Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omówione wersety
Najchętniej czytane:

W Dziejach Apostolskich 7: 59-60 czytamy o modlitwie Szczepana (BT):

 

„Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego!”

 

Trynitarianie próbują w oparciu o te myśli budować taką argumentację:

 

Skoro Szczepan modli się do Pana Jezusa, to dowodzi to „ równości  co do mocy„ Syna Bożego i Boga Ojca. Nic jednak takiego nie wynika z tego wersetu. Czy powinno nas dziwić , że widząc „Syna Człowieczego po prawicy  Boga” – Szczepan zwrócił się do Niego jako do wyznaczonego przez Boga  „ p o ś r e d n i k a” w kontaktach między Bogiem a ludźmi?

Fakt  ten nie tylko nie dowodzi „ równości” Jezusa z Bogiem Ojcem ale wręcz podkreśla biblijne różnice między Bogiem  a Synem Bożym biorąc pod uwagę  kwestię pośrednictwa Jezusa! Pamiętajmy o tym, że zadanie „pośrednika”  i „ zbawiciela”  w świetle Pisma Świętego dotyczy   t y l ko  Pana Jezusa! ( Dzieje Ap. 4:12 )

 

Zastanawia natomiast fakt, że w tej wizji nie było trzeciej osoby Boga czyli Ducha Świętego! Szczepan ujrzał w wizji  obok  Boga tylko Pana Jezusa. W Dziejach apostolskich 7:55-56 czytamy wg. BT.

„A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga.  I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga .

Gdzie jest  w wizji ukazany Duch Święty lub chociażby trzeci  tron?

Jak wiemy Boga nikt nigdy nie widział i w tym sprawozdaniu Szczepan ujrzał tylko chwałę Boga. Dlaczego jednak zobaczył Jezusa? Dlaczego Jezus jest po prawicy Boga a nie Ojca? Zakładać, że jest Bogiem w Trójcy to takie stwierdzenie pozbawione sensu!

Jak widać po raz kolejny trynitarze próbując udowodnić istnienie Trójcy mówią  o  dwóch  a  NIE  TRZECH  osobach a podawane wersety wręcz świadczą przeciwko im.
Warto zastanowić się też nad tym, czy można znaleźć w Biblii np. modlitwę do Ducha Świętego? Czyżby pierwsi chrześcijanie nie modlili się to trzeciej osoby Boga?

 

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    Zapraszamy na stronę:
    Nowe posty