód na istnienie Trójcy?
Mówiąc jak najprościej: Z BRAKU JAKICHKOLWIEK INNYCH MOCNYCH ARGUMENTÓW BIBLIJNYCH POŚWIADCZAJĄCYCH ATANAZJAŃSKIE WYZNANIE WIARY!
Jest to apogeum osiągnięć rzekomo chrześcijańskiej apologetyki w wykonaniu trynitarzy!

Podsumowanie

W świetle Biblii omawiany tekst z Izajasza tyczy tylko jednej osoby- Boga Ojca czyli JHWH. W zgodzie z językiem hebrajskim podkreśla on fakt najwyższej świętości Boga Ojca.

Właściwie w swej wymowie zaprzecza atanazjańskiemu wyznaniu wiary, bo skoro jedynie BÓG OJCIEC jest „NAJŚWIĘTSZYM” i „NAJWYŻSZYM” Bogiem, to definicja Trójcy Świętej jest wyraźnie sprzeczna z Biblią!

Tak więc tekst z Izajasza 6:3 (poniżej z kodami Stronga) nie może być traktowany nawet jako poszlaka w argumentowaniu nie biblijnej nauki o „równości mocy i odwieczności osób Trójcy Świętej”!

Izajasza 6:3

 

Subscribe
Powiadom o

13 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Didymus Zelota
1 października 2023 10:53

Dziękuję za to, że objawiacie prawdę o jednym prawdziwym Bogu ojcu .pojawiłem się tu bardzo nie dawno na Tiktoku Didymus Zelota głoszę prawdę o imieniu Boga ojca i syna Bożego Jezusa Chrystusa oraz prawie Bożym Bóg mnie całe życie uczył i ćwiczył, karcił i chłostał po to abym był gotów pokazać prawdę o Bogu ojcu i jego synu za to wam dziękuję bo często jestem na waszej stronie. Didymus Zelota gorliwy sługa Boga i Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam

Mateusz
11 października 2022 08:48

Iz 6:1: “W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię.” J 12:36-42: “Dopóki macie światłość, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. Gdy Jezus to powiedział, odszedł i ukrył się przed nimi. A choć tak wiele cudów uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w niego; Aby się wypełniło słowo, które powiedział prorok Izajasz: Panie, któż uwierzył naszemu głoszeniu? I komu ramię Pańskie zostało objawione? Dlatego nie mogli… Czytaj więcej »

makinero
14 listopada 2021 12:30

Wiemy, że Ojciec jest Święty, duch jest święty, ale czy w Biblii znajdziemy cokolwiek gdzie mówi się, że Syn jest święty?? ?

zefir
6 maja 2021 23:08

.
Dla porównania:
“Dlatego prawdziwy Pan, JHWH, Bóg Zastępów,”
Gdybyś tu manipulował, to różnie by było.
“Dlatego prawdziwy JHWH, JHWH, JHWH Zastępów,” Użyłbyś 3 razy tetragram (potórzenia), skoro występuje dwa tytuły i imię..?

(Izajasza 1:24)
(Obj. 4:8) „Święty, święty, święty jest Bóg [JHWH], Wszechmocny.

Ostatnio edytowane 3 lat temu by zefir
zefir
3 maja 2021 14:54

Zacytowałeś wg katolickieh Biblii Izajasza 6:3, w której usunięto tytułu “Bóg” a w pismach hebrajskich ten tytuł występuje!

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły