Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omawiane wersety
Najchętniej czytane:

Z 1 listu do Tymoteusza 1:17 wynika pewien trudny dylemat trynitarny.

Przeczytajmy ten fragment:

A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała na wieki wieków! Amen.

Czy NIEŚMIERTELNY Bóg Wszechmocny (lub Jego druga osoba) mógł umrzeć?  Jeżeli odpowiadasz, że tak to rodzi się pytanie KTO złożył życie w ofierze za rodzaj ludzki?

Czytając całą Biblię , trudno zgodzić się z trynitarną koncepcją , że UMARŁ za nas NIEŚMIERTELNY Bóg wszechmocny w osobie Jezusa (drugiej osoby Trójcy)!

Czy NIEŚMIERTELNY może ponieść śmierć? Czy śmierć Jezusa nie przeczy dogmatowi o Trójcy?

Pismo Święte w proroczym obrazie ukazało miłość Boga Ojca do ludzkości poprzez przykład Abrahama, który z miłości do Boga był gotów dokonać największej ofiary oddania życia SWEGO SYNA : Izaaka. Abraham nie umierał sam , nie umierała też żadna jego „ inna część, czy osobowość”! Jego wielka ofiarność polegała na tym, że był gotów dla Boga oddać (nie siebie! ) ale to co miał najukochańszego i najcenniejszego – Swego jednorodzonego SYNA! Ten proroczy opis uwypukla miłość Boga Jahwe do ludzkości , który dla zbawienia ludzi gotowy był oddać w ofierze (nie siebie – NIEŚMIERTELNEGO , WSZECHMOCNEGO Boga ) ale to co miał najcenniejszego i najukochańszego – SWEGO JEDNORODZONEGO SYNA JEZUSA!

W ewangelii Jana 3:16 czytamy:

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Przykład ziemskiej rodziny i relacji Ojca i Syna uwypukla jeszcze bardziej tą biblijną myśl.

Trynitarne spojrzenie na ten temat poprzez niebiblijne filozofie „ zaciemnia” całą ewangelię! Gdyby Jezus był drugą osobą Trójcy, czyli NIEŚMIERTELNEGO Boga – to nie mógłby umrzeć za nas bo o Bogu Wszechmocnym napisano wyraźnie , że jest Nieśmiertelny!

Zobacz 1 Tymoteusza 1,17. To właśnie Ten nieśmiertelny wzbudził Jezusa z martwych ( Dzieje Ap.3:15 )!

Pomyślmy: Co przez te trzy dni (gdy Jezus był martwy) działo się z Trójcą? Stała się na ten czas „Dwójcą” (czy przestała istnieć ?).

Mówienie o dwóch naturach Jezusa i o tym, że „ w naturze duchowej – Boskiej” – istniał zawsze, w świetle 1 Piotra 3:18 jest kłamstwem.

Przecież Jezus po trzech dniach został wskrzeszony poprzez Boga Ojca „ w duchu” (tak więc w postaci duchowej nie istniał- też potrzebował zmartwychwstania !) .

Przemyśl to sam z Biblią w ręku.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  3 komentarze: Czy nieśmiertelny Bóg może umrzeć? – 1 Tymoteusza 1:17

  • Człowiek ma duszę nieśmiertelną – więc czy może umrzeć?

   • Proszę wskazać jeden werset mówiący o duszy nieśmiertelnej. Taka koncepcja wyklucza zmartwychwstanie, które staje się niepotrzebne, bo nie można z martwych powstać, nadal żyjąc w niebie z Bogiem. Poza tym zakładając duszę nieśmiertelną zarzucamy Bogu kłamstwo. W Rdz 3:3 czytamy bowiem „Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli„.

    Śmierć miała być karą za grzech. W Pana rozumieniu dzięki grzechowi Adam i Ewa otworzyli by ludziom drogę do nieba. Proszę sprawdzić co oznaczają w Piśmie słowa psyche oraz nefesz.

   • Wg. biblii np. gdańskiej – dusza to istota żywa, niekoniecznie człowiek.Oczywiście jest śmiertelna Ez 18:4.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty