Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Czym jest Teofania

Zacznijmy na początku, od wyjaśnienia znaczenia słowa „TEOFANIA”. Słownikowo, teofania to: „ akt objawienia się bóstwa (bezpośrednio lub pośrednio przez kogoś) ludziom w widzialnej postaci”.

Przykładem może być tutaj fragment z  Księgi Wyjścia  3:2-16 (BW) gdzie czytamy:

„Wtem ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu; i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. … A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do was!”

Trynitarianie oraz wierzący w „Jedność Bóstwa” nagminnie wykorzystują biblijne opisy teofanii, jako rzekome argumenty poświadczające ich wierzenia, pomijając przy tym wersety mówiące chociażby o tym, że Boga nikt nigdy nie widział.

Rozmawiając z trynitarzami o opisanym w Wyjścia 3: 2-16 akcie teofanii, który przeżył Mojżesz przy „gorejącym krzaku” – częstokroć twierdzą, że: „tylko na początku zjawił się anioł, ale później to sam Bóg przemawiał do Mojżesza. Któż inny mógłby się wypowiadać w taki sposób jak nie tylko i wyłącznie sam Bóg?”. Czy jest to zgodne z prawdą?

W spisanej pod natchnieniem Ducha Świętego księdze Dziejów Apostolskich 7:35 (BW),  czytamy wyjaśnienie, że od początku do końca ten akt teofanii Boga, dokonał z bożego upoważnienia ANIOŁ!

„Tego Mojżesza, którego się zaparli, mówiąc: Kto cię ustanowił przełożonym i sędzią? – tego posłał Bóg jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem anioła, który mu się ukazał w krzaku.”

Zatem to anioł wypowiadał się w taki sposób jakby przemawiał i dawał nakazy Mojżeszowi sam Bóg!
To za pośrednictwem tego anioła, Bóg dokonał aktu teofanii!

Uzmysłowienie sobie tego, że poprzez zaszczyt reprezentowania Boga w akcie teofanii, wspomniany anioł nie stawał się „RÓWNY BOGU w mocy i odwieczności” – jest dla nas kluczem w zrozumieniu opisów aktów teofanii, w której uczestniczył Pan Jezus, czy rzekoma osoba Ducha Świętego.

Trynitarze w oparciu o takie opisy ewangeliczne o Jezusie jak Jana 14:7-11, lub o Duchu Świętym jak w Efezjan 4:30, chcą wmówić innym, że jest to dowód na Trójcę lub na „RÓWNOŚĆ co do mocy, majestatu i odwieczności Jezusa Chrystusa lub Ducha Świętego z Bogiem Ojcem”.

W bieżącym wpisie, koncentrujemy się jednak na samym fakcie biblijnych aktów teofanii dokonanych przez wybranych pośredników.
Warto wspomnieć, że w Biblii odnajdziemy również inne akty teofanii jak dla przykładu ta opisana w Sędziów 13:1-21 gdzie w wersecie 3 czytamy:

„Kobiecie tej ukazał się anioł Pański i rzekł do niej: Oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna.”

Czy anioł mówił sam od siebie? Nie . Manoachowi i jego żonie ukazuje się anioł Pana (JAHWE) przemawiający w imieniu Boga tak jakby mówił sam Bóg?
Czy w związku z tym ten, anioł stawał się  „równym Bogu”, gdyż wypowiada się jakby przemawiał sam Bóg?
Jeśli uznamy, że NIE – to dlaczego w oparciu o podobne opisy teofanii związane z Panem Jezusem czy Duchem Świętym trynitarze wyciągają inne, rzekomo potwierdzające atanazjańskie wyznanie wnioski?

Czy nie wynika to z faktu, że podczas czytania Pisma Świętego wyznawcy Trójcy patrzą przez okulary trynitaryzmu, tak aby w Słowie Bożym doszukiwać się na siłę tego czego tam nie ma?

Potwierdzeniem teofanii Boga w danym miejscu była też przez długi czas „szekina” (pisaliśmy o tym w jednym z wcześniejszych komentarzy na blogu – zob. Duch Święty a Szekina)

Warto podkreślić, że szekina nie ma oddzielnej od Boga osobowości, a jednak była wielokrotnie narzędziem Bożej teofanii względem człowieka.
Podobne akty teofanii znajdujemy w opisach Ducha Świętego, który mówi czy jest zasmucony. Duch Święty to jednak nie odrębna osoba, ale przejaw mocy i działania samego Boga.

Podsumowując: trynitarze świadomie pomijają w swej argumentacji biblijne opisy teofanii Boga oraz wnioski wynikające z tych opisów.

Robią tak, ponieważ burzy to, ich naciąganą argumentacje jakoby akty teofanii Boga dokonane poprzez Pana Jezusa lub Ducha Świętego miałyby stanowić dowód na istnienie Trójcy Świętej.
Z Biblii wyraźnie wynika, że Bóg może dokonać aktu teofanii posługując się: aniołem, Szekiną, Duchem Świętym, czy też Panem Jezusem.
Nie oznacza to jednak faktu jakoby dostępujący tego zaszczytu „reprezentowania Boga” stawali się dzięki temu częścią lub też jakąś kolejną osobą Boga Wszechmocnego!
Mamy nadzieję, że przypomnienie tych faktów biblijnych będzie dla wszystkich czytelników zalążkiem ciekawych rozważań biblijnych. Zachęcamy wszystkich do czytania Pisma Świętego bez z góry założonych tez (czyli m.in. bez okularów trynitaryzmu).
Modląc się o zrozumienie i Ducha Świętego odnajdziemy w Słowie Bożym odpowiedzi na swoje pytania oraz wątpliwości.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  1 komentarz: Teofania a Trójca Święta -Dzieje Apostolskie 7:35

  • Oto kolejny przykład teofanii ze Starego Testamentu: Rodzaju 32:25-31. Z kim więc „walczył Jakub” z aniołem czy z Bogiem? Czy faktu, iż Bóg dokonał aktu teofanii poprzez anioła – wyciągniesz wniosek, że anioł ten wchodzi w skład „wieloosobowego Boga” a może, że jest „równy co do mocy i odwieczności Bogu”??? Jeśli uznasz te sugestie za absurdalne to nie wyciągaj podobnych wniosków przy innych aktach teofanii opisanych w Biblii!!!

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty