Co Pismo Święte mówi o Trójcy Świętej
Zapraszamy również na stronę antytrynitarianie.pl

Hebrajczyków 1:1-12 jako argument za Trójcą?

Trójca czy zasada „przedstawicielstwa” ?

W liście do Hebrajczyków 1:10-11 (BW) czytamy:

“Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, I niebiosa są dziełem rąk twoich;  One przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się, “

O czym mówi ten fragment Pisma? Ogólnie zgodnie z kontekstem podkreśla on wyższość Pana Jezusa nad aniołami.

Jaki byłby zatem sens udowadnianie wyższości Jezusa ponad aniołami jeżeli pisarz uważa, że Bóg ST to Jezus?

Pomyślmy, dlaczego cytaty ze Starego Testamentu (tyczące Boga JHWH) w wersetach 10-11, zostały odniesione w tym fragmencie do Pana Jezusa? Czyż nie dowodzi to istnienia Trójcy Świętej, argumentują trynitarze?
Odpowiadamy, że nie.
Po pierwsze tekst ten dotyczy DWÓCH a nie TRZECH osób, czego wymagałoby potwierdzenie dogmatu trynitaryzmu!

Po drugie. Jeżeli przyjmiemy argumentację trynitarną musieliby zacząć wierzyć w potępione przez nich samych nauki: modalizm czy sabelianizm. Te nauki mówiące, że Jahwe to Jezus zostały uznane przez trynitarne chrześcijaństwo jako wielkie herezje, które wymuszają ekskomunikę z wspólnoty kościoła osób je głoszących!

Dlatego bardzo dziwi to, że nie mając innych argumentów trynitaryzm chwyta się argumentacji sebeliańskiej, nie zważając na to, że głoszą herezję potępiona przez swój kościół.
Dlaczego zatem, czasami teksty biblijne ze Starego Testamentu, tyczące Boga Jahwe zostają odniesione (tak jak w Hebrajczyków 1:10-12) w Nowym Testamencie do Pana Jezusa?
Czyż nie jest to argument na „równość” Pana Jezusa z Bogiem Ojcem?

Szaliach

Trzeba na wstępie wyjaśnić, że w świadomości i kulturze Hebrajczyków zawsze żywa i istotna była zasada „przedstawicielstwa” nazywana SZALIAH.

Tak opisano ją w Encyklopedii Żydowskiej Religii:

Przedstawiciel danej osoby jest uważany za tą osobę (Ned.72B, Kidd.41b). Dlatego też każde działanie wykonane przez prawidłowo ustanowionego przedstawiciela jest uznawane tak samo jakby wykonywał je mocodawca…”

Oczywiście, nie oznacza to faktu jakoby przedstawiciel był tożsamy ze swym mocodawcą. Raczej, że działając w jego imieniu i z jego upoważnienia, może mówić lub czynić coś jakby czynił to mocodawca. Tak działa zasada przedstawicielstwa.

Widać taki sposób opisywania w wielu opisach biblijnych jak dla przykładu w Wyjścia 7:14-20 (BW)

“Dlatego tak mówi Pan: Po tym poznasz, żem Ja Pan: Oto Ja uderzę laską, którą mam w ręku, wody Nilu, a zamienią się w krew,
 I wyginą ryby w Nilu, i Nil zacznie cuchnąć, Egipcjanie zaś nie będą mogli pić wody z Nilu.
 Potem rzekł Pan do Mojżesza: Powiedz Aaronowi: Weź laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad wody Egiptu, nad jego rzeki, nad jego kanały i zalewy, i nad wszystkie jego zbiorniki wód, a zamienią się w krew, tak że krew będzie w całej ziemi egipskiej, a nawet w naczyniach drewnianych i kamiennych.

Porównując wersety 17 z 19 zauważymy, że gdybyśmy posługiwali się logiką i argumentacją trynitaryzmu, to można by było twierdzić, że Aaron stał się Bogiem, bo to on ostatecznie uderzył laską wody Nilu.

W liście do Hebrajczyków 1:1,2 czytamy wg Biblii Warszawskiej:

“Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.”

Zasada przedstawicielstwa

Wytłuszczenia w wersecie zwracają uwagę na porównanie: Bóg przemawiał dawniej przez proroków, a u kresu dni przemówił przez Syna. Jak widzimy, przemawia sam Bóg, ale jego słowa wypowiadają prorocy lub Jezus.

Nie oznacza to oczywiście, że ci prorocy są równi Jahwe. Podobnie jest z  prorokiem Jezusem “ustanowionym dziedzicem“! Jezus zgodnie, ze słowami z księgi Powtórzonego Prawa 18:18 (BW) był zapowiadany jako prorok a nie jako Bóg!

Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę.”

