Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omówione wersety
Najchętniej czytane:

Czy zrodzenie nie jest  początkiem odrębnego bytu?

Trynitarianie często powołują się na nieliczne fragmenty biblijne opisujące preegzystencję Pana Jezusa oraz Jego relacje łączące Go z Bogiem Ojcem.

Dziwnym trafem pomijają przy tym jeden z piękniejszych i dłuższych opisów tych relacji zawarty w Psalmie 2! Dlaczego tak postępują?

Najprościej mówiąc dlatego, że ten fragment Biblii wielokrotnie podważa definicję trynitarnego dogmatu. Zobaczmy ten Psalm wg. BT (pogrubienie nasze)

1  Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły?
2  Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi:
3  Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!
4  Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa,
5  a wtedy mówi do nich w swoim gniewie i w swej zapalczywości ich trwoży:
6  Przecież Ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej.
7  Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem.
8  Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi.
9  Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz.
10  A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi!
11  Służcie Panu z bojaźnią
12  i Jego nogi ze drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki.

Psalm 2 jest podkreśleniem tego, iż jednorodzony syn Boga jest Mesjaszem, mającym panować jako król ustanowiony przez Ojca. Nie ma tu ani słowa, czy myśli o tym jakoby Jezus przed przyjściem na ziemię jako odkupiciel ludzkości miał być drugą osobą „ trój-jedynego Boga”.

Szczególnie dotkliwym ciosem dla nauki o Trójcy (współodwieczności osób) jest werset 7. Podkreślono w nim, że w bardzo odległej przeszłości był taki dzień gdy Bóg Ojciec (JAHWE ) powołał do istnienia „zrodził” odrębny byt – swego jednorodzonego syna”. Trynitarne twierdzenie o równej współodwieczności Ojca i Syna jest kłamstwem i absurdem zarówno w świetle Pisma Świętego jak i logiki!

Z Psalmu 2:7 wynika, że Bóg Ojciec przybliżając nam poprzez Biblię relacje łączące GO z Jezusem, posługuje się zrozumiałym dla każdego z nas przykładem relacji między Ojcem a Synem  a NIE BRAĆMI , np. „trojaczkami” – jak zapewne byłoby w przypadku istnienia Trójcy!

O wyraźnym rozróżnieniu dwóch odrębnych bytów Ojca i Syna przekonuje nas też sposób w jaki na omawiany tu tekst powołano się w liście do Hebrajczyków 5:5

„Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale /uczynił to/ Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, jam Cię dziś zrodził” BT

„Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, Dzisiaj zrodziłem ciebie” BW 

Czy będąc jednym Bogiem w Trójcy Jezus nie sam sobie nadał by taki tytuł? A jak w kontekście stwierdzenia „Ojciec i Syn” brzmi sformułowanie „Dzisiaj zrodziłem ciebie„?

Podsumowując : Syn  nie jest współwieczny z Ojcem a zatem trynitarna nauka o współwieczności boskich osób Trójcy Świętej jest sprzeczna z Biblią!  Jezus został powołany do istnienia bez względu jak to nazwiemy zrodzony czy stworzony musiał istnieć taki czas, w którym Syna Bożego nie było!

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  7 komentarze: Zrodzenie Jezusa – Psalm 2:7 i Hebrajczyków 5:5

  • Witam od dłuższego czasu zastanawiam się na doktryną trójcy, pewnym częstym argumentem trynitarian są list „Do Diogneta” i list za chrześcijanami z czego pierwszy jest z drugiego wieku i raczej popiera doktrynę trójcy a był napisany wcześniej niż sobór w Nicei.
   Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością na odpowiedź.

