Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omówione wersety
Najchętniej czytane:

Wypowiedzi  Pana  Jezusa przeczą nauce o Trójcy Świętej!

 

By się o tym przekonać zastanów się nad poniższymi cytatami z Pisma Świętego. Zacznijmy od Marka 10:18 wg. BT

Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.

Czy byłoby to normalne, że będąc Bogiem Jezus wypowiada takie słowa? Jeżeli uznajemy Jezusa za Boga to jest to fałszywa skromność, która Bogu nie przystoi. Jezus będący Bogiem nie mógłby wyrzec tych słów. Nawet zakładając, że był tu na ziemi to i tak był częścią DOBREGO BOGA!  W przekładzie Biblii Warszawskiej czytamy jeszcze dobitniej „A Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym ? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. „. Czy Jezus poparł takimi słowami dogmat o Bogu w trzech osobach osadźcie sami. Moim skromnym zdaniem gdyby Pan Jezus był „ drugą  osobą  Trój-jedynego Boga” nie wypowiedział by tych słów nie chcąc wprowadzać słuchaczy w mylny osąd, że nie jest Bogiem.

Kolejny werset pochodzi z ewangelii Jana 5:43-44 (wg. BW)

Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem ?

Czy Jezus Bóg, domniemana druga osoba Boga mogłaby coś takiego wyrzec? Czy  będąc Bogiem Jezus nie przyszedłby we własnym imieniu? A przecież wyraźnie temu zaprzecza i mówi, że przyszedł w imieniu swego Ojca!

I jeszcze jedna wypowiedź z Jana 8:17-18 wg. BT.

 „Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał.”

Czy będąc JEDNYM Bogiem z Ojcem można mówić o świadectwie dwóch osób. Zakładając Trójcę czyż Jezus nie powinien uwzględnić w tej wypowiedzi także Ducha Świętego tym bardziej, że wcześniej w wersecie 16 powiedział „Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał” . Czy i w tym miejscy nie powinna być zwrócona uwaga na rzekoma trzecią osobę Boga?

A co powiemy o nazwaniu Jezusa synem człowieczym? W Mateusza 17:9 czytamy (BT)

„A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.”

Jezus wielokrotnie używał takiego określenia w stosunku do swojej osoby np. w Mateusza 12:40,  26:24 czy Jana  9:35-37. Czy Boga można nazwać Synem Człowieczym? Przeczytajmy 4 Mojżeszową  23:19 (BW)

Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa. Ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, I mówi, a nie spełnia?

Gdybyśmy założyli, że Bóg się zmaterializował stając się Synem Człowieczym musielibyśmy przyjąć, że w tym czasie w niebie istniała „DWÓJCA”. Pomijam tu pytanie jakie każdy powinien sobie zadać. Czy STWÓRCA pozwoliłby się policzkować i opluwać przez swoje stworzenia?

Nie próbujmy zatem przekręcać wypowiedzi naszego Zbawiciela ale pokornie uznajmy, że Jego słowo jest prawdą!

Warto porównać te wypowiedzi Pana Jezusa z definicją „atanazjańskiego wyznania wiary” i wyciągnąć właściwe  wnioski.

 

 

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    Zapraszamy na stronę:
    Nowe posty