O kim jest tutaj mowa? Kto stał się prorokiem jak Mojżesz? W czyje usta Bóg miał włożyć SWOJE słowa? Odpowiedź znajdujemy w Dziejach Apostolskich 7:37 (BT)

„Ten właśnie Mojżesz powiedział do potomków Izraela: Proroka jak ja wzbudzi wam Bóg spośród braci waszych.”

Tym, który wkłada w usta Pana Jezusa swoje słowa, i rozkazuje Mu co ma mówić jest Bóg!

Czy to jednak oznaczało, że Jezus stał się rzekomą osobą Trójcy? Czy to mógł być dowód na to, że jest równy co do mocy i odwieczności z Bogiem Ojcem?
Omawiane tu myśli mają też związek z przywilejem otrzymywanym przez Boga aby Go reprezentować w pewnych aktach TEOFANII opisanych w Piśmie Świętym. Zobacz nasz komentarz na blogu w tym temacie tej zasady przedstawicielstwa: Czym jest teofania.

Pan Jezus  wielokrotnie korzystał z bożego pełnomocnictwa.
Jest też obdarzony jako jedyny tytułem Bożego DZIEDZICA oraz Jednorodzonego Syna Bożego! (Hebrajczyków 1:2)

Jest także wiernym “Sługą Jahwe”.

Sługa Jahwe

Biblia proroczo mówi o Nim jako o Słudze Jahwe o czym czytamy w Izajasza 42:1 czytamy:

” Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. „

Nie dziwi nas więc fakt, że działania, które podejmował Pan Jezus z upoważnienia swego Boga i Ojca można opisać jako działania Boga Jahwe. Nie dziwi nas też to, że Pan Jezus reprezentuje swego Boga i Ojca.

Na stronie Żydowskiego Instytutu Historycznego pod hasłem szali’ach napisano:

(hebr., posłaniec, wysłannik, emisariusz, reprezentant; jid. szelijech) – określenie, które miało dwa główne zakresy znaczeniowe, wynikające ze stwierdzenia zawartego w Talmudzie (traktat B(e)rachot 5,5), że „przedstawiciel człowieka jest jak on sam“.

List do Hebrajczyków pisany był do osób doskonale znających i rozumiejących zasadę „Przedstawicielstwa” czyli  SZALIACH.

Chrześcijańscy Żydzi doskonale rozumieli dlaczego opisy ze Starego Testamentu działań Boga Jahwe zostały w Nowym Testamencie odniesione do niego.

Co ciekawe nie ma śladu jakoby ten fragment popchnął tych Judeo-chrześcijan (z pierwszego wieku naszej ery) na ścieżki doktryn: Jedności Bóstwa czy też Trójcy Świętej. Stało się to dopiero wieki po apostołach i pierwszych chrześcijanach!

Jezus wyższy od aniołów

Druga ważna myśl przecząca argumentom trynitarnym wynika z faktu, udowadniania przez autora listu do Hebrajczyków wyższości Syna Bożego nad aniołami.

Pan Jezus jest bez wątpienia potężniejszy i otoczony większą chwałą niż aniołowie. Potężniejszy nawet od tych, którzy mieli przywilej reprezentowania Boga w ramach zasady „SZALIAH”.  Jest to główna myśl pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków!

Załóżmy jednak, że Pan Jezus jest równym co do mocy i rangi częścią Trójcy. Jaki byłby wówczas sens argumentowania, że jest chwalebniejszy od aniołów?

Byłby to fakt oczywisty dla wszystkich wierzących w Jezusa jako drugą osobę rzekomej Trójcy. Skoro jednak taka argumentacja pojawiła się jednak w Biblii, to jest to dowód na to, że Pana Jezusa wielu traktowało jako niższego od aniołów, i taką wyższość trzeba było uzasadniać.

Co  ważne o Trójcy nikt wtedy nawet nie myślał.

Osoby, które czułyby pewien niedosyt związany z omówieniem Hebrajczyków 1:10-12 w kontekście nauki o Jedności Bóstwa zapraszamy do materiałów na ten temat zawartych na naszej stronie oraz do innych komentarzy związanych z tym tematem poruszonych na blogu antytrynitarzy. Zobacz: Jedność Bóstwa.

Mamy nadzieję, że powyższy komentarz spełnił życzenia naszych czytelników odnośnie 1 rozdziału listu do Hebrajczyków. Zachęcamy do podsyłania nam sugestii  lub też konkretnych pytań.

