Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

W księdze Izajasza 6:3 możemy przeczytać  wg katolickiej Biblii Poznańskiej.

„I wołał jeden do drugiego: – Święty, Święty, Święty Pan, Jahwe Zastępów! Ziemia cała pełna jest chwały Jego!”

Trynitarze czasami występujący zwrot po trzykroć „Święty”, próbują wykorzystać jako „argument na istnienie Trójcy Świętej”.

Czy jednak jest to mocny, rozsądny, oparty na nauce Pisma Świętego argument, czy też desperacko szukana poszlaka mająca potwierdzić podobno „fundamentalną naukę chrześcijaństwa”?
Z logicznego i biblijnego punktu widzenia można by było ten werset uznać jako „poszlakowy argument” gdyby takie po trzykroć Święty słowa, odnosiłyby się również do Syna Bożego oraz Ducha Świętego. Niczego jednak takiego w Piśmie Świętym nie znajdziemy!

Zadajmy też drugie pytanie: Czy przed III wiekiem n.e. którykolwiek z wiernych sług Boga traktował ten werset jako „objawienie” nowości tyczących bytu czy osobowości Boga w stosunku do tekstu z Powtórzonego Prawa 6:4 ( jeden, jedyny Bóg Jahwe). Czy na przykład jakikolwiek Izraelita uważał, że tekst z Izajasza 6:3 cokolwiek zmienia w rozumieniu Powtórzonego Prawa 6:4? (np. Nagle zaczęto się zastanawiać nad „TROISTOŚCIĄ” Boga lub tym czy aby nie jest Trójcą!??)
Nic takiego nikt nigdy nawet nie sugerował.

W Piśmie Świętym zwrot ten użyto dwa razy (Izajasza 6:3 oraz Apokalipsa 4:8) TYLKO  w odniesieniu do Boga  JAHWE (Boga Ojca)!
Słowo „święty” ma różne odcienie w swym znaczeniu (hebr. qodesz lub kodesz znaczy oddzielony) i może oznaczać czystość, nieskazitelność czy brak skalania złem. Biblia zawiera zachęty do tego aby nawet niedoskonali ludzie dążyli do świętości – (zobacz Wyjścia 22:31, Efezjan 1:4). Święci zapewne w większej mierze niż niedoskonali ludzie są też wierni Bogu aniołowie, zobacz np. Dzieje Apostolskie 10:22.

Jak więc na tym tle podkreślić świętość Boga Ojca?

W języku hebrajskim nie ma formy „najświętszy ze świętych” lub „najświętszy z najświętszych”!!!
Istniała jednak zwyczajowa forma językowa podkreślania „naj” poprzez powtarzanie! Trzykrotne powtórzenie oznacza – „ w najwyższym stopniu”.
Tyczy się to formy przekazu w danym języku, podkreślającej najwyższy stopień świętości Boga Ojca a nie opisu „istoty bytu Boga”!!!
Co ciekawe świadoma jest tego większość trynitarzy, zobacz poniższy cytat:

„Lecz z jakiego powodu pojawia się trzykrotne powtórzenie „święty, święty, święty” (w Teologii nazywanym „trisagionem”)? Trzykrotne powtórzenie imienia czy wyrażenia było dość popularną praktyką wśród Żydów. W Księdze Jeremiasza 7.4, Żydzi przedstawieni przez proroka trzykrotnie wymawiają: „Świątynia Pańska”, wyrażając tym samym mocne przekonanie co do swojego uwielbienia, mimo iż było to obłudne i nieszczere. [co ciekawe świątynia była jedna i nie chodziło o objawienie faktu, iż są trzy świątynie] Księga Jeremiasza 22.29, Księga Ezechiela 21.27 oraz 1 Księga Samuela 18.23 zawiera podobne, trzykrotne wyrażenia. Zatem, gdy aniołowie zebrani wokół tronu Bożego wołają do siebie, „Święty, święty, święty”, okazują tym samym siłę i pasję związaną z prawdą wielkiego, świętego Boga, co w sposób charakterystyczny wyraża jego majestat i dostojeństwo!”

(cytat z trynitarnego, protestanckiego źródła  internetowego – „gotquestions.org” , tekst w nawiasach [ ] – nasz)

Dlaczego więc część trynitarzy próbuje bazować na braku rzetelnej wiedzy wielu chrześcijan i próbuje wmówić im, że Izajasza 6:3 – to dowód na istnienie Trójcy?
Mówiąc jak najprościej : Z BRAKU JAKICHKOLWIEK INNYCH MOCNYCH ARGUMENTÓW BIBLIJNYCH POŚWIADCZAJĄCYCH ATANAZJAŃSKIE WYZNANIE WIARY!!!
Jest to apogeum osiągnięć rzekomo chrześcijańskiej apologetyki w wykonaniu trynitarzy!
Podsumowując w świetle Biblii omawiany tekst z Izajasza tyczy tylko jednej osoby- Boga Ojca czyli Jahwe, w zgodzie z językiem hebrajskim podkreśla fakt najwyższej świętości Boga Ojca. Właściwie w swej wymowie zaprzecza atanazjańskiemu wyznaniu wiary, bo skoro jedynie BÓG OJCIEC jest „NAJŚWIĘTRZYM” i „NAJWYŻSZYM” Bogiem, to definicja Trójcy Świętej jest wyraźnie sprzeczna z Biblią!

Tak więc tekst z Izajasza 6:3 nie może być traktowany nawet jako poszlaka w argumentowaniu nie biblijnej nauki o „ równości mocy i odwieczności osób Trójcy Świętej”!

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Zapraszamy na stronę:
    Nowe posty