Co Pismo Święte mówi oTrójcy Świętej
Prenumeruj nowe posty

Omówione wersety
Najchętniej czytane:

JEDNORODZONY a kwestia  trynitarnej   WSPÓŁODWIECZNOŚCI to temat tego postu.

Przypomnijmy na początek teksty, o których będziemy rozmawiali (cytaty wg, BT a pogrubienia nasze):

 

Jana 3:16 „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

Jana 3:18 ” Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.”

Jana 1:14 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Jana 1:18 Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.
Zacznijmy od przypomnienia, że tekst z Jana 3:16 jako argument antytrynitaryzmu omawialiśmy już częściowo na blogu w temacie „ Czy Bóg jest nieśmiertelny ?” podobnie jak tekst z Jana 1:18 częściowo omówiliśmy w komentarzu  tematu „Prawdziwy Bóg z 1 Jana 5:20″

Nie poruszaliśmy jednak wtedy argumentacji związanej z występującym w tych wersetach słowem „ jednorodzony” w stosunku do Pana Jezusa. Teraz skoncentrujemy się na tym znanym wszystkim czytelnikom Biblii określeniu Pana Jezusa. Uważamy, że przemyślenie tego co Biblia przekazuje nam w słowie „ jednorodzony” wyraźnie  zaprzecza atanazjańskiemu wyznaniu wiary w temacie „ współodwieczności  Syna Bożego  równej  Bogu Ojcu”!
Co oznacza  słowo „ jednorodzony” („monogenes” = „ monos-jedyny”  i „ genes-potomek”)   odniesione w Piśmie Świętym  wielokrotnie do Pana Jezusa?  Ciekawą  analogię z użyciem tego słowa znajdziemy w relacji o Abrahamie i Izaaku z Hebrajczyków 11,17. Słowo „monogenes”  podkreśla fakt „wyjątkowości” syna Abrahama , Izaaka (pamiętajmy, że Abraham miał też innego  niż Izaak syna, którego Biblia jednak tak nie określała). Nie mamy jednak wcale wątpliwości, że w słowie  ” jednorodzony”  kryje się myśl o „ daniu, powołaniu do życia”. O „ zrodzeniu” , które było początkiem  odrębnego życia syna! Nikt z czytelników Biblii nie twierdziłby przecież , że Izaak jest  współwieczny z  Abrahamem (czyż syn może mieć tyle lat życia co jego ojciec? ).

Warto również zwrócić uwagę na połączenie słowa jednorodzony ze słowem syn.  Czy można być synem, będąc w równym wieku ze swoim ojcem? Bóg jest nazwany Ojcem, gdyż zrodził Słowo tak jak ziemski ojciec daje życie swojemu potomstwu.  Kiedy więc Pismo Święte mówi o Bogu jako o „Ojcu” Pana Jezusa, to oczywiście ma na uwadze to, że łączą ich więzy takie same jakie łączą ziemskiego Ojca i jego Syna, oraz że są oni odrębnymi jednostkami.

Co dla szczerych poszukiwaczy prawdy biblijnej  jest najważniejsze:
NIE  MA  ANI  JEDNEGO  MIEJSCA W BIBLII, KTÓRE MOGŁOBY BYĆ PRECEDENSEM  STWIERDZAJĄCYM, IŻ  KTOKOLWIEK   MOŻE  ISTNIEĆ  PRZED SWOIM  ZRODZENIEM !!!
We wszystkich miejscach gdzie występuje w Piśmie Świętym słowo  „ zrodził” („ rodzony”) – oznacza „ początek  istnienia” !   Tak więc słowo  „ jednorodzony” czy też „ zrodzony” (zobacz Psalm 2:7)  w odniesieniu do Pana Jezusa podkreśla, iż  NIE  JEST ON  WSPÓŁWIECZNY  ZE  SWYM  OJCEM , który  powołał Go jako Stwórca do życia („ zrodził”). Słowo „ jednorodzony”  podkreśla też niezwykłość  Pana Jezusa (podobnie jak w Hebrajczyków 11:17 podkreślało niezwykłość relacji Ojciec – Syn , między Abrahamem a Izaakiem).

Jako chrześcijanie  nigdy nie zapomnijmy o tym , iż w całym wszechświecie  JEDYNIE   PAN  JEZUS JEST  JEDNORODZONYM SYNEM BOGA (nikt inny nie może tego powiedzieć  o sobie i swych relacjach  z Bogiem Ojcem).
Podsumowując słowo  „JEDNORODZONY” występujące w Biblii w stosunku do Pana Jezusa  wyraźnie odróżnia  Syna od Ojca (Odwiecznego Boga Ojca – JAHWE –  nikt nie „zrodził” , nie powoływał do istnienia) oraz wykazuje kłamliwy  charakter treści dogmatu trynitarnego  „  o  równej  współodwieczności  Ojca i Syna” .

Warto na koniec naszych rozważań zadać sobie pytanie: Czy Bóg Ojciec jest jednorodzony? Odpowiedź przecząca pokazuje inna naturę Ojca (nie zrodzony) od syna (zrodzony) co zauważył już Ariusz i za co został potępiony.

Jeżeli możesz, to udostępnij link do naszej strony na Facebooku lub Twitterze

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    Zapraszamy na stronę:
    Nowe posty