Subscribe
Powiadom o

17 komentarzy
Od najnowszych
Od najstarszych
Inline Feedbacks
Wyświetl wszystkie komentarze
Robert
23 lutego 2023 19:27

Na pewno zdziwić może okoliczność, że o tym, przez którego w dniach ostatecznych [mesjańskich] przemówił sam theos, stał się większym od aniołów. I o nim czytamy jako synu, do którego sam stworzyciel zwraca się: “Tyś panie od początku osadził ziemie…” itd. I mamy tu zacytowany Ps.102:26nn I w psalmie czytamy o modliwtie trapionego, który wypowiada się przed Jahwe. Jak czytamy w wer.2: “Jahwe, słuchaj modlitwy mojej”. I w wer. “Ty niegdyś założyłeś ziemię…” itd. I w Heb. autor tych słów… Czytaj więcej »

Samson
7 stycznia 2022 23:36

Witam serdecznie. Czytam po jakimś czasie znów ten artykuł z pewnych względów i swój komentarz, który kiedyś tu dałem. W trakcie czytania i sprawdzania w dostępnych mi wydaniach interlineranych (niestety tylko dwóch) zauważyłem ciekawą rzecz moim skromnym zdaniem, choć może nie nową, ale warto na nią zwrócić uwagę (jeśli gdzieś o tym było w artykułach już, to z góry przepraszam, jeszcze wszystkich nie przeczytałem). Chodzi dokładnie o fragment Hbr 1: 9, ten który poruszałem w moim komentarzu wcześniejszym. Kiedy zobaczyłem… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 2 lat temu by Samson
makinero
21 października 2021 08:35

Czy Jezus jest współrówny z ‘YHVH Panem'(Ps 8:1), Psalm 8:5 “Nie wydaje mi się. “I uczyniłeś go niewiele mniejszym od podobnych do Boga, a potem ukoronowałeś go chwałą i wspaniałością”.
Co ciekawe musi być inna oddzielna osoba, która może uczynić Jezusa “mniejszym”. To “ta osoba” może go (syna) umniejszyć i wywyższyć.

1antyk
26 lipca 2021 05:42

Tym, który wkłada w usta Pana Jezusa swoje słowa, i rozkazuje Mu co ma mówić jest Bóg! Niekoniecznie. Co mówi pismo?: “30 Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.” Tu wygląda tak jakby faktycznie był “niewolnikiem” jednak i tu wskazuje, że ma swoją wolę. “(18) Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać… Czytaj więcej »

Ostatnio edytowane 2 lat temu by 1antyk
Samson
2 maja 2021 17:51

Przepraszam za pominięcie w moim komentarzu Józefa, który pytał m. in. właśnie o fragment Hebrajczyków 1: 8 – 12.

Bol p
2 maja 2021 15:30

Dziękujemy Samsonie za ciekawy i dający do myślenia komentarz. Zachęcamy do pisania kolejnych komentarzy z dodatkową argumentacją , poszerzającą zakres komentowanego artykułu. Pozdrawiam i życzę Ci wielu błogosławieństw.

Samson
2 maja 2021 14:41

Witam serdecznie. Chciałbym Robercie jeszcze też tu dodać swoją mała “cegiełkę” do tego tematu. Ponieważ pamiętając o tym, co powiedział słusznie Bolp, iż w tekstach starożytnych papirusów nie było małych i wielkich liter czy np. interpunkcji, pozwolę sobie na mały eksperyment, żeby coś unaocznić. Przytoczę jako przykład fragment 1 rozdziału Hebrajczyków 5 – 9 w dwóch wersjach, druga będzie z małą moja zmianą, tylko dla potrzeb argumentacji: 1) “O synu jednak: Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, a berłem… Czytaj więcej »

Robert
12 listopada 2020 18:00

Uznaję wiekszość waszych wywodów za zasadne. I w polemikach z trynitarzami, chętnie szukam u swas pomocy.

Józef
26 czerwca 2020 20:12

Jak zrozumieć Hebr.1.8-12. Również List Jana 1.5:20, jak również Ew.Jana 20:28- we wszystkich tych wierszach użyte słowo Bóg z dużej litery. Prosze o wyjaśnienie tych wierszy.

przemek
Editor
3 grudnia 2019 18:52

Brawo za żelazną logikę i argument, że skoro zdaniem trynitarzy – pierwsi chrześcijanie wierzyli w Trójcę Świętą oraz w to, że Pan Jezus jest rzekomo “Bogiem równym Bogu Ojcu” to cała argumentacja biblijna z pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków byłaby bez sensu. Bo jakże trzeba by było przekonywać pierwszych chrześcijan, że “Bóg równy Bogu Ojcu” jest naprawdę “wyższy od aniołów”!??? Przy założeniach trynitaryzmu to przecież oczywisty pewnik, który rozumie nawet dziecko. Wyraźnie coś tu nie gra w konfrontacji biblijnej argumentacji… Czytaj więcej »

Najchętniej czytane:
Wybierz interesujący cię werset
Prenumeruj
Bądź na bieżąco z nowościami
Nowe artykuły