Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omówione wersety
Najchętniej czytane:

Chciałbym, żeby czytelnik zastanowił się nad pewnym pytaniem. Czy NAJWYŻSZY może być „RÓWNY” mocą i majestatem z kimś innymi?

Niniejszy komentarz jest kontynuacją  tematu z wcześniejszego postu: „ Głową Chrystusa jest Bóg oparty o werset z   1Koryntian 11:3”.

W Daniela 7:13-14 (BW) czytamy

„I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim.  I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne.”

Z wyżej zacytowanego fragmentu wynika, że „Sędziwy” Bóg obdarzył Syna Człowieczego władzą i chwałą. Czy Jezus może być w tym kontekście równy swemu Ojcu, który jest najwyższy?

O Bogu jako Najwyższym ( a przecież nie chodzi tu o wzrost) czytamy w poniższych wersetach:

 

 • Rodzaju 14:20 (BT) „Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów! …” ,
 • 2 Samuela 22:14 (BT) „Pan odezwał się z nieba grzmotem: to głos swój dał słyszeć Najwyższy
 • Psalm  57:3 (BT) „Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który czyni mi dobro.

Podobne zwroty znajdziemy w: Psalmie 82:6, Treny 3:35,38, Łukasza 8:28
Przy tej okazji  w oparciu o Psalm 82:6 (BT) gdzie czytamy  „Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy – synami Najwyższego.” można postawić jeszcze inne pytanie:
Czyż nie dostrzegamy tu, że skoro mamy biblijny tytuł Boga JAHWE – NAJWYŻSZY, to jest to wyraźna sugestia … są też i inne istoty, które posiadają tytuł „ Bóg” ale nie są „równe” z Bogiem NAJWYŻSZYM!!!

Z  Biblii wynika, że wszyscy inni choćby mieli prawo być nazwani „ Bogami” są podlegli  Bogu NAJWYŻSZEMU!
Właśnie dlatego, iż Biblia uczy o Bogu Najwyższym to wspominanie o innych, którzy mają prawo do tytułu „ Bóg” – nie zmienia faktu, iż nauka biblijna to MONOTEIZM!

Niektórzy jednak podają na dowód równości Jezusa z Bogiem werset z Jana 5:18 (BW) twierdząc, że wyraźnie  jest tu mowa o równości Boga i Jezusa. Przeczytajmy te słowa:

„Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu.

Użycie tych słów nie jest jednak żadnym mocnym argumentem gdyż nie wypowiada ich Pan Jezus ale jego przeciwnicy. Jezus w następnym wersecie odpiera takie oskarżenie słowami „Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni”

Czy słowa te nie są zaprzeczeniem zarzucanych Jezusowi słów o równości z Ojcem? Jezus mówi, że SAM OD SIEBIE NIE MOŻE NIC CZYNIĆ a w końcowych słowach zwraca uwagę że jedynie naśladuje swego Ojca!

Pomimo, iż antytrynitarze dostrzegają fakt : Jezus posiada tytuł „ Bóg”! to pamiętają jednak o tym czego nie  chcą uznać trynitarianie.  NAJWYŻSZYM jest jedyny Bóg JAHWE a Jezus jest podległy „ swemu Bogu i Ojcu”!

Fakty te wyraźnie zaprzeczają dogmatowi o Trójcy Świętej!!!
Mamy nadzieję, że przemyślenie tekstów na które się powołujemy choćby w tym komentarzu pomoże również i Tobie to  dostrzec.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Zapraszamy na stronę:
  Nowe posty