   • Panie Bartłomieju
    Moim skromnym zdaniem, wszystko co nie jest natchnione jest tylko komentarzem, lub „ludzkim” rozważaniem. Nie można na podstawie późniejszych zapisków udowadniać to czego w Biblii nie znajdujemy.
    Jak Pan zapewne wie, Żydzi nie czcili Boga w trzech osobach ale całą cześć okazywali JHWH jako jedynemu Bogu. Jeżeli miała by nastąpić tak radykalna zmiana to „wielokrotnie” powinno się taką naukę znajdować w ewangeliach a później w listach apostolskich. Byłaby to całkowita zmiana wierzeń narodu wybranego. Paweł by zapewne wielokrotnie tłumaczył to nowe wierzenie, ale nic takiego nie znajdujemy w Piśmie Świętym.
    Czy tak ważną naukę mieli by objaśniać dopiero pisarze wczesnochrześcijańscy a nie sam Pan Jezus i apostołowie – proszę samemu to rozważyć.

  • Podam to na przykładzie Hermeneutyki Biblijnej, przy której nauce jest to jeden z podstawowych, najprostszych i pierwszych przykładów:

   „Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej.
   Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem.” (Ps. 2:6-7)

   Pytanie: Co oznacza wyrażenie „(…) Dziś cię zrodziłem”?

   „I my zwiastujemy wam dobrą nowinę. Tę obietnicę, którą dał ojcom, Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim: Synem moim jesteś, Dzisiaj cię zrodziłem.” (Dz. 13:32-33)

   Odpowiedz: „Dzisiaj cię zrodziłem” oznacza spełnienie proroctwa przez „wzbudzenie nam Jezusa”.

   To wszystko

   • Rzeczywiście można taki wyciągnąć wniosek jak Pan napisał. Tekst z Dziejów, Paweł odniósł do wzbudzenia Jezusa, co dobrze ilustruje poniższy przekład:
    (NT-Wp v.1.1) spełnił Bóg wobec nas, ich dzieci, przywracając Jezusa do życia, zgodnie z tym, co zostało napisane w Psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, ja dzisiaj dałem ci życie.
    Czy przyjęcie takiego twierdzenia wyklucza jednak, że Jezus został zrodzony również Jako Syn Boży w chwili poczęcia?
    W Łuk. 1:32 czytamy ” I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym.”

    Można zatem również przyjąć, że fragment z Psalmu 2:7 odnosi się również do zrodzenia jakie pierwotnie nastąpiło w niebie. Jedno drugiego nie wyklucza a jest zgodnie z innymi fragmentami Pism jak np.:

    Psalm 110:1,3 (BWP)

    „Powiedział Pan do mojego Pana: Usiądź po mojej prawej stronie, a ja Twoich wrogów położę jako podnóżek dla stóp Twoich. Twoje jest panowanie za dni mocy Twojej, gdy przyodziejesz się w święte, kosztowne szaty Twoje. Zrodziłem Cię przed najwcześniejszą jutrzenką, (na świat cię wydałem) jako pierwszą rosę.”

    Przypowieści 8:22-25.
    „Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł, z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata, Gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona.” (BW)

    Hebrajczyków 1:6
    ”I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat …”

    Objawienia 3:14 „początek stworzenia Bożego”

    Warto podkreślić że Paweł, ten werset z Psalmu 2:7 używa również w innym kontekście niż zmartwychwstanie. Proszę zwrócić uwagę na słowa z Hebrajczyków 5:5″

    „Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, Dzisiaj zrodziłem ciebie” BW
    Czy tutaj Paweł zwraca uwagę na zmartwychwstanie czy raczej kapłaństwo Jezusa?
    Jak wiemy Paweł w różnym kontekście korzystał z tych samych wersetów więc ta jedna wypowiedź nie może być rozstrzygająca.
    Analizując Psalm 2:7 bez wersetu z Dz. 13:32-33 nikt nie wyciągnie wniosku że chodzi o zmartwychwstanie czy jak to Paweł odniósł do Hebr. 5:5 arcykapłaństwo Jezusa.

  • Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że trafiłem na Waszą stronę. Bo niewielu ludzi tak wierzy. Całkowicie się zgadzam. Bo nawet wśród antytrynitarzy niewielu jest takich co nie wierzą w preegzystencję Pana Jezusa.
   Pozdrawiam serdecznie.
   Mieczysław

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty